Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jan-Olof Sundh (fotograf null)

Jan-Olof Sundh

Varför ska väljarna rösta på dig?

Mig kan man lita på. Jag står för det jag säger.

Presentera dig själv

Jag är intresserad av nästan alla politiska områden. Jag har arbetat inom skolan och idag lägger jag ner mycket tid på som tränare, ledare, domare inom pingis. Är en eldsjäl

Vad har du för yrke?

Pensionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S,V,MP

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jan-Olof Sundh

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Extra viktig Våra skattepengar skall användas till vår gemensamma välfärd, inte hamna i privata riskkapitalisters händer utomlands. Skolan behöver mer resurser och det är fel att dränera den och skicka pengar till riskkapitalister

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Extra viktig Tar lång tid, kostar mycket, är inte säkert, använder naturresurser

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Skadar den personliga integriteten. Onödigt.Polisen kan visitera var som helst om det behövs

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Extra viktig Vår gemensamma skatteinkomster skall användas till viktiga saker som tex välfärd. De som är i behov av det har råd att betala och det är viktigt att medborgarna tar eget ansvar och sköter sina angelägenheter

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Extra viktig Internationell solidaritet och hjälp till behövande länder är viktigt. alla är vi människor

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: De måste anpassa sin levnadsstandard precis som alla andra samhällsmedborgare. De skall inte leva i lyx och överflöd

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: SkattePengar behövs till välfärden och priset reglerar ju också användandet av bensindrivna fordon

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Viktigt med eget ägda hus för många. Skatt tas ut vid försäljning

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Ökar utbudet, sparar pengar till andra viktiga verksamheter i samhället

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Extra viktig Vi behöver all el som vi kan få och vindkraft är en viktig del i detta Vindkraftbolagen skall samråda och dela med sig till närsamhället

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Ser inga större problem med detta.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: En viktig sak vad det gäller mänskliga rättigheter och individens självbestämmande

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Regelverket som gäller idag är ok. Individens självbestämmande är viktigt

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Extra viktig Stora kostnader som tas från skattebetalande. De skickar bara vidare till de offentliga aktörerna. Bättre att öka tillgängligheten till vårdcentralerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Viktigt att asylsökande kommer in i samhället snabbt. Solidaritet och medkännande är viktigt

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Extra viktig Vi blir beroende av andra stater och blir tvungna att skicka våra medborgare ut i krig. Kärnvapen kan placeras i Sverige. Stora kostnader. Ökad krigsrisk

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Extra viktig Arbetslösa behöver pengar för att leva ett drägligt liv. A-kassan är idag låg

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Viktigt med tillgång till sjöar för allmänheten

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: De som har hög inkomst skall betala mer i skatt. Det har de råd med

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Bra som det är idag. Viktigt med oberoende public service

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Vi måste göra det på sikt frågan är om det går att genomföra till 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Det finns så många andra utvärderingsmetoder så detta skapar bara ytterligare stress och tävling mellan barn

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Extra viktig Hela Sverige skall leva. Det är viktigt att all service skall vara lika i hela Sverige. Solidaritet skall gälla

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Människohandel är ovärdigt ett demokratiskt samhälle. Om det sker skall det bestraffas hårt

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Extra viktig Ökade hyreskostnader innebär en ytterligare segregation av människor

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Svår fråga vi behöver både snabba tåg och regionaltåg. Framtiden talar för höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Regionerna skapar mycket byråkrati och administration. Viktigt med lika tillgång till bra sjukvård i hela Sverige

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Sjukdom drabbar alla och då skall man inte mista lönen för det

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Förhandling skall ske med facket. Dagens regler bör stramas åt istället

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olof Sundh: Nej Dagens regelverk är ok

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan-Olof Sundh: Dagens regelverk är ok

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan-Olof Sundh: Ok som det är idag

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan-Olof Sundh: De måste bidra mer till välfärden

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan-Olof Sundh: Viktig naturresurs både för fritid och miljö

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jan-Olof Sundhs val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning