Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emil Olsén-Johansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har drivet och jag är principfast - jag tycker det jag tycker och står för det även om det inte är populärt just nu. Jag vet hur det är att leva på landet, att leva med små resurser och framförallt - jag vet hur det är att ha haft ett jobb utanför politiken.

Presentera dig själv

Ung och envis. Bor i Sunne. Älskar träning.

Vad har du för yrke?

Avdelningschef för specialpedagogik

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering med M och KD som samarbetar med L och SD.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Emil Olsén-Johansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Kvalitén på undervisningen är viktigare än vem som driver en skola och på vilket sätt den drivs. Dock behövs tydligare krav på och högre kontroll av hög kvalité på utbildningen för att kunna ta ut vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Extra viktig Sverige behöver mer el och el som finns året runt, inte bara när det blåser eller solen skiner. Kärnkraften producerar mycket el och är förutsägbar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Extra viktig Politiken har tappat greppet om många områden i Sverige där drog- och vapenhandel samt skjutningar sker dagligen, vi behöver återta kontrollen i de områdena.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Extra viktig Sverige måste ge mer hjälp på plats i länder med fattigdom, terrorism och krig - där är biståndet en nyckel. Däremot behöver kontrollen om i vems händer biståndet hamnar blir hårdare - biståndet ska rädda liv, inte hjälpa de som tar dem.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Kungahuset är en viktig del av Sveriges demokrati och kulturarv. Kungahuset är opolitiskt och en samlande funktion i samhället som står ovanför politiken.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Extra viktig Det måste vara möjligt att bo utanför storstäderna, de höga skatterna på bensin och diesel straffar de människor som valt att bo i mindre kommuner och på landsbygden. Det drabbar också svenska bönder hårt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Det ska inte kosta skjortan att äga sitt eget hem.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Organiserat tiggeri ska inte vara tillåtet i Sverige.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Vi måste som politiker vara ödmjuka inför att detta inte är en enkel fråga, varje person har rätt att själv identifiera sig, men vi måste samtidigt ta andra aspekter i beaktning - några sådana är t.ex. är forskning och statistik kring medicinska frågor, könsdiskriminering och mäns våld mot kvinnor.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Extra viktig Fler kan få vård snabbare - det ska uppmuntras.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Extra viktig Kommer man till Sverige och integreras väl (får jobb, lär sig det svenska språket, respekterar svenska värderingarna samt klarlägger sin identitet) så ska man kunna ansöka om permanent uppehållstillstånd. Men huvudsyftet med ett uppehållstillstånd ska vara att erbjuda skydd tills man kan återvända till sitt hemland.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Extra viktig Skattepengar ska läggas på statens kärnuppgifter - skola, vård, polis och försvar. Omfördela pengar i statsbudgeten först och främst.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Det är en bra tanke med tv och radio som "tjänar folket". Men just nu finns oro för partiskhet, och en stor del av public service fokuseras på program som inte har något med nyheter och samhällsinformation att göra. Det fokuset behöver återupprättas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Betyg är ett viktigt verktyg för att ge elever och föräldrar information om kunskapsutveckling. Men huvudfokus ska vara på att se till att det finns kunskapskontroller som leder till att rätt stöd och insatser sätts in i rätt tid.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Dagens utjämningssystem behöver göras om, det behöver göras mer regionalt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Böter ska tas bort ur straffskalan för sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Olsén-Johansson: I nyproduktion, men inte i redan byggda bostäder. Dock ska hyrorna vara långsiktiga för hyrestagaren.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Extra viktig Sverige behöver prioritera många av de allmänna och enskilda vägarna som finns på landsbygden, och även tågbanor i mindre regioner - så att man kan ta sig fram i hela Sverige

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Det ska vara lättare att göra undantag från turordningsreglerna

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Extra viktig Sverige måste ha en hållbar migrationspolitik. Vi har enorma integrationsproblem idag och vi behöver komma ner på en mycket lägre nivå. Sverige behöver också bli bättre på att utvisa dem som inte har laglig rätt att vistas i Sverige. Sverige ska främst fokusera på att ge ekonomisk och militär hjälp på plats.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Extra viktig Alla skatter bör sänkas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emil Olsén-Johansson: Extra viktig Svenskt skogsbruk fungerar för att ett ansvar för framtiden länge legat djupt rotat hos svenska skogsägare. Vi behöver snarare göra det lättare och billigare att äga och förvalta sin egna skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emil Olsén-Johanssons val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Äldreomsorg