Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Inger Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tycker att väljarna ska rösta på andra. Jag har varit med i politiken av och till i både kommun och region och det har varit lärorikt och intressant. Upplever mig själv som engagerad men inte så driven och det är många kamrater jag kan tänka mig att rösta på.

Presentera dig själv

Jag är en naturälskande kulturintresserad person, som är engagerad i miljö- och naturfrågor. Har en något förvildad trädgård, delvis beroende på att jag vill underlätta för insekter och andra djur att trivas och i någon mån för att jag prioriterar annat. Äter vegetarisk mat och helst närodlat och det mesta ekologiskt. Gillar ensamhet och stillhet, yogar gärna men tycker också om att träffa vänner.

Vad har du för yrke?

Pensionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

?

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rödgrön majoritetsregering, då v får ett rejält inflytande.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Inger Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Inger Andersson: Det är orimligt att skattepengar går till vinster, när skolorna behöver tillgång till medel för att öka kvalitet, underlätta integration och ge bättre lärarlöner.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Inger Andersson: Vi behöver satsa på alternativa energikällor. Kärnkraften är sårbar för sabotage och slutförvaret är inte löst.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Inger Andersson: Det är inte rätt att visitera personer utan brottsmisstanke för att personen bor i ett visst område.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Inger Andersson: Ska det finnas RUT-avdrag ska det vara behovsprövat och ges till äldre och personer med funktionsnedsättningar. Personer och familjer med god ekonomi ska inte få ta del av denna skattesubvention. Stärk vård och omsorg inom gemensam sektor.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Inger Andersson: Det finns stora behov i världen på grund av krig, korruption och klimatförändringar som gett missväxt m.m. Vi behöver stötta fattiga länder i klimatomställning och satsa på utbildning och hjälp till självhjälp med fokus på jämställdhet och barns rättigheter.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Inger Andersson: Det är en omodern institution som bör avvecklas och fram tills dess ska mindre pengar delas ut.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Inger Andersson: Fossila drivmedel behöver minska m vi ska komma tillrätta med klimatet. De höga priserna kan dock drabba människor som saknar alternativ till bil och inte har råd med en elbil och bor där bussar och tåg saknas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Inger Andersson: Att fastighetsskatten i stort sett togs bort gynnade de grupper som gynnats av slopad arvskatt, låg bolagsskatt och borttagande av värnskatt. Samhället behöver ett skatteuttag som minskar klyftor och ger utvecklingsmöjligheter inom många områden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Inger Andersson: All form av kultur ska finnas, variationsrikedomen ska finnas, men det är viktigt att kultur som är smalare också ska existera. Kultur ska vara tillgänglig att ta del av och möjlig att utbilda sig i, även om personer inte har mycket pengar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Inger Andersson: Nyttan behöver ställas mot olägenheten som kan upplevas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Inger Andersson: Människor gör det de tycker är möjligt för att något förbättra sin livssituation. Om någon tvingas att tigga för att lämna ifrån sig det hen fått ihop, ska detta beivras. I samtal med andra länder bör vi arbeta för förändringar i hemländerna.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Inger Andersson: Politiken ska arbeta för ökad jämställdhet och då behövs tydlighet och arbete för en individualiserad föräldraledighet, en möjlighet för båda föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Inger Andersson: Det är orimligt att privata vårdgivare ska tjäna pengar på detta sätt. Det motverkar jämlikhet i sjukvården, då net tillräckliga medel och långa väntetider drabbar multisjuka och personer med kroniska sjukdomar. Risk för förskrivning av antibiotika när så inte ska ske. Den offentliga sjukvården bör underlätta för patienter som så önskar och när det är lämpligt att använda modern teknik för kontaKt

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Inger Andersson: Vi bör sträva efter alliansfrihet men jag tycker inte att frågan är helt enkel.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Inger Andersson: Minskade klyftor.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Inger Andersson: Mer statlig styrning behövs och sjukvården måste bli mer jämlik i landet. Kanske behövs något större regioner än vad som blev fallet för att få möjlighet att få ett effektivt men dyrt läkemedel var en än bor.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Inger Anderssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning