Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lars Hector (fotograf Abelardo Gonzalez)

Lars Hector

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om Du uppskattar mig och mitt arbets- och livserfarenhet, hoppas jag att du ger mig ditt kryss på valsedeln den 11 september - jag lovar att göra mitt yttersta för att förvalta Ditt förtroende väl. Det faktum att jag är 65+ och brinner för äldre- och sjukvårdsfrågor - synnerligen aktuella områden idag! Med min bakgrund som välkänd "Hjälte" från sjuttiotalet och HBT+ profil är KD just det framtids

Presentera dig själv

Brinner för Kristdemokraternas arbete och ideologi, är aktiv styrelseledamot i KD Malmö sedan febr 2019. Värnar om äldrevård och sjukvård. Mycket stort kulturintresse - där jag ofta står som arrangör av olika kulturevent. Jag sitter även i Förbundsstyrelsen för Öppna Kristdemokrater. Är en av ”Hjältarna” på 70-talet, har suttit i RFSL’s Förbundsstyrelse.

Vad har du för yrke?

Författare, God Man, krögare/hotell o festfixare,

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Ebba Busch

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

det bästa vore att ha en KD- och M-regering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Lars Hector

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: Det löser inte skolans verkliga problem – dvs det faktum att var fjärde elev går ur nionde klass utan fullständiga betyg eller att var femte elev känner sig otrygg i skolan,

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: Sveriges behov av elenergi kommer öka om vi ska klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vi räknar med ungefär ett dubblat elbehov jämfört med idag. Därför behöver vi investera i ny kärnkraft. Morgondagens kärnkraft har potential att vara både säkrare och mer effektiv än dagens.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: Fler poliser på gator och torg är mycket viktigt för att kriminella gäng inte ska få känslan av att ha kontroll över vissa bostadsområden och för att öka tryggheten för övriga boende i området.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: Vi vill istället bredda RUT att gälla exempelvis hundpassning och gravvård.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: Sverige ska ha en ambitiös utvecklingspolitik med ett generöst och effektivt bistånd. Det humanitära biståndet, dvs. bistånd som exempelvis skickas till länder som just upplevt en naturkatastrof, måste i större utsträckning nå ut till de behövande än vad som är fallet idag.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: Sverige är en av världens äldsta monarkier och bör bevaras. Vår monarki är en viktig symbol för Sverige i omvärlden och något att känna stolthet över. I och med att monarkin står ovanför partipolitiken så kan kungen och kungafamiljen representera hela svenska folket.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: Det ska ske med slopad energiskatt för drivmedel i tre månader samt varaktigt sänkt reduktionsplikt. Likaså vill vi att jord- och skogsnäringen slipper skatten på diesel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: En återinförd fastighetsskatt skulle innebära kraftiga skattehöjningar för en majoritet av landets 2,5 miljoner småhusägare och slå särskilt hårt mot hushåll med låga inkomster. Att äga ett hus ger ingen löpande inkomst eller avkastning utan kostar istället genom reparationer och underhåll.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: Kulturen bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Den kan hjälpa oss att växa som empatiska och inkännande människor. Kulturen, precis som moralen, håller ihop gemenskaper och skapar förutsättningar för ett gott samhälle. Sponsorpengar från privata aktörer får gärna var delaktiga vid finansieringen

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: Målsättningen för svensk politik måste vara att situationen i hemländerna förändras. Tiggeri är ingen långsiktig lösning för dessa människor, i stället riskerar det att bidra till att problemen förvärras och permanentas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: Det handlar om att i pass och statliga register införa ett tredje kön - något som flera länder, exempelvis Australien och Indien, redan har. Nu är det dags för Sverige att vakna upp och ställa sig i framkant när det gäller HBT+

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: Det är föräldrarna – inte politiker – som bäst kan avgöra hur föräldrapenningdagar ska användas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: tidsbegränsande uppehållstillstånd ska gälla som huvudregel för alla skyddskategorier förutom kvotflyktingar. Utgångspunkten är att skydd ska ges under den tid den asylsökande inte kan återvända hem. Om en skyddsbehövande med uppehållstillstånd integreras i det svenska samhället kan han ansöka om permanent uppehållstillstånd

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: Vi kan inte på egen hand trygga vår säkerhet i en situation där våra gränser och intressen hotas av ett militärt angrepp. Säkerhet byggs tillsammans med andra. Nato är den främsta garanten för fred, säkerhet och militär förmåga i vår del av världen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: det är fel väg att gå för att stärka svensk arbetsmarknad.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: Vi vill se en mer rättssäker och tydlig lagstiftning där markägare enklare kan förutse om en tänkt åtgärd, till exempel ett nybygge, kan vara möjlig eller inte.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: Kristdemokraterna står därför bakom målet att försvarsanslaget ska uppgå till 2 procent av BNP så snart som möjligt, senast till 2025.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: huvudsakligt fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling nationellt och regionalt, samt därutöver ett högkvalitativt kulturutbud. En viktig del av uppdraget är att göra utbudet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och möta minoriteters behov och önskemål.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: Att förbjuda förbränningsmotorer som körs eller kan köras på fossilfria bränslen bör inte politiken göra.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: mycket positivt

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: Staten bör istället vakta så att inte kommunalskatten höjs för enkelt och för ofta, genom att kommuner som har en lägre skattesats än snittet får behålla mer av en skattehöjning, medan kommuner som har en högre skattesats än snittet får behålla mindre av en höjning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: De som säljer sex måste få hjälp att ta sig ur prostitutionen och i de fall de ligger människohandel bakom måste förövarna ställas till svars för sitt brott

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Hector: Gruvnäringen skapar arbetstillfällen och intäkter till statskassan. Det är viktigt med tydliga miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen. För att bevara lönsamhet bör gruvbolagen inte belastas med ytterligare gruvskatter/avgifter. En översyn av minerallagen bör göras i syfte att stärka markägarens ställning vid prospektering.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Hector: Kvotflyktingsystemet, tillsammans med humanitära mottagandeprogram och sponsorskapsprogram, är system som säkerställer att de i störst behov av skydd kan prioriteras och sättas i säkerhet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lars Hectors val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Äldreomsorg