Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kerstin Sagström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Man ska rösta på mig om man liksom jag tycker att klimatet är den överordnade frågan i alla politiska beslut som tas idag. Att mkt mer pengar måste läggas på både viktiga och nödvändiga klimatåtgärder liksom biologisk mångfald. Som det idag är görs alldeles för lite och tiden håller på rinna ut för att nå Parisavtalets mål Jag är orolig men samtidigt otålig och vill att politiken agerar

Presentera dig själv

Jag har varit politiskt engagerad sedan i början av 70-talet. Internationella frågor och solidaritet med fattiga och förtryckta länder har legat mig varmt om hjärtat sedan dess. Nu är den viktigaste frågan för mig klimat- och miljöfrågan där jag ör engagerad både på nationell regional och lokal nivå i mitt parti

Vad har du för yrke?

Före detta lärare ( specialpedagog) i vuxenutbildningen

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

CH Hermansson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Samarbete S V och MP . Om inte detta räcker även C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kerstin Sagström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Extra viktig Vinsterna måste gå tillbaka till skolverksamheten och inte hamna i de privata ägarnas fickor. Pengarna är ju våra skattemedel som därför måste användas tillbaka till alla

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Extra viktig Kärnkraftens utbyggnad med avfall är ett stort problem. Den är farlig och att lägga ner avfallet i berg är en osäker metod Det tar alldeles för lång tid och kostar på tok för mkt pengar att satsa på den för att lösa problemet med ökad eltillförsel. Satsa på sol och vind är ett mer vinnande koncept.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Polisens insatser med visitationszoner tror jag knappast förbättrar i brottsutsatta områden. Det är den skenande ojämlikheten i samhället och den stora bostadssegregationen som är problemet och som eldar på brottsligheten. Den måste politiken gå till botten med

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Rutavdrag gynnar redan de staekagrupperna. Bättre att lägga pengarna på kommunal verksamhet som äldreomsorg

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Extra viktig Nu är extra viktigt att behålla det internationella biståndet i solidaritet med länder som behöver det då den globala ojämlikheten är större än någonsin. Dessutom bör ett ytterligare klumatbistånd läggas in i budgeten för att hjälpa länder som redan börjat drabbas av klimatförändringrna

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Avskaffa monarkin och inför republik

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Extra viktig Klimat- och miljökrisen löser vi inte med sänkta skatter på fossil energi! Den löser vi genom att istället satsa pengarna på klimatvänliga åtgärder som t.ex ökad kollektivtrafik både i stad och på landsbygden

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Extra viktig Ja så var det tidigare och det bör återinföras igen. Det ska vara dyrare att bo stort än litet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Extra viktig Kulturen ska till största delen skötas av det offentliga så den blir likvärdig och lätt att nyttja för alla. Att så långt som möjligt göra den gratis borde också eftersträvas. Kultur är livsviktigt för alla medborgare.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Extra viktig Det är bättre att möjliggöra för de personer som berörs av den i en kommun att bilda egna kooperativ så att pengarna som man tjänar på verksamheten går tillbaka till de som berörs

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Tiggeriet kommer alltid finnas så länge folk är fattiga och som nu dessutom lättare kan röra sig tillfälligt över gränserna

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Kerstin Sagström har hoppat över denna fråga

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Extra viktig Skattemedel ska liksom i privat skolverksamhet gå tillbaka in i verksamheten och inte hamna i privata fickor

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Skulle minska stress och oro betydligt mycket mer för asylsökande

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Extra viktig Sverige ska som alliansfritt land vara en röst för fred och nedrustning och inte driva på utvecklingen mot mer aggression ökad spänning och militär upprustning. Extra viktigt just nu

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Extra viktig Absolut inte! Det bör för miljön och den biologiska mångfalden bevaras. Dessutom inte "privatiseras" utan göras tillgängligt för alla människor

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Extra viktig Om pengarna för upprustningen går till ett ökat civilt försvar är det ok. Mer militär verksamhet gör mig inte tryggare.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Extra viktig Omställningen mot ett fossilfritt samhälle måste gå mycket mer snabbt än hittills, därför är denna åtgärd helt nödvändig

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Extra viktig Betyg redan i åk 4 gör elever medvetna redan tidigt om var de befinner sig på skalan duktig, mindre duktig och dålig vilket kan få dem redan nu att tappa motivationen. Dessutom skapar betyg både stress och olustkänslor framförallt hos små barn

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Extra viktig Bra ur rättvisesynpunkt. Idag har kommuner med litet befolkningsunderlag svårt att få service som räcker till. Likaså kommuner med befolkningsunderlag som har stort behov av socialt stöd

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Planerna på höghastighetståg har tagit alltför lång tid och borde varit genomfört för länge sedan. Risken är att det tar lika lång tid framledes. Dessutom är de förhållandevis dyra i relation till vad man vinner i tid Investera därför pengarna mer klokt genom att bygga ut järnvägen inte bara på de stora sträckorna utan istället på mindre där tåg också behövs.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Jag tror att regionerna själva är bäst på att identifiera vilka behov de har.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Kerstin Sagström har hoppat över denna fråga

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Extra viktig Lagen om anställningsskydd är något som fackföreningarna kämpat länge för innan det blev verklighet. En viktig lag för att folk ska känna trygghet i sin anställning. Det är en katastrof att riva upp en sådan lag där arbetsgivarens makt och godtycke över sina anställda blir den dominerande faktorn

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Sagström: Extra viktig Som det ser ut idag kommer jakten på viktiga mineraler att öka i samband t.ex den ökade efterfrågan på batterier. Självklart är det bättre att kunna vara självförsörjande på dessa mineraler men det får inte ske på bekostnad av förstörd miljö. Bäst är om man kan återvinna eller kanske t.om. kan öka återbruket av de mineraler och metaller man är ute efter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kerstin Sagström: Extra viktig Sverige är i grund och botten totalt sätt ett rikt land som om vi huserar med våra skattemedel väl kan ta emot en större del flyktingar än idag

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Kerstin Sagström har hoppat över denna fråga

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kerstin Sagström: Extra viktig Att låta skogen stå och växa är bäst för klimatet och är den bästa kolsänkan. Kalhygge är ett otyg och måste förbjudas och ersättas av skonsammare metoder som hyggesfritt skogsbruk. Skogägare bör bli kompenserade för det Däremot måste alla skogsrester som flis och annat användas så mkt som möjligt!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Kerstin Sagström har hoppat över denna fråga