Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ingemar Wiklander (fotograf Privat)

Ingemar Wiklander

Varför ska väljarna rösta på dig?

Har stor inblick i den kommunala verksamheten efter en mandatperiod i majoritet. Företagens betydelse för en kommuns tillväxt är viktig och då måste vi ha en bra dialog med företagen. Ett bra företagsklimat föder också nya företag.

Presentera dig själv

Jag är intresserad av att kunna påverka människors vardag. Har jobbat som ekonomi större delen av mitt yrkesverksamma liv. Brinner för frågor som rör ekonomi, vård, skola och äldreomsorg.

Vad har du för yrke?

Pensionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Skulle vilja se en stabil majoritet med den forna Alliansen

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ingemar Wiklander

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Pengarna ska gå till skolans verksamhet, löner och underhåll av lokaler. Det finns många friskolor som jobbar så, men tyvärr finns det ett antal som inte gör det.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig För att trygga energiförsörjningen i framtiden ska små modulära kärnkrafsverk byggas. Tillsammans med vattenkraften, vindkraftsverk och solenergin ska energiförsörjningen klara av det ökade behovet av elenergi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Vi måste få bukt med kriminaliteten och den ökade brottsligheten

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Många arbetstillfällen skapas med RUT speciellt för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Jag tycker biståndet ska kvarstå på den nivå den har idag.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Tycker att kungahuset fyller en viktig roll för Sverige varför jag anser att det ska fortsätta. Dock bör även här finnas utrymme för effektiviseringar och besparingar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Absolut! Stora delar av Sverige utarmas och gör det omöjligt att kunna bedriva jordbruk och företag på landsbygden.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Den beskattning som är idag är tillräcklig

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Här tycker jag det blir svårt att svara exakt. Jag tycker att det är en fråga som ska lösas tillsammans med privata aktörer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Jag tycker att kommunen även fortsättningsvis ska kunna säga ja eller nej.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Att folk i över huvud taget ska behöva "tigga" i dagens Sverige är beklämmande, men ett förbud är jag emot. Har/får man tillstånd så är det OK.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Tycker inte det är motiverat.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Familjen själva måste väl veta bäst hur de ska fördela sin föräldraledighet! Vem vet bäst familjen eller staten?!

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Så länge inte sjukvården klarar av sina åtagande vore det ju dumt att inte kunna få använda sig av det som finns till buds.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Sedan 20 juli 2021 gäller nya, särskilda krav, vilket jag tycker är bra.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Självklart!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig A-kassan är ju en form av "tillfällig" försäkring och bör ju vara kopplat till någon form av index.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att bl.a. promenera längs stränderna, bada, fiska och göra strandhugg från båt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Upprustning av försvaret är nödvändigt, men skattetrycket är stort i Sverige idag.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Skala av krimskramset - fokus ska vara på nyheter och samhällsinformation.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Helt orimligt!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Möjlighet till betyg från årskurs 4 finns, men bör utvärderas.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig En komplicerad fråga. Skulle de naturtillgångar som exempelvis idag finns i Norrland "stanna kvar", skulle inte någon fördelningspolitik behövas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Helt klart!

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Fri hyressättning för nyproducerade lägenheter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Vi måste upprusta det befintliga järnvägsnätet med dubbelspår norrut från Gävle så att mer gods och persontrafik kan samsas på banorna. Att minska resandet mellan Sthlm och södra Sverige med 5 min är inte motiverat den kostnaden.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig För att vi ska få en likvärdig vård i hela landet är det nödvändigt att staten tar huvudansvaret för vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Varför blir min fråga?

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig De villkor som gäller idag är tillräckliga.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Det regelverk som finns idag är tillräcklig.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Vi har idag ett bra regelverk

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ingemar Wiklander: En förutsättning för en bättre brottsbekämpning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Åtminstone inte mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ingemar Wiklander: Extra viktig Det får inte bli krångligare.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ingemar Wiklanders val:

 • Energipolitik
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning