Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maj-Viol Axelius-Thostrup (fotograf Maj-Viol Thostrup)

Maj-Viol Axelius-Thostrup

Varför ska väljarna rösta på dig?

Välfärdsfrågorna är viktiga för mig att vi har en förskola, skola och äldrevård som är bra för alla. Att få bort segregationen och att det byggs bostäder som alla kan ha råd att bo i. En omställning till ett fossilfritt samhälle måste påskyndas med tanke på nästkommande generationer Kollektivtrafiken på landsbygden måste byggas ut så att alla kan nyttja den.

Presentera dig själv

Jag är 72 år har fyra barn och åtta barnbarn. Jag har arbetat som lärare och biträdande rektor i grundskolan. Jag har också arbetat som kvalitetsgranskare i förskola, skola. Nu har jag kursverksamhet i tovning.

Vad har du för yrke?

Hantverkare tidigare lärare på låg och mellanstadiet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

har ingen

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Maj-Viol Axelius-Thostrup

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Extra viktig Skattepengar ska inte gå till vinstutdelning utan till en bra undrrvisning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Extra viktig Jag känner osäkerhet inför slutförvaringen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Bidrar till att skapa spänningar i samhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: De flesta som utnyttjar det har råd att betala ändå. Kan jämföras med bidrag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Extra viktig Bra att komma bort från fossila bränslen , men det är inte möjligt för alla att köpa elbil och likaså finns det inte kollektivtrafik överallt. Det borde finnas stöd där det inte finns alternativ

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Det borde vara mera differentierad

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Extra viktig Kulturen ska vara till för alla och bör finansieras av offentliga medel. Principen armlängds avstånd ska gälla.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Nödvändigt för omställning till fossilfritt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Styrning mot ökad jämlikhet!

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Det tar bort resurser från de allmäna vårdcentralerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Extra viktig Skapar stress och oro om de bara är tillfälliga

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Just nu orimliga krav från Turkiet

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: A-kassan är nu på rimlig nivå.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Tillgång till strand ska vara möjligt för alla.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Extra viktig Om vi nu måste upprusta så får det inte ske på bekostnad av välfärdssamhället, förskola, skola äldreomsorg.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Extra viktig Reklamfinansierade program är dåligt. Opartiskheten är större med Publicera service

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: För tidigt. 2030 rimligt

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Extra viktig Betygshetsen i skolan ska inte börja så tidigt. Många barn slås ut och får ett dåligt självförtroende. Barn ska inte ha den pressen. Skolan har fungerat bra utan så tidiga betyg. Det måste få fortsätta!

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Extra viktig Om vi vill ha en jämställd utbildning, äldreomsorg så måste detta till!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Segregationen ökar och det är dåligt!

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Extra viktig Kostar för mycket i förhållande till nyttan. Zoomkonferenser och liknande minskar reseberoendet. Bygg istället ut kollektivtrafiken till fler områden.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Förhoppningsvis blir sjukvården mer jämlik

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Fler har råd att vara hemma vid sjukdom och går då inte till jobbet sjuka och smittar ner andra.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Extra viktig Trygghet för arbetstagaren är mycket viktig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Alternativet blir annars att gruvorna utnyttjas i andra länder

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Extra viktig Vi har möjlighet att ta emot.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maj-Viol Axelius-Thostrup: Vi behöver att hjälpas åt efter förmåga för att ha råd Mede viktiga samhällsfunktioner

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maj-Viol Axelius-Thostrups val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning