Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anne Holmdahl

Varför ska väljarna rösta på dig?

Som auktoriserad socionom med jobb inom sjukvård, kriminalvård, skola och som f d chef för Brottsofferjouren är detta frågor som ligger mig varmt om hjärtat.

Presentera dig själv

Jag är arbetande pensionär, gift med Johan och mor till två vuxna barn. Fritiden går åt till samhällsfrågor, knep och knåp i hemmet och ett stort nätverk av vänner.

Vad har du för yrke?

Samtalsterapeut

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

En envis Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

KD, M, L med stöd av SD i sakfrågor

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anne Holmdahl

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Extra viktig Det bör finnas ett tak för vinstutdelning, men det är viktigt för att driva ett företag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Extra viktig Vi måste i hög grad bli självförsörjande på el i Sverige för ett fungerande samhälle - företag och hushåll. Vind-, sol- och vattenenergi räcker inte i längden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Extra viktig Självklart. Brottsligheten får inte ta över, vilket den är på god väg att göra idag. Brottslingar får inte ges ett försprång.....vilket de faktiskt har idag.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: RUT ska finnas kvar, men det måste finnas kontrollfunktioner som fungerar. Det är en möjlighet till arbete både för den som utför jobbet samt att det ger möjlighet för köparen att jobba.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Extra viktig Vi har råd att ge internationellt bistånd, men kontrollen vart och till vem måste passera kontrollfunktioner.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Kungahuset gör bra reklam för Sverige. Transparens är viktigt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Absolut! Hela Sverige måste kunna rulla.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Varenda del av en fastighet är redan beskattad.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Vi behöver alla kultur för må bra och kulturutövarna måste få löner de kan leva på. Men det skulle inte skada med lite mer sponsring från privata aktörer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Kommuner ska inte motarbeta möjligheten till omställning. Det är bråttom nu.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Vi har tyvärr sett att bakom mycket av tiggeriet finns ligor som utnyttjar svaga individer, en slags människohandel.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Svår fråga. Kommer det att tillslut finnas en massa olika definitioner som vi ska ta ställning till. Kromosomkombinationen bör gälla. xx eller xy

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Extra viktig Vi ska inte in och styra hur föräldrar önskar fördela föräldraledigheten. Vi lever väl i en demokrati?

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Extra viktig De ska inte kunna ta en gräddfil för att roffa pengar från den ordinarie sjukvården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Vi måste ha kontroll över vem som ska ha rättigheter i vårt land.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Extra viktig Självklart. En omvärldsanalys visar att vi inte klarar vårt försvar på egen hand. Ensam är inte stark.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Extra viktig A-kassa ska inte bli en permanent försörjningskälla. Det är allas bidrag genom arbete som skapar välfärdsstaten.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Det måste ske från fall till fall.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Svensken är kraftigt beskattad redan och då får vi göra omprioriteringar för klara upprustningen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Låt de kommersiella kanalerna ta över alla blaj-program som verkar fördummande.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Tror inte att el-laddstolpar är utbyggda till dess. Ska vi satsa på el-bilar måste de ha möjlighet att "tankas" i hela Sverige.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Det är viktigt att både barn och föräldrar får information om hur det går i skolan. Rätt insatser måste komma till tidigt för att barnet inte ska halka efter. Betyg kan gärna ersättas av omdömen i de lägre klasserna, men det är viktigt att förstå vad barnet behöver för hjälp och stöd i tid.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Hela Sverige ska leva.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Extra viktig Sexuella övergrepp - eller tjänster som ni kallar det - ska inte ges chans att förekomma. Fängelse kan vara ett sätt att avskräcka.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Om det verkligen handlar om marknadshyror. Man bör kunna se över byggkostnader för att hålla nere hyrorna i nyproduktion. I övrigt tror jag att man är rädd om sin lägenhet om man äger den.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Man kan fråga sig om vi verkligen behöver höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Likvärdig vård i hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Det skulle bli för lätt att fuska om den tas bort.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: En felrekrytering i ett litet företag kan bli dödsstöten för företaget som det ser ut idag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne Holmdahl: Viktigt att alla aspekter är genomlysta innan tillstånd ges.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anne Holmdahl: Vi har fullt upp med att ta hand om dem vi redan tagit emot. Bra om vi kan ha en enhetlig nordisk samsyn kring mottagandet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anne Holmdahl: Extra viktig Vi vet att brottslingarna ligger före polisen när det gäller brottsplanering och så kan vi inte ha det om vi inte fullständigt ska tappa kontrollen över brottslighetens utveckling. Vem vill då till slut bli polis?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anne Holmdahl: Vad menas med höginkomsttagare?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anne Holmdahl: Skogen är vår lunga som vi måste skydda.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Anne Holmdahl har hoppat över denna fråga