Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Agne Sandberg (fotograf Jan-Erik Mendel)

Agne Sandberg

Vad har du för yrke?

Pensionerad omvärldsanalytiker och forskningssamordnare i statlig tjänst.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nina Björk och Sven-Erik Liedman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Förhoppningsvis en regering där Vänsterpartiet, Socaildemokratern och Miljöpartiet har majoritet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Agne Sandberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Inga privata vinster i välfärdssektorn ska vara tillåtna!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Dyrt och dessutom riskfyllt pga all ahntering från gruva till avfall.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Ett förslag som vittnar om att förslagsställaren inte alls har funderat på vikten av förebyggande åtgärder. Fungernade institutioner på plats!

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Vi är i globala sammanhang ett väldans välmående land. Solidaritet med fattiga och förtryckta motiverar fortsatt internationellt bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Monarkin klarar vi oss utan! Trams!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Höj skatten istället! Kombinera med riktade bidrag till de grupper och verksamheter som har behov för fungerande vardag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Viktigt att det är progressiv skatt, så att de med mångmiljonfastigheter beskattas mest.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Om privata aktörer "tar över" kommer kulturen att likriktas och sannolikt bli politiskt harmlös. Det krävs samhällsstöd för att att fri och kritisk kultur ska kunne leva vidare.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Här måste det nationella intresset vara överordnat lokala opinioner!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Identitetspolitiska frågor är i mångt trams.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Risk för att den manliga normen slår igenom. Kvinnorna förlorar - och även barnen...

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Bort med dem! De behövs i rigionernas sjukvård!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Vårt samhälle behöver trygga människor. Då vågar och kan man satsa fullt ut.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Idiotiskt! Alliansfrihet är en mycket bättre vag att gå. NATO är dessutom en klubb med utomordentligt blodig historia, samtidigt som vi nu ser att autokratier som Erdogans Turkiet ställer fullständigt orimliga krav.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Återigen - trygga människor förmår mer.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Finns en klar risk att näriga entreprenörer bygger och anlägger på sådant sätt att det rörliga friluftslivet och allemansrätten ryker.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Jag har synpunkter på upprustningens innehåll - totalförsvaret rymmer mer än det rent militära. Men visst - upprustning behövs, och den ska finansieras via skattehöjning. Alternativet är ju att annat skärs ner.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Vi står mitt uppe i en klimatkris. Att snabbt bromsa användingen av fossila drivmedel och energikällor är nödvändigt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Absolut inte! Betygstalibanernas argument håller inte. Skolan behöver utvecklas; högre lärartäthet och en pedagogik som har eleven i centrum.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Alla tjänar på ett jämlikare Sverige.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Bostaden ska vara en rättighet. JAg motsätter mig kraftigt alla initiativ till marknadifiering av denna rättighet!

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Bygg ut och rusta upp de befintliga banorna istället.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Ja, som regionerna fungerar på olika håll i landet, har likvärdigheten urholkats.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig För de många som lever på knappa ekonomiska marginaler innebär karensdagen att man mot bättre vetande går till jobbet med sjukdom. Inte bra.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Absolut inte! Det minsta man kan begära är att de finns så kallad saklig grund för avsked.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Vad som framförallt borde ses över, är att utländska aktörer har fritt fram att muta in och exploatera.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Vi är ett rikt och välmående land. Vi har råd. Det finns pengar!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Agne Sandberg: Kan inte frågan. Men viss försiktighet är motiveras. Vi vill inte ha en polisstat.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Jag är varm anhängare av ökad progressiv beskattning. På så sätt kan vi skapa ett jämlikare samhälle som ALLA mår bättre i.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Vi står mitt uppe i en klimatkris. SKogen fungerar som kolsänkor och måste skyddas!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Agne Sandbergs val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Agne Sandberg: Extra viktig Klimatkrisen är här. Och i skolan ger vi de unga förutsättningar för ett anständigt liv.