Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Staffan Danielsson (fotograf null)

Staffan Danielsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Sveriges allvarliga problem kan inte lösas av 4 oförenliga partier som S, MP, V och C. S ska inte alltid regera Sverige, i symbios med fack och hyresgäster. Sverige behöver en regering Kristersson/Busch, med en av dem som statsminister. Jag har erfarenhet och ett starkt och alltjämt levande samhällsengagemang.

Presentera dig själv

född människa, engagemang i LRF och Centerpartiet, intresserad av rättvisa och av principiella frågor, t ex av etisk/moralisk karaktär. centerns partistyrelse i 7 år och riksdagsledamot 2004-2014 och 2015-2018. Centerpartist i 50 år, sedan 2021 kristdemokrat, vill se en realistisk migrationspolitik och en alliansregering som stöd som stöds av SD. Samt krafttag mot den grova brottsligheten.

Vad har du för yrke?

bondeföretagare och pensionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Thorbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En Kristersson/Busch-regering med stöd från L och SD.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mindre än 1 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Staffan Danielsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: Företag måste kunna gå med överskott/vinst så att investeringar kan göras och satsat kapital kan erhålla rimlig ersättning. Naturligtvius viktigt att kommunen i sin upphandling ställer tydliga krav, som sedan löpande kontrolleras.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: Sverige behöver vattenkraft, och en del kärnkraft, för att möta den växande efterfrågan på energi, i hög grad el. Även mer förnybar energi, men ofta varierar den mycket över tid.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: Den grova brottsligheten är så allvarlig att typ alla möjligheter måste prövas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: Svarta pengar vänds till vita!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: Sveriges utvecklingsbistånd är en årlig mångmiljardverksamhet, typ störst i världen. Mycket pengar förslösas i byråkrati, och det är rimligt att minska biståndet en del, samtidigt som ju försvaret ska få kraftigt ökade resurser.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: Finland är en republik med en vald President med en del makt, vars barn inte ärver ämbetet. Sverige är en monarki med en Kung/Drottning utan egentlig makt, vars barn ärver ämbetet sedan 1814. På lång sikt bör även Sverige bli en republik men så länge familjen Bernadotte sköter sig väl som nu, och har folkmajoritetens förtroende, så sitter de ju kvar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: Sverige är ett stort land med långa avstånd. Ender överskådlig tid körs de allra flesta bilar och traktorer och lastbilar på bensin eller diesel. Förnybara drivmedel ska öka, elbilarna blir alltfler. Men att som nu låta dagens medborgare bära ett alltför tungt lass genom skatter i världstopp är inte rimligt. Därför bör skatterna mera EU-anpassas/sänkas, t ex med 3 kr/l genom mindre importoljor.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: Sverige måste anpassa sin sedan länge mer generösa migrationspolitik i EU-riktning. Så länge EUs länder tillämpar tillfälliga bör Sverige också göra det.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: Extra viktig Att som V och MP tänka som Putin och spela rysk roulette med Sveriges säkerhet genom att som Ukraina stå ensamma utan säkkerhetsgarantier är livsfarligt för vårt land. Sverige är nästa med sedan länge, och bör snarast gå med i Nato!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: A-kassan är viktig, men den ska vara tidsbegränsad och det måste alltid löna sig bättre att arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: Först byggs de flesta stränderna i Stockholm och Göteborg ut med villor och fritidshus. Sedan ska stränderna i övriga Sverige, som är oerhört många, fridlysas från bebyggelse 200 meter bort. Reglerna har varit orimliga och måste kraftfullt förändras.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: Sverige har ett av världens högsta skattetryck. Sverige ska inom befintliga ramar kunna finansiera både välfärd, infrastruktur, försvar och migration samt allt annat. Skattepengarna går att använda bättre och mer effektivt än som sker!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: Sverige ska ha en public service med radio och TV, men det skulle fungera bra även med mindre resurser än dagens mycket stora. Därtill har public service en viss slagsida åt vänster. T ex räcker det med bara en nyhetskanal i TV, och P3 kan bantas betydligt, där fungerar konkurrensen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: Sverige är ett stort land med mycket glesbygd. Under överskådlig tid behövs förbränningsmotorn och de flesta bilar kommer att drivas med bensin och disesel. Sverige ska visst alltmer övergå till förnybart och el, men behöver inte göra det i snabbare takt än t ex övriga EU-länder, särskilt inte om dagens bilister belastas orimligt hårt,

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: Sverige har redan en skatteutjämning som omfördelar mycket pengar från "rika kommmuner" till glesbygdskommuner och till Malmö och andra större kommuner. Den behöver ses över men det är inte säkert att ytterligare mycket pengar behöver omfördelas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: Sverige har en lag som kriminaliserar den som köper en sexuell tjämst, men inte den som säljer den. De flesta länder i EU har det inte så. Visst bör straffen för grövre brott ses över och skärpas, ska verkligen köpet av sexuell tjänst vara bland dessa?

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: Sverige har en rätt världsunik hyresreglering sedan andra världskriget. Den bör förändras och luckras upp. Med mer marknadsekonomi i fastighetsmarknaden kan den fungera bättre, som i de allra flesta länder i världen utan Kuba och andra socialist/kommunistländer.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: Det behövs bättre och mer moderna tågförbindelser i Sverige. Som också går snabbt, samtidigt som de ibland stannar vid städer. Om hastigheten måste vara över 250 km/timme eller om det räcker med 200-225 kan diskuteras!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: Sverige har idag alltför många regioner. Förslag om att minska dessa till 6-7 stycken har tyvärr stoppats. Modern sjukvård kräver enorma resurser och rationell hantering och därför kan ett större statligt inflytande vara motiverat.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: En viss självrisk i sjukförsäkringen är rimlig, då annars missbruk kan bli för stort.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: Sverige behöver en väl fungerande arbetsmarknad, med flexibilitet som möjliggör för arbetsgivarna att utveckla företagen och klara konkurrensen med omvärlden. Arbetstagarna ska självfallet skyddas av rimliga regelverk, som idag snarare är för fyrkantiga än tvärtom. Danmarks modell är intressant.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Staffan Danielsson: Världen behöver mer mineraler. Sverige förbrukar många produkter med mineraler. Sverige har stora mineraltillgångar. Därför bör gruvbrytning fortsätta ske, och öka, i Sverige, självfallet med höga miljökrav.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Staffan Danielsson: Sverige har tagit ett väldigt ansvar för flyktingar i många år. Integrationen har vi inte alls klarat av, och många invandrade lever i utanförskapsförorter och i långtidsarbetslöshet. Därför bör Sverige göra krafttag för integrationen, innan så har skett måste våra asylregler anpassas till övriga EU-länder och kanske mer ändå.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Staffan Danielsson: Den grova brottsligheten är så allvarlig att polisen måste ges större resurser och tillgång till fler metoder.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Staffan Danielsson: Sverige har ett av världens högsta skattetryck, även för höginkomsttagare. Skattetrycket behöver sänkas, inte höjas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Staffan Danielsson: Sverige skyddar mycket skog på en rad olika sätt. Vi redovisar dåligt hur mycket skog det faktisk handlar om. Sveriges skogsägare sköter sina skogar mycket bra.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Staffan Danielssons val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi