Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jan Lenhammar (fotograf null)

Jan Lenhammar

Varför ska väljarna rösta på dig?

Mina intresseområden är främst energi och miljö samt kommunikationer, dvs bil, buss och tåg. - Energi är högaktuellt, ex hur ska vi kunna driva våra fordon? - Rent vatten kommer att bli en stor fråga framöver. - Kommunikationer brännande hett, hur ska alla få plats på vägen, gäller bil såväl som buss. Föredrar enkel kommunikation, avskyr krångliga tillgjorda akademiska ord.

Presentera dig själv

Jag är 68 år, egen företagare och bor i Habo tillsammans med min fru. Vi har tre utflugna barn. Jag tycker om att springa och tävlar i orientering, På vintern gäller skidor. Mitt företag är inom industriautomation. Mina politiska uppdrag: -Ledamot i byggnadsnämnden/trafiknämnden -2.e vice ordf i fullmäktige.

Vad har du för yrke?

Automationsingenjör - programmering

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett tydligt parlamentariskt läge med en fungerande klar majoritet.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jan Lenhammar

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Extra viktig Syftet med fristående skolor är att bedriva alternativ undervisning enl annan pedagogik än som kommunal skola erbjuder. Dessutom avlastar friskolorna de kommunala skolornas arbete. Den eller de som driver alternativa skolor måste även kunna ta ut skälig ersättning. En vinst från ett år skall kunna investeras kommande år. Så fungerar alla företag och föreningar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Extra viktig Kärnenergi är bra och långsiktig, tekniken kommer att utvecklas.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Extra viktig Polisen måste kunna säkra upp allmänna platser så vanliga medborgare känner sig trygga.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Det är inte bra, rent generellt, att vi har bidrag för olika tjänster, kan många gånger få till följd att tjänsteleverantören smyghöjer priset.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Extra viktig Alltför mycket går ner till ett svart hål. Det kan, och sker redan, hamna helt snett, ner i privata fickor. Dålig kontroll vad det används till. Det här med bistånd kom till i en annan tid när världen såg annorlunda ut.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Extra viktig Det har blivit väldigt dyrt för vanligt folk att ta sig till/från jobbet samt besöka vänner/familj mm. Och ur miljösynpunkt så kan man konstatera att fosildrivna bilar ändå kommer att fasas ut inom några år.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Extra viktig Urdumt, först ska man pungslås för att ha råd att köpa ett boende, sen skall man betala för att bo i sitt eget ägandes hus.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Extra viktig Dagens gigantiska vindkraftsparker påverkar stora kulturvärden och människors välbefinnanden. Det är inte mer än rätt att etableringar prövas noggrannt, att man utreder och ställer frågor om det är lämpligt med etablering just här.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Extra viktig Vi har avskaffat fattigdom i Sverige, de som behöver hjälp kan få det. Att sitta och tigga hjälper ingen. Tiggaren sitter kvar i livslångt tiggeri. Ovärdigt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Extra viktig Korkat förslag, hur man upplever sig har inget med biologin att göra.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Familjen vet bäst vad som är bra för dem.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Det finns oseriösa aktörer som gärna vill vårda patienter lite för mycket. Inte helt bra.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Extra viktig En orolig omvärld kräver detta.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Vi har redan hög skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Nej, ett brett uppdrag gynnar mångfalden av program, allt från sport - nyheter - drama.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Extra viktig När man tvångsmässigt fasar ut en teknik så skall tillverkare och allmänheten kunna räkna med långt tidsspann för att hinna förändra sina rutiner. År 2025 verkar vara tilltaget i panik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Varför ??

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Dåligt exempel när känslor ska styra vad som känns rätt eller fel. Och var går gränsdragningen ??

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: I grunden bra förslag men det förutsätter att regelverket ändras för nybyggnation, annars kommer hyrorna att skena rekordhögt ändå.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Extra viktig Nej höghastighetståg är snarare ett måste, men tåg i sig behöver inte betyda samma teknik som det har gjort i över 100 år. Det går att bygga snabbtåg på andra sätt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Extra viktig Regionerna har ojämt med resurser.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Lenhammar: Extra viktig Oseriösa arbetsgivare utnyttjar det här lite för mycket. Tänk på sk provanställning. Den arbetsgivare som inte vet vem man anställer är kanske inte lämplig på flera plan. Detta säger jag som egen företagare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jan Lenhammars val:

 • Energipolitik
 • Pensioner
 • Skola och utbildning