Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Per-Martin Jonasson (fotograf null)

Per-Martin Jonasson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag representerar Kristdemokraterna som arbetar för en politik för familjen, de svaga och som inte har någon röst.

Presentera dig själv

Gift sedan 48 år med Gun-Britt, tre barn och fyra barnbarn. Nyss flyttat ut till vårt hus vid havet. Öppen och positiv, umgås gärna med människor

Vad har du för yrke?

Pastor

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill gärna se att Alliansen får egen majoritet så att vi får möjlighet att genomdriva vår politik. Om inte, vill jag driva en kraftfull oppositionspolitik.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Per-Martin Jonasson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: All verksamhet bör kunna göra ett plusresultat - därmed inte nödvändigt att ta ut oskäliga vinstbelopp ur företaget. Men en viss stimulans bör finnas och mariginaler för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett säkert och tryggt sätt. Det gäller all verksamhet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: För att trygga en långsiktig och stabil elförsörjning - ett nödvändigt ont kan man säga.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Här gäller det att polisen får resurser för att säkerställa trygghet för boende i dessa områden. Dock bör det ske med varsamhet och med iaktagande av personlig intigritet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: RUT-avdraget ger möjlighet för många som befinner sig utanför arbetsmarknaden att få ett insteg i denna. Det ger också många nysvenskar möjligheten att både starta egna firmor eller att få anställning och skapa en framtid i den nya landet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Vi är ett rikt land och har möjlighet - och skyldighet att stödja de i vår värld som inte haft samma möjligheter som vi i Sverige. Men jag tycker inte att biståndsmedel ska användas för flyktingmottagande i Sverige - det finns annan finansiering för detta.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Vårt svenska kungahus är en viktig del av vårt svenska samhälle. De gör många viktiga insatser för vårt land, bl a när det gäller marknadsföring av våra svenska exportvaror.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Här bör det dock göras en differensiering och där landsbygden med långa avstånd bör få en större sänkning. Det finns säkert metoder för att detta ska kunna ske under reglerade former, för att undvika att detta missbrukas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Här bör det ske en viss omfördelning. För närvarande är taket för fastighetsavgiften så låg att de flesta får betala maxbeloppet. Även de som bor i relativt lågt taxerade fastigheter på landsbygden medan storstadregionernas miljonvillor får samma avgift.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Här finns det säkert mer att göra. Men det är viktigt att kulturen finns tillgänglig för så många som möjligt. Även de som har begränsade ekonomiska möjligheter. Och vi vet också att kultur i olika former är stimulerande, framför allt för de som är sjuka, ensamma och behöver stöd.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Jag tycker det är viktigt att energin produceras där den behövs. I nuläget behöver vi i norra Sverige mer energi för att bygga ut basindustrin. Och i stället för att bygga ut kraftnätet mot södern kan fler vindkraftsparker byggas där energin nyttjas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Att förbjuda löser inte problemet för de som har svåra omständigheter i hemlandet. Vi bör vara generösa i vår inställning till de som kommer till vårt land, hjälpa dem på olika sätt. Även om tiggeri inte är ett anständigt sätt att försörja sig är det inte rätt att förbjuda det.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Detta är ett konstruerat problem som accentuerats i västvärlden. Det är en mycket liten minoritet som har detta problem med identifikationen. Det har i mångt och mycket blivit en "modenyck" att vara anorlunda, frågan är om vi som samhälle ska anpassa oss efter dessa nycker.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Extra viktig Självklart ska denna fråga få avgöras vid köksbordet, där familjen löser det på det sätt som passar den enskilda familjen bäst. Samhället ska inte gå in och styra i dessa frågor.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Ytterst tveksam till alla dessa nätläkare, det finns risk för överutnyttjande. Och de dränerar ekonomin för regionerna. Bättre om resurserna sätts in där de gör bäst nytta.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Ja, Sverige behöver fler invånare för att klara av arbetsmarknaden, framför allt i vård och omsorg.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Ja, bättre att teckna en försäkring innan olyckan händer. I dagens världläge finns ingen tveksamhet för ett gott samarbete med övriga västländer.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: För de som hamnat i arbetslöshet kan det vara bra med ett gott stöd. Men det är bättre att investera mer i att skapa bättre arbetssituation för de som kan arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Strandskyddet kan behövas i tätt befolkade områden - men i många landsbygdskommuner vore det bra att få exploatera ytterligare. För att öka invånarantalet och ge ökat skatteunderlag.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Naturligtvis behöver vi som land upprusta vårt försvar, med tanke på världsläget. Och det bör ju vara något som vi tillsammans tar ansvar för.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Den svenska Public service bör ju ha en bredd så att det speglar folkets intressen. Det bör också vara PS uppdrag att vara en naturlig och neutral kanal för information och nyheter.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Jag tror att det blir svårt att hinna med den omställningen - och frågan är om de alternativ som erbjuds i nuläget är så mycket bättre för miljön.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Det bör uppmuntra eleverna att öka insatserna för att lyckas i sitt studieuppdrag. Samtidigt måste skolan vara uppmärksam på om det blir för stort tryck på eleverna. Det är också viktigt att de som halkat efter i utbildningen får det stöd som de behöver. Så tidigt som möjligt. Och att resurser finns för dessa insatser.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: För en liten inlandskommun med åldrande befolkning och långa avstånd kan det vara svårt att få den kommunala ekonomin att gå ihop. Här bör det finnas ett ordentligt program för omfördelning av resurser

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: För mig personligen är det ett brott mot mänskligheten - och en enskild person - att köpa sexuella tjänster. Hårdare straff mot detta.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Ett kostsamt projekt, bättre investering att bygga färdigt Norrbottniabana och rusta upp Ostkustbanan, gärna med dubbelspår för att korta restider ner till Stockholm.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Det urgamla systemet med ett antal regioner/ fd landsting från 1800-talet bör ersättas med ett statligt styrt sjukvårdssystem för en mer jämställd vård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Martin Jonasson: Jag vet inte om jag vill att det ska bli enklare - men en förenklad process för att bryta malm i Sverige. Vi har ett rikt land och god arbetsmiljö, något som saknas i många andra länder. Därför vore det bättre att ha en god och säker gruva i Sverige än en gruva med usla arbetsvillkor och minimal miljöomsorg i andra länder.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per-Martin Jonasson: Som världen ser ut idag bör vi öka möjligheten att söka asyl i vårt land, både ur humanitär aspekt och vårt behov av arbetskraft.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per-Martin Jonasson: Här gäller det att öka insatserna för att komma tillrätta med gängvåld och ökad brottslighet

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per-Martin Jonasson: Där finns det resurser - de flesta i den kategorin klarar nog att dela med sig lite mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per-Martin Jonasson: De skogsägare som jag känner är duktiga på att vårda och bruka skogen - naturreservaten gör ofta intrång i äganderätten.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Per-Martin Jonasson har hoppat över denna fråga