Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Karin Jageby

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill gärna fortsätta att vara med och påverka samhället . Det finns så mycket kvar att göra för att minska klyftorna, för att ge barn och unga framtidstro och för att öka jämställdheten .Sverige behöver mycket mer Vänsterpolitik!

Presentera dig själv

Jag har varit politiskt aktiv i 50 år. Har kommunala förtroendeuppdrag i Kommunfullmäktige ,kommunstyrelsen och i kultur och fritidsnämnden. Är också borgerlig vigselförrättare. Kulturfrågor och jämställdhetsfrågor är mina hjärtefrågor och inte minst frågor som rör barn och ungdomars situation.

Vad har du för yrke?

Pensionerad pedagog

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Kata Dalström och Nooshi Dadgostar

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett mycket starkare vänsterstyre. Jag kan tänka mig att vi samverkar med S, Mp och ev.C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Karin Jageby

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Det borde vara självklart att skolan drivs utan vinstintressen Marknadsskolan är det sämsta Sverige, som enda land i världen, har infört.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Kärnkraften ska avvecklas. Inte ens kraftbolagen vill satsa på den. Vi behöver satsa allt på förnybara energislag.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: vi lever i en rättsstat. om du inte är misstänkt för ett brott ska du heller inte kunna visiteras. Det skulle drabba helt oskyldiga personer och skapa fler motsättningar ex.mellan unga och polisen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Det gynnar främst de redan välbeställda. Våra skattepengar ska gå till dem som bäst behöver dem.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Sverige är ett rikt land,våra biståndspengar ska bl.a. gå till att minska fattigdomen i utsatta och krigshärjade länder. Biståndet borde snarare ökas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Monarkin borde istället avskaffas!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Vi måste satsa på miljövänliga drivmedel istället.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Fastighetsbeskattningen bör höjas för dem som har de största och dyraste fastigheterna

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Kulturen skall vara fri och vara till för alla!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Vi behöver mer vindkraft men den ska naturligtvis byggas det den inte inkräktar på miljön och inte byggas för nära där människor bor.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Det går inte att förbjuda fattigdom . Vi måste istället fördela världens resurser på ett rättvist sätt så att orättvisor minimeras.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Ett bra förslag eftersom alla inte känner sig bekväma med de gängse definitionerna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig En mycket viktig jämställdhetsfråga.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Sjukvården skall drivas i offentlig regi och komma dem med mest behov av vård till del. Nätläkartjänsterna dränerar regionerna på skattemedel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Det ger människor mycket bättre förutsättningar att integreras i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Absolut inte! Vi ska värna om vår alliansfrihet och inte gå med i en kärnvapenallians!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Den hade behövt höjas för länge sen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Strandskyddet är mycket viktigt för allas rätt att vistas i vår natur. I mycket speciella fall i glesbygd kan vissa undantag göras.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Om vi måste höja försvarsutgifterna får det ske med skattemedel för att inte välfärden ska drabbas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Hellre ett bredare uppdrag. Publik service är en demokratisk rättighet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Bensin o diesel måste fasas ut och istället satsa på miljövänliga alternativ. Vi behöver utbyggd laddningsmöjlighet och mer kollektivtrafik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Skolan ska lära för livet och inte för betygen .Satsa hellre på fler vuxna i skolan och fler behöriga lärare. Det räcker att få betyg på högstadiet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Självklart ska alla kommuner ha liknande förutsättningar att leverera välfärd till sina invånare.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Den frågan har Vänsterpartiet drivit sen lång tid tillbaka.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Den saken har Vänsterpartiet redan lyckats stoppa. Att kunna få en bostad till en rimlig kostnad är en mänsklig rättighet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Vi behöver bygga ut järnvägsnätet och då satsa på modern teknik. Om människor byter flyget mot tåget är det en vinst för klimatet

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Sjukvården behöver dock mer pengar från staten för att vården ska komma alla till del.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Karensdagen gör att folk går till jobbet fastän de är sjuka, särskilt i yrken med låga löner.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Anställningstryggheten får inte försämras utan tvärtom behöver den bli starkare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Det behövs mycket hårda krav innan ett tillstånd kan ges. Man måste lyssna till de människor som bor i närheten och dessutom se till vilka miljökonsekvenserna blir.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Människor som flyr måste få sin asylrätt prövad i vilket land de än kommer till. Den åtstramning som Sverige gjort är inte acceptabel.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Den som inte är misstänkt för ett brott bör inte bli avlyssnad .

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Självklart ska de som tjänar mest och har de största förmögenheterna också bidraga med mest skatt. Pengarna behövs till välfärden och för att minska klyftorna i samhället. Inte för de rikas lyxkonsumtion.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Jageby: Extra viktig Det är viktigt för den biologiska mångfalden därför föreslår Vänsterpartiet att 30% av skogen bör skyddas. Avverkning av skog bör ske varsamt utan kalhuggning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Karin Jageby har hoppat över denna fråga