Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Göran Svenningsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

På mig endast som en av många på Vänsterpartiets valsedel.

Presentera dig själv

Varit aktiv i hela mitt vuxna liv i facket, miljörörelsen, solidaritetsinsatser med arbetande i Sverige och utomlands samt partiarbete. Är fortfarande aktiv i klimatrörelsen och i partiets lokalförening. Har kommunalpolitiska uppdrag. Andra intressen: motionera, idrott, trädgård, litteratur, musik, familj.

Vad har du för yrke?

Är pensionär, har arbetat som metallarbetare och olika former av socialt arbete.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Rosa Luxemburg, Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst: S+Mp med stöd av V där möjligt av V.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Göran Svenningsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Extra viktig Pengar som ska gå till undervisning går till privat fickor. Inget säger att skolval leder till bättre skolresultat, tvärtom, dessa har blivit sämre samtidigt som segregationen i samhället ökat. En arlig trend.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Kärnkraften är dyr, tar tid att bygga och är farlig i alla led, från uranbrytning till avfallsförvaring.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Extra viktig Blir onödigt utpekande av redan drabbade områden, dessutom integritetskränkande.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Skattebidrag till redan rika skikt, ex. används detta av runt 1 procent av folk i fattiga inlandskommuner, 10-15 i rika kommuner. Använd pengarna till skola, vård och omsorg i stället, Ger bättre välfärd och jobb.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Extra viktig Absolut inte! Vi har råd att hjälpa fattiga länder förutsatt att biståndet träffar rätt och fungerar som hjälp till självhjälp samt att pengarnas väg kontrolleras ordentligt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Kungahuset är en medeltida, odemokratisk institution och måste bort, inför republik med val av statschef.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Extra viktig Fossila bränslen måste bort på relativt kort sikt, ett sått att reglera detta är via skatten. Folk i områden där man är beroende av bilen måste kompenseras ekonomiskt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Främst bland rikare skikt i befolkningen.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Ok om fler privata aktörer stöttar kulturen, men det ska inte ersätta de offentliga satsningarna som garanterar att resurser fördelas till kulturen över hela landet och för alla invånare.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Extra viktig Ja men utan att minska kraven på en rättssäker prövning med hänsyn till människors hälsa och miljön.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Att tvingas tigga visar på arbetslöshet och fattigdom. För arbete, rättvisa och välfärd för alla.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Alla människor ska fritt kunna definiera och uttrycka sig och ha rätten att bestämma över sin egen kropp. Alla passar inte i kategorierna man och kvinna, därför måste ett tredje juridiskt kön erkännas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Extra viktig Att dela lika på ansvaret för barn och hem är en viktig jämställdhetsfråga, därför viktigt att dela på föräldraledigheten. Ett jämnare uttag skulle bl.a. leda till ökade inkomster, högre pension och bättre hälsa för kvinnor samt är bra för barnen, deras utveckling och relation till föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Extra viktig Stora resurser, som behövs till människor med stort behov av vård, går i stället till nätläkartjänster för att behandla vanlig snuva och andra mindre åkommor hos friska människor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Extra viktig Ja, det ger trygghet och framtidstro som behövs och gör att man kan börja planera sitt liv, satsa på att lära sig svenska, utbilda sig och komma in i samhället. Bra integration alltså!

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Extra viktig Att bevara alliansfriheten gör vårt land tryggare och minskar risken att dras in i krig. Vi vill ha ett starkt försvar och samarbeten med andra länder, men själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik utan att binda upp oss i kärnvapenalliansen Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Så självklart!!

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Extra viktig Strandskyddet skyddar allemansrätten och den biologiska mångfalden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Sverige behöver göra satsningar på försvaret, men det får inte leda till nedskärningar i välfärden. Det skulle därför kunna bli aktuellt med skattehöjningar om de riktas till de rikaste skikten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Extra viktig Det är viktigt för demokratin med en bred radio och tv i allmänhetens tjänst. Den som vill ska kunna klara sig utan dyra abonnemang och ändå få tillgång till information, nyheter, underhållning och utbildning

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Extra viktig Viktigt att få bort alla fossila bränslen för klimatet och miljöns skull. Detta är ett steg av många på väg.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: All forskning säger att betyg är ett dåligt mått på kunskap och skapar onödig stress och dåligt mående. Leder dessutom till orättvisa i bedömningar, samt glädjebetyg p g a marknadssystemet med friskolorna.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Extra viktig Skatteutjämningssystemet behöver ses över så att det blir mer omfördelande och rättvist. Orimligt att boende i glesbygd ska betala mer i kommunalskatt än de som bor i rika storstadsnära kommuner, samtidigt som tillgången till samhällsservice utarmas på landsbygden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Det är inte rimligt att man via böter kan betala sig från ett allvarligt brott. Det innebär också att polisen i högre utsträckning kommer att prioritera dessa brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Extra viktig Marknadshyror ger höjda hyror och en än mer ojämlik bostadsmarknad, med ytterligare segregation och utslagning som följd. Vänsterpartiet stoppade marknadshyror från att införas och vi kommer fortsätta kämpa för att sådana förslag inte blir verklighet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Vi måste bygga ny järnväg eftersom det idag är brist på kapacitet. Det behövs för klimatet och skapar många viktiga jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Tror inte på att förstatliga sjukvården, men staten behöver ta ett större ansvar för att säkerställa en jämlik och bra vård i hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Extra viktig När man är för sjuk för att jobba ska man kunna stanna hemma. Karensavdraget leder till skadlig sjuknärvaro och drabbar framförallt människor med arbetaryrken.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Extra viktig Vänsterpartiet vill förbättra anställningstryggheten, inte försämra den. Det finns redan stora möjligheter idag för arbetsgivare att säga upp anställda, inte minst genom de försämringar av LAS som riksdagen nyligen beslutat om och som Vänsterpartiet som enda parti röstade emot.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Svenningsson: Extra viktig Det ska vara höga miljökrav och krav på att gruvbolagen har ekonomisk säkerhet för att hantera effekterna av brytningen samt att inflytande garanteras för lokalbefolkning och urfolk. Administrativa förenklingar kan ske där så är möjligt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Göran Svenningsson: Extra viktig Asylrätten är viktig, vi ska ta emot asylsökande och pröva deras ansökningar på ett rättssäkert sätt. Samtliga EU-länder måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Göran Svenningsson: Användningen av hemliga tvångsmedel ska som huvudregel kräva att det finns brottsmisstanke. Dagens möjligheter att använda preventiva tvångsmedel bör begränsas till de allra grövsta brotten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Göran Svenningsson: Extra viktig Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som ger alla människor en bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Efter flera decennier av skattesänkningar och växande klyftor som sliter isär samhället, behöver skattepolitiken läggas om. Vi vill bl.a. se höjda skatter, främst för de rika, och en avtrappning av jobbskatteavdragen på höga månadsinkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Göran Svenningsson: Extra viktig Vi vill skydda 30 procent av skogsmarken för att värna den biologiska mångfalden. Våra sista naturskogar bör ges långsiktigt skydd från avverkning och kalhyggesbruket bör fasas ut.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Göran Svenningssons val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården