Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elise Norberg Pilhem (fotograf null)

Elise Norberg Pilhem

Presentera dig själv

Jag har alltid engagerat mig i samhällsfrågor, då jag tycker att jag har skyldighet att försöka skapa en bra framtid för mina barn.

Vad har du för yrke?

Sjuksköterska

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

CH Hermansson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett starkt Vänsterparti i samarbete med Socialdemokraterna

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Elise Norberg Pilhem

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Extra viktig Det är inte vinsten för bolagen som ska styra skolan. Det vad som är bäst för barnen som ska vara i fokus

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Extra viktig Vi måste satsa ordentligt på förnybar energi, istället för att skapa stora miljöproblem för framtida generationer

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Förtroendet för polisen riskerar att minska. Det finns risk att oskyldiga drabbas och det blir lätt en godtycklig bedömning om vem som ska visiteras.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Hushållsnära tjänster ska inte skattesubventioneras. Den som önskar köpa sådana tjänster kan naturligtvis fortsätta att göra det, men det ska inte betalas med samhällets pengar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Sverige ska bidra till att minska svälten i världen. Vi har råd med det.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: I stället för att kungahuset får stora anslag skulle pengarna kunna användas till vår gemensamma välfärd såsom sjukvård och skola.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Extra viktig Vi behöver beskatta drivmedel och istället använda de medlen till att förbättra kollektivtrafiken, så att människor får möjligheter att resa utan att belasta klimat och miljö så hårt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: De privata får gärna finansiera och stötta kulturen, men den offentliga satsningen behövs för att säkerställa alla människors tillgång till kulturverksamhet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Elise Norberg Pilhem har hoppat över denna fråga

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Man kan inte kriminalisera fattigdom. Det behövs en politik som på allvar söker åtgärder för att långsiktigt avskaffa fattigdomen i Europa.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Det finns människor som inte identifierar sig som vare sig man eller kvinna och för dem behövs det att det införs ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Det är en viktig jämställdhetsfråga att dela på ansvaret för hem och barn.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Extra viktig Vård ska ges efter behov och resurserna i vården behövs till de med stora vårdbehov, istället för att nätläkare får skattemedel för att behandla mindre allvarliga åkommor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Det underlättar integrationen när människor kan planera sina liv utifrån en trygghet och framtidstro.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Extra viktig Att Sverige är alliansfritt gör att vi minskar risken för att dras in i ett krig, och vi kan leva i ett tryggare land. Vi ska naturligtvis samarbeta med andra länder, men vi ska ha nationellt självbestämmande över vår försvarspolitik.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Arbetslöshetsförsäkringen behöver återupprättas som en inkomstförsäkring.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Sverige behöver öka försvarsutgifterna men inte på bekostnad av att välfärden får mindre resurser

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Vi ska ha en radio och TV som finns i allmänhetens tjänst. Det är viktigt för demokratin att människor kan få tillgång till nyheter och underhållning utan dyra abonnemangsavgifter.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Vi ska istället satsa på utbyggnad av kollektivtrafiken och laddmöjligheter för elektrifierade bilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Ingen forskning har visat att betyg i låga åldrar förbättrar inlärningen. Däremot ökar stressen på både barn och lärare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Extra viktig I dag betalar boende i glesbygd ofta mer i kommunalskatt än de som bor i kommuner nära storstäderna, och ändå skärs det ner på samhällsservicen på landsbygden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Extra viktig Höjda hyror skulle bli en konsekvens, och vi skulle få en ännu mer ojämlik bostadsmarknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Extra viktig Men staten behöver ta ansvar för att säkerställa en mer jämlik vård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Extra viktig Sjuknärvaron ör många gånger ett större problem än sjukfrånvaron. Det är viktigt att kunna stanna hemma när man är sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Anställningstryggheten ska inte försämras men däremot förbättras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Miljökraven ska vara höga och lokalbefolkningens inflytande måste hinnas med.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Extra viktig Asylrätten ska vara en mänsklig rättighet och prövningarna ska vara rättssäkra. Vi har en skyldighet att ta emot människor på flykt undan krig och förföljelse.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Extra viktig Det behövs för att vi ska kunna stärka vår gemensamma välfärd. Under ett antal av år har det beslutats om skattesänkningar för höginkomsttagare och klyftorna i samhället vi växer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elise Norberg Pilhem: Extra viktig Vi måste värna en biologisk mångfald och kalhyggesbruket ska fasas ut

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elise Norberg Pilhems val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning