Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Dan Ljung (fotograf null)

Dan Ljung

Varför ska väljarna rösta på dig?

Dom skulle få en orädd politiker som engagerade sig för frågor som rör arbetarklassen.

Presentera dig själv

Jag är i dag fritidspolitiker med uppdrag i kommunen. I alla frågor jag driver finns ett jämställdhets perspektiv och en omsorg om vår miljö. Har arbetat inom byggbranschen i drygt femtio år och samlat på mig mycket erfarenhet. Har flyttat ifrån storstad till landsbygd och bor sedan sju år utanför Ulricehamn. Har under hela mitt vuxna liv varit engagerad i vänster politik.

Vad har du för yrke?

Snickare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett starkt vänsterstyre som inte är beroende av centerpartiet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Dan Ljung

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Extra viktig Våra skattepengar ska gå till undervisning och inte till aktieutdelning

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Extra viktig Vi har forfarande inte löst slutförvaringen och ett mycket dyrt och farligt alternativ.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Extra viktig Polisen har redan befogenheter att visitera, det är ett populistiskt verkningslöst förslag. Ge polisen dom resurser dom behöver och rimligare löner.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Ok med städhjälp men det ska inte finansieras med skattemedel. Reformen har inte bidragit till mindre svartjobb.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Extra viktig Vi måste vara med och fördela dom resurser vi har.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Avskaffa resterna ifrån ett odemokratiskt samhälle med kungamakt och privilegier.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Svår fråga att svara på. För oss på landsbygden där bilen är ett måste vore det bra men för dom med tillgång till kollektivtrafik ganska dåligt. Stödet borde differentieras.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Med hög inflation och stigande räntor är förslaget kanske lite i otakt

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Kulturen måste få stå fri ifrån påverkan både ifrån politiken och näringsliv . Det är i högsta grad en demokratisk fråga

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Extra viktig Många vill ha vindkraft bara det är någon annanstans. Det måste till förslag som gör det attraktivare för både privatpersoner och kommuner med vindkraft. Här spelar ekonomiska morötter stor roll.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Tycker att man skall förbjuda fattigdom

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Vi har två kön med mycket få undantag. Hur man vill identifiera sig ska vara upp till varje människa och skall respekteras.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Naturligtvis är det upp till föräldrarna att avgöra vem som skall vara hemma med barnen. Men ska vi vara med och finansiera ledigheten ska vi också vara med att försöka få till ett mer jämlikt samhälle.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Nätläkarna dränerar sjukvården vi resurser genom att i många fall erbjuda ganska meningslös vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Vi behöver mer fredsbevarande politik inte mer krigshets.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: A-kassan är en försäkring och skall ge trygghet vid ev arbetslösheten. Då måste nivåerna vara sådana att det inte blir en ekonomisk kris vid arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Public radio och tv ska vara fria och obundna och snarare ges ett bredare uppdrag för att stå emot ett allt större tryck ifrån kommersiella medier

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Något tidigt datum men det måste komma. Tror att 2030 är ett mer realistiskt mål.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Vi borde ha en progressiv skatt som fördelades efter behov. Den kommunala skatten ska avskaffas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Hyrorna är redan idag så höga att många stängs ute. Målet borde vara att vi får lägre hyror och fler bostäder inom allmännyttan

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Vi behöver satsa på i första hand att rusta upp det befintliga nätet. När vi bygger ut så se till att fler orter får tillgänglighet till tåget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Det behöver bli mer samordning mellan regionerna och där har staten ett ansvar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Man ska inte behöva välja att gå till arbetet när man är sjuk bara för att man inte har råd att stanna hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Extra viktig Det skulle inbära att det blev tyst på arbetsplatserna och ett steg bakåt med drygt 100 år

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Ljung: Det är tillräckligt lätt redan nu.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dan Ljung: Måste regleras mycket hårt med återkommande tillstånd ifrån rättslig instans.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dan Ljung: Skatt efter bärkraft

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Dan Ljungs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning