Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mats Billberg Johansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag står för solidaritet och rättvisa, för jämlikhet och allas lika värde.

Presentera dig själv

Journalist och ingenjör i grunden. Byggt kärnkraftverk, arbetat i vård och transportsektor. De senaste decennierna inom media. Politiskt aktiv på 70- och 80-talen som jag återupptog 2017 när solidaritet och jämlikhet nådde bottennivåer hos de borgerliga partierna och sossarna.

Vad har du för yrke?

Projektledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

V och S tillsammans.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mats Billberg Johansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Extra viktig Allmän skola betyder skola för alla, en likvärdig skola. Skolan ska styras utifrån behov och krav för barnens och samhällets bästa, inte för att skapa så hög vinst som möjligt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Gammal, dyr och omodern teknik som vid ett haveri skulle skapa oändliga skador på miljö och människor. Olika former av förnybar teknik är avsevärt bättre ur alla perspektiv.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Om det finns misstanke om brott kan och ska polisen visitera. Att öppna för omotiverade visitationer kommer bara att öka rasifieringen och misstänksamheten mot polisen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Skattesubventioner är bra - på rätt ställe och område!. RUT-avdraget är inte det.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Som världen utvecklat sig med konflikter och naturkatastrofer är det minst sagt osolidariskt att minska det internationella biståndet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Pengarna skulle göra bättre nytta om de gick till sjukvården eller skolan istället.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: En komplex fråga som i grunden berör hela miljöpolitiken. I vissa situationer kan en prissänkning har fördelar men principiellt ska drivmedelsskatten användas som styrmedel för att att lämna fossil-beroende och gynna hållbara alternativ.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Inga problem för fastigheter med höga taxeringsvärden. För småhusägare innebär det inte avgörande fördyring.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Privat finansiering får inte ersätta offentlig finansiering men inga större problem att privat finansiering ökar, tvärt om.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Bra att underlätta för mer och ny vindkraft utan att minska kraven på en rättssäker prövning med hänsyn till miljön.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Konsekvensen skulle bli att kriminalisera fattigdom!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Att själv kunna definiera och ha rätt att bestämma över sin egen kropp är viktigt. Men inte helt okomplicerat.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Att dela lika på ansvaret för barnen är en jämställdhetsfråga. Viktigt att dela lika på föräldraledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Extra viktig Det är absurt att stora resurser som är avsatt för vårt behov av vård går till privata bolag. Vilket leder till att dden gemensamma, offentliga vården drabbas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Det enda sättet att ge nödvändig trygghet och skapa möjligheter till integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Extra viktig Alliansfrihet har gynnat Sverige genom decennier. Att bli beroende av andra länder och ingå i en kärnvapenallians minskar inte säkerheten, tvärt om.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: A-kassan har urholkats i decennier. De tillfälliga förstärkningarna under pandemin är bra men inte tillräckliga. Återupprätta arbetslöshetsförsäkringen som en inkomstförsäkring.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: All inskränkning av allemansrätten är dålig.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Extra viktig Public service är viktigt, inte minst i en tid där traditionell media omvandlas och minskar. Betyder dock inte att SVT, SR och UR ska utvecklas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Betyg är inte detsamma som kunskap. Det finns andra och bättre sätt att kommunicera skolresultat.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Det är inte rimligt att boende i glesbygd ska betala mer i kommunalskatt än de som bor i rika storstadsnära kommuner samtidigt som samhällsservice försvinner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Självklart!

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Marknadshyror resulterar endast i möjlighet att öka hyran. Och därmed öka ojämlikheten på "bostadsmarknaden", som ju faktiskt handlar om våra hem.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Att flytta ansvaret leder inte per automatik att det blir bättre.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Det är redan idag enkelt för företag att säga upp personal. Istället behöver anställningstryggheten öka.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Billberg Johansson: Tydliga och högt ställda miljökrav liksom inflytande för lokalbefolkning är en förutsättning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Billberg Johansson: Det enda rimliga i en värld som ser ut som idag är att öppenhet och välkomnande ökar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Billberg Johansson: Extra viktig Ojämlikhet och löneskillnader har ökat de senaste decennierna. De som har råd ska självklart betala mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mats Billberg Johanssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning