Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lennart Svensson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jobbar för: avgiftsfri kollektivtrafik, ögon och tänder ska jämställas med övrig sjukvård, utbildning från 1-16 överförs till staten, religioner förpassas till före och efter skoltid,

Presentera dig själv

70 år , fortfarande nyfiken på det mesta, hobbymusiker, hobbysnickare, tröjtvättare i lokala fotbollsklubben. Hatar sociala orättvisor självklart att ställa upp att hjälpa varandra,

Vad har du för yrke?

Pensionär, f.d förskollärare

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

ingen speciell

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Gärna V S Mp och C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Lennart Svensson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Lennart Svensson: Våra skattepengar ska inte gå till globala riskkapitalister,

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Lennart Svensson: Framtidens reaktorer bygger på en ny teknik, är mobila , regionala och lokala och säkrare

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Lennart Svensson: Risk för stigmatisering , bättre med att det kan gälla alla bostadsområden.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Lennart Svensson: Utnyttjas till nästan 100% av ekonomiskt starka grupper, låginkomsttagare där många har slitsamma jobb har inte råd…totalt orättvist

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Lennart Svensson: Vi ska höja det! Vi är ett av världens rikaste , dax för skattesmitarna i paraplydrinkarnas paradis att pay back

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Lennart Svensson: De har redan så att de klarar sig

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Lennart Svensson: Alla som är vanliga arbetare och pendlar långt varje dag självklart någon form av kompensation,

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Lennart Svensson: Rika med fastigheter kan betala mer, mormor Gullan, änka med låg pension men som bor kvar i sitt hus ska inte ha någon fastighetsskatt alls

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Lennart Svensson: Risken finns att alternativ icke kommersiell kultur blir marginaliserad

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Lennart Svensson: Sveriges kommuner har olika synsätt, bättre med en gemenas syn via statliga regler

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Lennart Svensson: Så länge Sverige inte har genomfört sociala trygghetssystem för alla våra olika medborgare, tillfälliga eller permanenta, så för att leva och ibland överleva så får vi acceptera tiggeri. Ingen på den här planeten vill tigga!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Lennart Svensson: Bra början. Vi är bara i begynnelsen av att upptäcka hur underbart olika och lika vi människor är, ni tomtenissar som är fastlåsta i urgamla normer….vakna!

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Lennart Svensson: Alldeles för många föräldrar är fastlåsta i förlegade könsrollsnormer, självklart att vi delar lika

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Lennart Svensson: Vi har råd i Sverige att alla har rätt till fysiska möten med läkare

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Lennart Svensson: Bra huvudregel

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Lennart Svensson: De flesta menar att vi varit medlemmar indirekt sedan många år….men ändå varit en betydande röst i globala fredssträvande sammanhang….stor risk att den rollen tunnas ut

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Lennart Svensson: Självklart

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Lennart Svensson: Hu, Täbyligans bryggor och helikopterplatta säger precis allt vad denna fråga handlar…..allemansrätten ska vara grundlag!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Lennart Svensson: Ja och dessutom progressiv…lite för låginkomsttagare och rejält mycket högre för för höginkomsttagare plus ytterligare för Sveriges oligarker

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Lennart Svensson: Tvärtom betydligt bredare

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Lennart Svensson: Hinner vi med att producera tillräckligt med alternativ

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Lennart Svensson: Betyg i grundskolan är ett totalt haveri. Bra lärare har hela tiden , enskilt eller tillsammans en suverän bild av elevens kunskaper och färdigheter. Tillsammans med vårdnadshavare och elev ger man verktygen/ bedömningen för elevens framtid. Skriftliga betyg i dagens utformning härstammar från medeltiden

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Lennart Svensson: Självklart

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Lennart Svensson: Mannen behöver ett helt nytt paradigm på detta område, under tiden behöver han fundera incellen

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Lennart Svensson: Nej!

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Lennart Svensson: Vi får mer järnväg om vi sänker hastigheten….jag har inga problem med en halvtimme/timme längre resa Malmö/ Stockholm jämfört med de tänkta höghastighetstågen

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Lennart Svensson: Absolut, rättvisare, vi slipper 21 olika regioners syn på administration

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Lennart Svensson: Självklart bort, drabbar enbart låginkomsttagare,

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Lennart Svensson: Det ska bli svårare,

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Lennart Svensson: Gruvföretag har redan idag rätt tydligen att undersöka/ provborra på min mark…..inte ok alls

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Lennart Svensson: Tillsammans med övriga Europa har vi alla möjligheter att hjälpa många fler än idag

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Lennart Svensson: Om det hjälper att knäcka farlig gängkriminalitet och våldsbejande nätverk…så ok. Litar på att polis och övriga verksamheter klarar integritets överväganden

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Lennart Svensson: Över 500 oligarker…miljardärer….någonting skaver här

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Lennart Svensson: Längs med kusterna behövs fler skyddade skogar

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Lennart Svensson har hoppat över denna fråga