Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gunilla Ryd

Vad har du för yrke?

Samhällsekonom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

rödgrönt styre

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Gunilla Ryd

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Skattefinansierad verksamhet ska inte plocka ut vinst, skatt ska användas i verksamheten. Skolan ska verka för barnens bästa inte aktieägarnas, därför måste vi återta kontrollen över skolan

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Kärnkraft är inte förnybar, den är dyr och frågan om avfallhanteringen förblir olöst. Det är billigare, säkare och hållbarare att utveckla förnybar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Polisen ska endast kunna göra detta när en konkret misstanke om brott föreligger.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Det är ett slöseri med skattemedel och gynnar endast medel- och överklassen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Biståndsbehoven är enorma i stora delen av världen och ett rikt land som Sverige måste bidra till att jämna ut skillnaderna och öka jämställdheten

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Pengarna kan användas till mer skriande behov som vård, omsorg och skola

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig För att kunna minska våra utsläpp kan vi inte fortsätta subventionera bensin och diesel utan riktade bidrag bör ges till de som inte har möjligheter att ställa om till fossilfria transportmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Offentlig finansiering garanterar att alla får tillgång till kultur över hela landet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Vi vill underlätta för vindkraft och kommuner där det installeras borde har rätt till kompensation, men den rättsäkra prövningen måste kvarstå.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Fattigdom ska inte kriminaliseras, utan åtgärder vidtas för att avskaffa fattigdomen

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Var och en måste fritt kunna definiera sig och inte tvingas välja endast mellan man eller kvinna

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Ur ett jämställdhetsperspektiv är viktigt att dela på föräldraledigheten och dela ansvaret för barn och hem, men uttaget är mycket ojämnt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Det är ett slöseri med skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Det underlättar integregringen genom att det ger trygghet och möjligheter att planera för framtiden.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Vi måste själva bestämma över vår försvars-och säkerhetspolitik och bevara vår alliansfrihet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: A-kassan har sedan länge urholkats och det är dags att återupprätta en skälig ersättning för att ge löntagarna en inkomstrygghet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Vi måste värna om allas rätt tillgången till stränder och värna om den biologiska mångfalden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Men det får inte leda till nedskärningar i välfärden så därför måste vissa skatter höjas eller återinföras

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Det är viktigt för demokratin att public service har ett brett uppdrag som är tillgängligt för alla.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Det är nödvändigt om vi ska uppnå våra klimatmål

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Det finns inga belägg för att tidiga betyg ger bättre skolresultat

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Vi behöver ett utjämningssystem som är omfördelande och rättvist så att alla kommuner kan erbjuda likvärdiga samhällstjänster

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Det skulle bara förvärra en redan ojämlik bostadsmarknad och öka segregationen

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Det råder kapacitetsbrist på järnvägen och höghastighetsbanor behövs för att minska transportsektorns utsläpp.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Man måste kunna vara hemma när man är sjuk

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Tvärtom, vi måste förbättra anställningstryggheten

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Vi behöver höga miljökrav för att hantera effekterna av gruvbrytningen och vi måste värna om våra icke.förnybara resurser.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Rätten till asyl är en mänsklig rättighet och vi måste stå upp för den.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gunilla Ryd: Detta bör begränsas till grov brottslighet och det måste finnas en brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Ett jämlikare samhälle är bättre för alla och det kräver en stark, fungerande välfärd, för att uppnå detta måste skattepolitiken läggas om.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gunilla Ryd: Extra viktig Kalhyggesbruket måste fasas ut och skogsmark skyddas för att värna om den biologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Gunilla Ryds val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning