Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ellen Ström (fotograf )

Ellen Ström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är både ung och erfaren då jag idag sitter med i kommunstyrelsen i Umeå. Jag är envis och påläst samt har ett stort rättspatos. Fler kvinnor behöver ta plats i mansdominerade rum och det vill jag göra.

Presentera dig själv

Jag är 31 år gammal. Uppvuxen i Rödånäs. Bor i Umeå med mina partners i ett radhus på Ersboda. Har varit engagerad i KFUM i många år och spenderar gärna somrarna med att hjälpa till med lägerverksamhet. På fritiden spelar jag gärna kort och brädspel med familj och vänner.

Vad har du för yrke?

Högstadielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Ulla Andersson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I första hand egen majoritet. I andra hand samarbete med de partier som vill skapa jämlikhet och välfärd.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ellen Ström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Ellen Ström: Extra viktig Marknadsskolan skapar segregation, betygsinflation och är extremt ineffektivt. Vi skulle kunna planera skolan på ett helt annat sätt om inte vinstdrivande organisationer tilläts driva dem. Lägg resursernas där de behövs mest, inte i Barbara Bergströms ficka.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Ellen Ström: Sverige har goda möjligheter att satsa på billigare förnybara alternativ till kärnkraft. Dessutom tar kärnkraft för lång tid att bygga.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Ellen Ström: Extra viktig Det här skulle spä på stigmatisering och rasprofiliering. Polisen får befogenhet att visitera utan misstanke om brott. Detta misstänkliggör helt oskyldiga människor, vilket skulle minska förtroendet för polisen och riskera att leda till att färre väljer att vittna.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Ellen Ström: Hushållsnära tjänster är viktiga, särskilt för personer med nedsatt funktion. Skattesubventioner är dock missriktade då det är främst förmögna som använder dem istället för de som behöver det mest.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Ellen Ström: Vi väljer inte var vi föds. Biståndet bekämpar fattigdom, svält och hjälper barn att gå i skola.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Ellen Ström: Vi behöver ställa om till fossilfria drivmedel. Förutsättningarna ser dock väldigt olika ut för stad och landsbygd därför bör drivmedel för de som bor på landsbygden subventioneras.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Ellen Ström: Vill man ha kultur i hela Sverige och inte bara i storstäderna så behövs en robust offentlig finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Ellen Ström: Jag delar inte den människosynen. Man kan inte förbjuda fattigdom. Vi behöver akuta åtgärder för att lösa situationen här och nu samt långsiktiga åtgärder för att bekämpa fattigdomen i hela Europa.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Ellen Ström: Extra viktig Självklart ska personer som inte identifierar sig som kvinna eller man också ha ett juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Ellen Ström: Det ojämställda uttaget av föräldraledighet leder till lägre löner och pensioner för kvinnor. Det leder också till ojämlikhet och sämre hälsa för kvinnor.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Ellen Ström: Privata nätläkare är inte förenliga med vård efter behov och ska därför avskaffas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Ellen Ström: Permanenta uppehållstillstånd är en förutsättning för en god integration. Det gör det möjligt att planera sitt liv.

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Ellen Ström: Det finns redan särskilda undantag för strandnära bebyggelse i landsbygd (LIS). Strandskyddet är viktigt för den biologiska mångfalden och allmänhetens tillgång till stränder.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Ellen Ström: Alternativet är att det sker nedskärningar i välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Ellen Ström: Det är viktigt att information, nyheter och underhållning finns tillgängligt för alla och inte bakom en betalvägg.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Ellen Ström: Det finns inget som stödjer att det här skulle vara en bra ide. Det är bara dumt. Det leder varken till ökad inlärning eller motivation. Däremot ökad stress hos unga barn.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Ellen Ström: Kommuner med rika invånare premieras och kan idag ha låga skatter och ha god samhällsservice. Samtidigt kämpar t.ex. kommuner i Västerbottens inland med att upprätthålla grundläggande samhällsfunktioner detta samtidigt som man har de högsta kommunala skatterna i landet. Det måste bli mer jämlikt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Ellen Ström: Extra viktig Det är en mänsklig rättighet att ha någonstans att bo. Marknadshyror leder varken till fler eller billigare bostäder.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Ellen Ström: Pandemin visade hur farlig sjuknärvaro är. Sjuknärvaro leder dessutom till svårare sjukdom vilket blir dyrt och dåligt för alla på sikt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Ellen Ström: Det finns stora behov i samhället och höginkomsttagare betalar idag väldigt lite i skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ellen Ströms val:

  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning
  • Sysselsättning