Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kjell Nordqvist (fotograf Karl Gunnarsson)

Kjell Nordqvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Se ovan

Presentera dig själv

Trygg och stabil norrlänning som brinner för rättvisa och jämlikhet

Vad har du för yrke?

Min sista anställning var som Samoför mottagandet av ensamkommande barn och ung

I vilket land är du född?

Norrland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olov Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

V i koalition med S

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kjell Nordqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Kjell Nordqvist: Extra viktig Utbildning ska ägas gemensamt och inte drivas av vindtinyresdrn

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Kjell Nordqvist: Extra viktig Istället ska vi bygga ut den förnyelsebara energin

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Kjell Nordqvist: Visitation är ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten och ska dom tvångsmedel bara snvändas o nödsituationer

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Kjell Nordqvist: ROT bidraget ska avskaffas få det ökar de ekonomiska klyftora

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Kjell Nordqvist: Med ett pågående krig i Ukraina som ju inte utan anledning kallas för Europas kornbod ökar världsdvälyen. Att då minska det internationella biståndet är ren egoism

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Kjell Nordqvist: Dom har pengar så det räcker

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Kjell Nordqvist: Se istället över avdragsmöjligheter för boende i skogs och glrsbygd

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Kjell Nordqvist: Fastighetsskatt är trubbigt och måste ha många parametrar vilket hör den svår att förstå

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Kjell Nordqvist: Då tappar vi helt styrutrymme

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Kjell Nordqvist: Vi behöver mer elproduktion, men varför inte satsa på solel

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Kjell Nordqvist: Att be om hjälp kan vi aldrig förbjuda.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Kjell Nordqvist: Extra viktig Redan genomfört i många EUländer, det är dags att Sverige som nation står upp för de ickebinära

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Kjell Nordqvist: Extra viktig Inte förrän vi har ett jämnställt samhälle kan vi göra så

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Kjell Nordqvist: Deras strävan efter vinstmaximering . Vård ska ges efter behov och inget snnat

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Kjell Nordqvist: Efter att ha arbetat drygt 25 år med integrationsarbete vet jag vad betydelsen av att få veta att jag får stanna har för inverkan på motivationen

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Kjell Nordqvist: Finns ingen anledning.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Kjell Nordqvist: Se inflationsutvecklingen. Prishöjningar drabbar även arbetslösa

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Kjell Nordqvist: Alla ska ha möjlighet att utnyttja sjöat och vattendrag.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Kjell Nordqvist: Men de rikaste ska betala mer

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Kjell Nordqvist: Då blev landet fattigare.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Kjell Nordqvist: Satsa på el och vätgas

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Kjell Nordqvist: Barn ska läta av nyfikenhet och inte för att tävla mot varandra

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Kjell Nordqvist: Det ökar jämlikheten

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Kjell Nordqvist: Då kanske vi närmar oss ett avslut av slavsamhälley

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Kjell Nordqvist: Hyror ska sättas i förhandlingar mellan fastihetsägare och representanter gör hyrrsgästerna

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Kjell Nordqvist: Öka istället stödet till regionerna

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Kjell Nordqvist: Varför ska arbetstagare straffas när de blir djuka

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Kjell Nordqvist: Godtycke får aldrig hantera något så centralt som mina möjligheter att arbeta

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Kjell Nordqvist: Det är redan för enkelt, regelverket måste skärpas till

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Kjell Nordqvist: Så som de demografiska siffrorna ser ut måste vi bli fler.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Kjell Nordqvist: Om det inte finns brottsmisstanke ska inte tvångsmedel användas

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Kjell Nordqvist: Solidaritet

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Kjell Nordqvist: Om vi vill överleva som att är detta en oerhört viktig fråga

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Kjell Nordqvist har hoppat över denna fråga

Så svarar Kjell Nordqvist: Extra viktig Samhällsviktig infrastruktur, vård, omsorg och utbildning