Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Göran Brante (fotograf Dick Lindström)

Göran Brante

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag vill göra skillnad för den med svagare ekonomi och med eventuellt svår social situation. Jag vill också genomföra omfattande förändringar som påverkar miljö och klimat. Välfärden måste fungera för alla.

Presentera dig själv

Tidigare lärare och forskare. Bor på landsbygden. Läser mycket skönlitteratur och litteratur om samhällsfrågor.

Vad har du för yrke?

Pensionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Har nog ingen.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterstyrt så klart. Helst egen majoritet åt Vänsterpartiet! Men det tror jag inte på. Men S och V vore ett bra alternativ. Men det blir väl så att man får hoppas på en S-V-Mp-C regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Göran Brante

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Extra viktig Eftersom vinstdrivande inom välfärden leder till en försämrad och dyrare skola. Marknadsskolorna kör med få och sällan utbildade lärare och den offentliga skolan tappar medel eftersom de privata ska ha samma summor trots att de inte har samma uppdrag. Och väldigt mycket mer!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Extra viktig Kärnkraft är livsfarligt, dyrt och tar lång tid. Satsa istället medel på fossilfri kraft via vind, sol och alla andra möjligheter.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Extra viktig Det är inte rätt väg att gå, inte ens som övergång, då det skapar andra och nya problem som oftast är värre. Satsa istället på social omsorg och en fungerande välfärd.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Det finns ingen anledning att ha kvar denna transferering till de redan rika.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Vi är ett av världens rikaste länder. Vi måste ställa upp och ge till de länder som har stora behov.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Inför republik. Kungahuset är en medeltida kvarleva.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Nej, snarare höjas. Vi behöver ställa om samhället för att minska eller till och med få privatbilismen att upphöra.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Gäller främst rikemanshus. Det är fel som systemet ser ut idag där ägaren av en stor villa betalar relativt mindre än den som äger ett litet hus.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Kulturen ska vara en offentlig angelägenhet. Kultur ska finnas för alla och ska inte vara till för att tjäna pengar på.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Extra viktig Mycket bra förslag. Vindkraften behövs, ta även ifrån försvaret rätten att stoppa dem. Kommunen kan stoppa vindkraftverk, men inte privatskolor som inte behövs, otroligt!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Krävs ett annat och bättre samhälle. Ingen ska behöva tigga!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Ja, så klart!

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: En fara om föräldrarna har för stort inflytande, kan leda till att det blir en kvinnofälla.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Ska överhuvudtaget inte finnas menar jag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Vi har haft det och det fungerade bra. Det vore dessutom bra för landet, även om det inte är skälet till det, eftersom vi har en svår demografisk situation framöver.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Extra viktig Nej till Nato!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Vi ska ta hand om våra medborgare som är arbetslösa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Tvärtom, bör stärkas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Personligen tycker jag vi ska lägga ner försvaret och även försvarsindustrin.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Känner inte till vad ni menar med smalare uppdrag. Om det innebär att verksamheten ska minskas så håller jag inte med.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Ja, det är rätt!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Barn ska inte plägas av betyg. Det finns andra sätt att säkerställa att människor får möjlighet att utbilda sig vidare och ha möjligheter för det.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Ja, det är de svagaste i samhället som behöver stöd.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Tror inte att någon kvinna vill vara prostituerad. Det är skamligt att förtrycka människor sexuellt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Nej, tvärtom ska även de som bor i hyresrätter få del av liknande stöd som bostadsrätter och villor får.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Jag menar att vi måste inse att vi måste ställa om samhället från det effektiva vi idag anser oss ha, till ett mer stillsamt och mindre fartfyllt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Känner mig inte helt kunnig inom området. Men att kontrollen måste bli större och att privata aktörer måste bort det är helt klart. Kanske kan regionerna spela en viktig roll då man kan tänka sig att behoven åtminstone till del har en viss regional prägel. Fast jag vet inte om jag tror på det.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Man ska inte få sämre ekonomi för att man blir sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Anställningstryggheten ska vara stark!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Brante: Det ska inte vara enkelt. Men vissa möjligheter att öppna gruvor i Sverige måste ju finnas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Göran Brante: Ingen människa är illegal. Den som söker asyl ska tas emot! Vi har råd!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Göran Brante: Utan brottsmisstanke ska varken avlyssning eller övervakning få förekomma.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Göran Brante: Personligen är jag för proggressiv skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Göran Brante: Känner mig mycket okunnig i frågan. Läser just nu mycket i media om bolagens skövling av värdefull skog. Sådant är jag helt emot. Antar att mer av skogen måste skyddas, av både miljö och klimat skäl, som mångfaldsskäl.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Göran Brantes val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning