Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Bengt Thalin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vi måste tänka på framtiden. Därför är miljöfrågorna livsviktiga. Sedan är ju ungdomen vår framtid. Vi måste se till att ta tillbaka makten över skolan. De har rätt att få gå i en bra skola.

Presentera dig själv

Intresserad av skog och natur. Fåglar. Bor på landet utanför Uppsala. Har jakthundar och jakt som ett fritidsintresse. Äger tillsammans med min fru ett skogsskifte. Tycker om att jobba praktiskt i skogen.

Vad har du för yrke?

Pensionerad skogvaktare och yrkeslärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Realistiskt att hoppas på är ett röd-grönt styre.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Bengt Thalin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Alla pengar skall gå till att hålla en hög kvalitet på utbildningen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Extra viktig Kärnkraften är farlig och dyr. Vi lider fortfarande av konsekvenserna efter Tjernobylolyckan 1986.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Man ska inte stigmatisera människor bara för att de bor i ett visst område.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Av jämlikhetsskäl. De är de välbeställda som utnyttjar tjänsten och får skattelindringar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Sverige skall stå upp för demokratin och minska orättvisorna i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Kungahuset är otidsenligt. När kungen inte längre är med oss borde det införas republik.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Knepigt! Bra om förbrukningen minskar men svårt för landsbygdsbor. Sluta upp med de kraftiga flygsubventionerna. Där finns det miljövinster att göra.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Skatt på taxeringsvärdet bör återinföras.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Kulturen är till för alla. Då ska privata särintressen inte få styra utbudet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Vi behöver energin. Men det ska förstås tas stor miljöhänsyn.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Ingen tigger av glädje. I en svår situation måste det vara tillåtet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Det biologiska könet består om det inte görs en könskorrigering. Det blir svårt att kunna bevisa det tredje könet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Papporna bör motiveras att delta mer i föräldraskapet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Överutnyttjas för banala åkommor. Blir mindre resurser över till den ”riktiga sjukvården”.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Är nog viktigt att personen har motivation att t ex lära sig språket. Kan säkert vara svårt för äldre personer. Viktigt att det inte blir godtycke utan att alla aspekter vägs in.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Vi kan vara mera fredsskapande om vi självständigt utformar vår försvarspolitik.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Människor ska ha bra stöd vid arbetslöshet. Ingen är det frivilligt. Man kommer säkert snabbare tillbaka i arbete om livet inte blir kaosartat vid arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Alla skall ha tillgång till fin natur. Allemansrätten måste försvaras.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Skatten borde dessutom fördelas mera rättvist. Nu får låginkomsttagare betala mycket större andel av inkomsten i skatt jämfört med höginkomsttagare.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Public Service behövs för att behålla den fria debatten och därigenom försvaras demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Det brådskar. Vi håller ju på att rasera hela jordens ekosystem.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Låt eleverna få omdömen istället. Betygen kan komma på högstadiet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Ofta bidrar de fattiga kommunerna med råvaror och energi, speciellt Norrlandskommunerna. Pengar förs ut ur kommunen och hamnar i Stockholm hos de stora bolagen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Svårt! Människorättsorganisationen Amnesty vill avkriminalisera även köparen. De anser att det skyddar den prostituerade bäst. Men vi vill ju minska den totala omfattningen och därför bör det vara ett straff som avskräcker. Höjda böter borde räcka. Fängelset ska reserveras för de grova våldsbrottslingarna.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Folk med låga löner måste också ha råd att bo människovärdigt. Det måste byggas ikapp. Just nu är det stor brist på bostäder.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Höghastighetstågen kan i stor utsträckning ersätta inrikesflyget. Mycket mera miljövänligt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Då finns större möjligheter att få till likvärdig vård i hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Sjuknärvaron minskar. Många arbetaryrken kräver att man är frisk till 100 procent. Tjänstemannen bakom skrivbordet kan kanske prestera sämre någon dag utan att det märks. Det blir mera rättvist mellan olika yrkesgrupper.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Det finns redan regler som fungerar. Finns ingen anledning att försämra för arbetstagarna, det kan leda till godtycke.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Thalin: Behövs utvinning av nya metaller nu när vi går in för utökad elektrifiering. Ansökningsprocesserna måste snabbas på. Men vi får inte göra avkall på miljöprövningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bengt Thalin: Vi har ju nu många från Ukraina som behöver skydd.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bengt Thalin: Rättssäkerheten måste värnas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bengt Thalin: Samhället slits sönder av ojämlikhet. Det blir bättre för alla om jämlikheten ökar.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bengt Thalin: Lågproduktiva skogar mot fjällen t ex som har höga naturvärden. Rennäringen gynnas. Slutavverkningsåldrarna måste höjas. Naturvärden kan då gynnas i produktionsskogen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Bengt Thalins val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning