Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Bosse Karlsson (fotograf null)

Bosse Karlsson

Presentera dig själv

Vänstersympatier sedan tonåren. I grunden marxist. Särskilt intresse för arbetsmarknad och bostadsfrågor. Rätten till arbete och bostad. Släpper aldrig synen på alla människors lika värde.

Vad har du för yrke?

Pensionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

CH Hermansson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rödgrönt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Bosse Karlsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Våra skattemedel ska inte hamna som vinster hos kapitalisterna.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Vi ska inte lämna uranskrot till våra kommande generationer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Bosse Karlsson: Vinsterna är mindre än fördelarna.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Gynnar i stort sett bara de med resurser som ändå klarar sig utan dessa avdrag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Vi måste visa en internationell solidaritet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Bosse Karlsson: Ersättningen till kungahuset står idag inte i proportion till nyttan för samhället.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Bosse Karlsson: Vi måste komma ifrån beroendet av fossila bränslen.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Taket för maximalt skatteuttag är alldeles för lågt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Bosse Karlsson: Kulturen är viktig i vårt samhälle och ska inte styras av kapitalet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Vi behöver mer av energi från vind och sol och vi måste se dessa behov i ett större perspektiv än det kommunala.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Bosse Karlsson: Inget förändras av ett förbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Bosse Karlsson: Vi måste ha rätt att själva var och en att avgöra vår könsidentitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Ska vi nå jämställdhet i samhället måste vi hjälpa till genom att styra.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Fruktansvärt system att mjölka resurser från våra gemensamma till förmån för vinstintressen.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Ett bra förslag om vi vill lyckas med integrationen.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Vi ska vara alliansfria.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig En höjning leder inte till ovilja att arbeta. Livet måste fungera även mellan två jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Vi ska värna om allemansrätten och ”den fria rörligheten”.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Extra skatt kan införas för de med de högsta inkomsterna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Bosse Karlsson: Vi behöver ett brett utbud i publicera service utanför det reklamfinansierade

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Fossila bränslen måste fasas ut för att vi ska klara våra klimatmål.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Bosse Karlsson: Rent allmänt ger inte betyg bättre kunskapsinlärning. Vi kan vänta till åk 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Bosse Karlsson: För att vi ska undvika allt större befolkningskoncentration till våra större städer måste vi skapa förutsättningar för glesbygdskommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig I avskräckande syfte.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Varje kommun ska ha som krav att skapa billiga och bra hyresrätter. Staten ska skapa förutsättningar för detta. Marknadshyror skapar större segregation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Vi behöver bra alternativ till flyg och privatbilismen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Skapar bättre förutsättningar för lika vård för alla.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Är man sjuk ska man vara hemma. Karensdagen missgynnar personer eller familjer med små resurser.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Som anställd måste man känna en trygghet och inte utsättas för godtycklighet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Gruvdrift ska miljögranskas som all annan verksamhet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Alla ska ha rätt att söka asyl i Sverige. Rätten att få stanna ska därefter prövas i vanlig ordning.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Bosse Karlsson: Inget skäl att förändra det som gäller idag.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Bosse Karlsson: Extra viktig Till var och en efter behov. Av var och en efter förmåga.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Bosse Karlsson: Vi ska skydda mer av viktig skog för vårt biologiska mångfald.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Bosse Karlssons val:

  • Integration
  • Miljö och klimat
  • Sysselsättning