Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Leif Nilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är seriös och påläst om det mesta inom politiken. Jag är intresserad av fördelningspolitik, dvs hur vi alla skall få det bättre gemensamt, vill få bort vinster i skola och välfärd och vill arbeta för en samhällsomställning för att mota klimathotet

Presentera dig själv

Jag är född i Malmö, har bott i Östersund, Umeå och Stockholm men sedan 40 år i Kalmar. Jag är gift och har två vuxna söner, två barnbarn och två bonusbarnbarn. Jag har en bakgrund från konst, teater och film men har varit lärare på gymnasiet de senaste tjugotal åren. Jag läser mycket av all slags litteratur, gillar att laga mat, har en koloniträdgård och är idrottsintresserad fr.a. fotboll.

Vad har du för yrke?

pensionerad gymnasielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Så mycket åt vänster som möjligt... Realistiskt ett samarbete mellan S, V och MP eller C, beroende på utfall i valet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Leif Nilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Stor risk att det används diskriminerande och på rutin mot folkgrupper av slag som den visiterande patrullen ogillar utifrån personliga icke-professionella värderingar

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Använd dessa medel för fler anställda inom omsorg, vård etc.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Sveige har haft en ställning i världen som ett land med humanitära principer. Det är på väg att raderas bort. Vi har råd att hjälpa och råd att vara en förebild för demokrati och jämställdhet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Helst skall kungahuset avskaffas. Den anakronistiska modellen att man kan ärva sig till en ställning som landets företrädare var tveksam redan för 500 år sedan och passar definitivt inte idag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Man skulle kunna införa ett stöd under en övergångsperiod för boende på landsbygd med dåliga kollektivtrafikmöjligeter, liksom för transportnäring och lantbruksverksamhet. På sikt måste bensin/diesel fasas ut helt och alternativa lösningar ges företräde.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Kultur är en del av samhällets grund där fantasi, uttrycksmöjligheter och förståelse för olika slags uttryck är en viktig del i demokratin. Vi behöver ha en offentligt finansierad kultur och har också råd med det. Sedan är det väl bara bra om alla nyblivna miljardärer i landet lägger sina pengar på att stödja kulturyttringar av alla slag istället för på privat överkinsumtion.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Extra viktig Vi måste ta ett gemensamt grepp för omställning av samhället. Riktlinjerna måste vara övergripande för landet. Naturllgtvis skall all prövning vara rättssäker med hänsyn till lokala förhållanden och till enskilda människors hälsa och med miljöhänsyn.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Man kan inte förbjuda bort fattigdom. Däremot kan man göra mera för att stödja internationella ansträngningar att minska fattigdom och ge människor utbildning och annat stöd för att få ett rimligare och mera värdigt liv.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Man bör själv ha ansvar för att identifiera sig och bestämma över sin identitet. Vilket kön man tillhör är inte intressant eller särskiljande i ett jämlikt och jämställt samhälle.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Det är en fråga om jämställdhet men också om vad som är bra för barnen. Genom traditionella värderingar både när det gäller yrkesval och lönesättning har män ofta högre lön än kvinnor så det är förståeligt att många vill att kvinnorna använder föräldraledigheten. Men det bidrar till att hindra jämställda löner och ger kvinnor mindre intjänade pensionsförmåner.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Nätläkarna dränerar vården på ekonomiska resurser som behövs till riktig behandling av dem som är i behov av vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Man behöver en grundtrygghet för att kunna planera sin framtid med utbildning, språkkunskaper, boende och samhällskontakter.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Extra viktig Vi har varit oberoende i ca 200 år och det har fungerat hittills. En rusch in i NATO nu utan diskussioner blir som att bli medlemsland på Putins villkor. Däremot behöver vi ett eget ordentligt försvar

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: A-kassa liksom sjukförsäkring är stöd som vi betalar för via skatter och att avstå delar av lönen för en gemensam grundtrygghet. Då är det också viktigt att stödet är så stort att det är realistiskt som ersättning för inkomst.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Utan strandskydd riskerar vi överdriven exploatering av strandmiljöer. Allmänhet bör ha tillgång till strandmiljöer och naturvärden bör också skyddas där.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: En extra beskattning av de bättre bemedlade, på vinstutdelningar etc är rimlig. Särskilt eftersom de som ivrigast är för en upprustning också hör till den välbeställda "högern". Men vi behöver en rekonstruktion/upprustning.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Extra viktig Vi behöver tillgång till både information och underhållning som kan nå all utan kostnader och utan reklambudskap. Det är en väsentlig del av demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Det behövs också starka riktade insatser för att kunna göra en omställning. Laddningsplatser, utbyggd vindkraft etc. Vi måste sätta ner foten någonstans och ett tydligt mål i närtid är bättre än ett vagt "så småningom"

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Det finns inget som ger kunskapsmässiga fördelar med just sorteringsinstrumentet betyg så tidig ålder.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Vi bor i ett gemensamt land och behöver ha likvärdiga möjligheter för att hela landet skall utvecklas. Skatteomfördelning är ett sätt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Den ljusskygga verkligheten med trafficking, hallickar och en förnedrande kvinnosyn matas naturligtvis med sexköparnas betalningsvilja. Är det en annan hårdare straffskala lär färre ta risken att åka fast. Det som är välbeställd blir inte lika hårt drabbad av penningböter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Vänsterpartiet agerade för att stoppa marknadshyror. Alla måste ha råd att bo drägligt utan att lägga större delen av sin inkomst på boendet. Det finns en mängd argument emot marknadshyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Klimatfrågan kräver en omställning av samhället och all tågtrafik är en viktig del av omställningen. Bygg och bygg ut för att minska biltrafik, vägtransporter och inrikesflyg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Det behövs mera styrning för att sjukvården skall bli jämlik i landet. En del frågor hanteras ändå bättre på regional nivå.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Den som är sjuk skall stanna hemma från arbete för att kunna tillfriskna snabbare, men också för att inte smitta andra. Man skall inte straffas ekonomiskt för att man tar ansvar när man är sjuk

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Trygga anställningar är en del av "den svenska modellen". Det finns redan tillräckliga möjligheter för arbetsgivare att säga upp eller köpa ut anställda.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Nilsson: Det behövs miljökrav, dialog med lokalbefolkning och långtgående garantier för vad som händer vid en avveckling av gruvan, ekonomiskt och miljömässigt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leif Nilsson: Man flyr inte sitt land, undan krig eller förföljelse för att det är roligt. Det sker av nödtvång. Vi har råd att hjälpa den som är i en svår belägenhet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leif Nilsson: Välfärd kräver att all bidrar med vad man kan till det gemensamma. Den som har stora tillgångar har råd att bidra med mer, för allas bästa.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leif Nilsson: Fr.a. med tanke på klimatet och på den biologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Leif Nilssons val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning