Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jerker Halling (fotograf )

Jerker Halling

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om väljaren vill ha ett jämlikt samhälle så ska man rösta på Vänsterpartiet.

Presentera dig själv

Morfar. Naturmänniska. Arbetar med arbetsintegrerande sociala företag. Fd företagskonsult.

Vad har du för yrke?

Socialarbetare och pensionär.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Har ingen.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S+V

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jerker Halling

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Jerker Halling: Extra viktig Kommer att vara svårt att förhindra andra sätt att ta ut vinster. T.ex. genom att äga fastigheten och ta ut överhyror. Bättra att differentiera skolpengen till 85%(av offentligas skolpeng) till friskolorna då man inte har samma uppdrag.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Jerker Halling: Extra viktig Finns ingen säker förvaring av restprodukterna.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Jerker Halling: Polisen kan idag sätta upp spärrar där det behövs.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Jerker Halling: Kan vara en differentiering beroende på inkomst.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Jerker Halling: Extra viktig Vi har råd att ge bistånd. 1% av BNP.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Jerker Halling: Kungahuset bör på sikt avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Jerker Halling: Kan vara differentierat beroende på inkomst/färdväg och behov av bil. Höj milersättningen för de som har behov av bil.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Jerker Halling: Ta bort ränteavdragen till att börja med.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Jerker Halling: Extra viktig Då kommer ”kultur” som ger vinster att prioriteras och vi blir fattiga på kulturupplevelser.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Jerker Halling: Låt det hellre bli attraktivt att ta emot vindkraftsbyggen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Jerker Halling: Extra viktig Det ska inte vara olagligt att vara fattig.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Jerker Halling: Det behövs.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Jerker Halling: Extra viktig Sjukvården ska drivas offentligt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Jerker Halling: Extra viktig Ger personer en trygghet och kommer att klara integrationen bättre.

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Jerker Halling: Bör höjas ytterligare. Ingen är frivilligt arbetslös.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Jerker Halling: Om nu elbilar kommer att fungera längre sträckor.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Jerker Halling: Samtal fungerar bättre. Ett dåligt betyg ger ingen motivation till att jobba hårdare. Been there, done that.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Jerker Halling: Extra viktig Vi måste bygga billiga hyresrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Jerker Halling: Satsa på upprustning av jvg också.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Jerker Halling: Extra viktig Framförallt avskaffa AB att driva sjukvård.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Jerker Halling: Det är ganska lätt idag att göra det.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Jerker Halling: Extra viktig Utifrån behov. Behövs det mycket mer så mycket mer. Vi har råd

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Jerker Halling: Ta bort jobbskatteavdragen. Återställ skatten för höginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jerker Hallings val:

  • Energipolitik
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning