Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ingemar Savonen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag står för det jag lovar.

Presentera dig själv

Engagerad pensionär som varit politiskt aktiv ända sedan tonåren. Ledamot i nämnd för hemvård, ersättare i kommunfullmäktige. Gift, tre barn och fem barnbarn. Bor i bostadsrätt.

Vad har du för yrke?

Pensionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Vår partiledare Nooshi

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S, V och MP

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ingemar Savonen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Ingemar Savonen: Extra viktig Inga skattepengar som är avsedda för utbildning ska gå till vinster i privata bolag

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Ingemar Savonen: De flesta som utnyttjar rut och rot kan betala utan skattesubvention

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Ingemar Savonen: Sverige är ett rikt land och kan bidra till att t ex fler barn kan få gå i skolan

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Ingemar Savonen: En odemokratisk institution som borde avskaffas

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Ingemar Savonen: Det är inte kriminellt att vara fattig

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Ingemar Savonen: Motverkar jämställdheten mellan föräldrarna

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Ingemar Savonen: ojämlik vård som kostar mycket

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Ingemar Savonen: Extra viktig Bästa sättet att förbättra integrationen

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Ingemar Savonen: Alliansfriheten och neutraliteten har tjänat oss väl. Medlemsskap i Nato höjer risken för konflikt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Ingemar Savonen: A- kassan behöver också höjas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Ingemar Savonen: Allemansrätten måste värnas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Ingemar Savonen: Får inte innebära nedskärningar i välfärden

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Ingemar Savonen: Viktigt att värna att alla får tillgång till oberoende nyheter samt tillgång till underhållning

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Ingemar Savonen: Ska vi nå klimatmålen så...

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Ingemar Savonen: Ger stress och utslagning

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Ingemar Savonen: Bostaden är en rättighet och alla sk ha råd att bo

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Ingemar Savonen: Tågen ska kunna ersätta flyget på resor mellan de större städerna

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Ingemar Savonen: Staten ska fördela mer pengar till regionerna för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Ingemar Savonen: Enkelt redan idag - bör bli svårare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Ingemar Savonen: Den som flyr från krig och förtryck ska kunna få skydd

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ingemar Savonens val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning