Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Varför ska väljarna rösta på dig?

Brinner för klimat och ett jämlikare human samhälle

Presentera dig själv

Nybliven pensionär, nämndeman i förvaltningsrätten. Tror på humanistiska värden och leva klimatklokt.

Vad har du för yrke?

Barnmorska (delvis pensionär)

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maj-Britt Teorin, Jonas Sjöström,

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En rödgrön regering utan centerpartiet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Eva Adem

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Eva Adem: Extra viktig Kärnkraften är mkt farlig och vi kan inte garantera att inga olyckor sker. Mänskliga faktorn, naturkatastorfer, krig Se t.ex. risken nu med kärnkraftverket i Ukrania som Ryssland ockuperar. Slutförvarning som inte är löst

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Eva Adem: I alla fall modifieras. Horibelt att de kan användas för utomlandsboende svenskar t.ex

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Eva Adem: Extra viktig Solidaritet och humanism får inte sparas bort

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Eva Adem: Extra viktig Monarkin är en feodal tradition. Avskaffa den.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Eva Adem: Extra viktig Hur kan vi nå klimatmålen om vi inte minskar bensin och diesel användning. Kan tänka mig viss subvention i glesbygd med dålig kollektivtrafik

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Eva Adem: Extra viktig Vi har en av världens lägsta fastighetsskatter, det gynnar de rika

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Eva Adem: Hindrar fri kultur

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Eva Adem: Extra viktig För klimatet behöver vi mer vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Eva Adem: Osäker på utformningen

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Eva Adem: Viss frihet ja, men för jämställdheten behövs styrning så pappor tar ut mer

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Eva Adem: Extra viktig Tar pengar från den offentligt ägda sjukvården

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Eva Adem: Mer human migrationspolitik behövs

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Eva Adem: Neutralitet och fredsförhandlingar viktigt. Vi blir helt beroende av USA

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Eva Adem: Strandskyddet viktigt för allemansrätten

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Eva Adem: Önskar inte upprustning. Men det finns inget annat sätt att finansieras

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Eva Adem: Public service är mycket viktigt

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

OBS
Eva Adem har hoppat över denna fråga

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Eva Adem: Forskningen stöder inte det

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Eva Adem: Straff ja men tror inte fängelse r lösningen

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Eva Adem: Kollektivtrafik ska bli bättre men höghastighetståg är inte lösningen

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Eva Adem: Osäker på vad som är bäst

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Eva Adem har hoppat över denna fråga