Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lena Måvholm

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tycker att miljöfrågor bör ha högsta prioritet. Nej till kärnkraft, ingen rovdrift på naturen i vinstsyfte. Skola, sjukvård och annan omsorg ska vara i kommunens eller regionens regi. Ingen vinstdrivande verksamhet! Pensionerna bör höjas för de med lägst pension. En miniminivå bör fastställas för pensionen t ex 18 000kr efter skatt. Återinför arvs-, förmögenhets- och fastighetsskatt.

Presentera dig själv

Kommer från 100% arbetarklassbakgrund. Första i släkten som tog studenten. Uppväxt i kranskommun till Gbg. Köpte vid 53 år ålder en liten stuga på landet i en annan kommun. Har aldrig haft körkort, pendlade i många år till arbete i Gbg. Har varit medlem i partiet i 43år. Innan dess aktiv i ungdomsförbundet. Var mycket aktiv i Linje 3 i kärnkraftsomröstningen. Nej till kärnkraft. Har pol uppdrag.

Vad har du för yrke?

Pensionär. Fd leg sjuksköterska, socionom och leg psykoterapeut.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Rosa Luxemburg, Ernesto Guevara, CH Herm

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S,V och Mp.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Centerpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lena Måvholm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Skattepengar ska användas i kommunen. Inte hamna i skatteparadis.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Halveringstiden för använt kärnbränsle är 100 000år! Det är ansvarslöst att lämna det till framtida generationer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Vi måste lyssna på det som polisen säger, hela samhället måste ställa upp för att minska kriminaliteten. Dvs det som V sagt i årtionen. Satsa på skola, socialtjänst och meningsfull fritid för barn och ungdom.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Rutavdraget är ett bidrag till redan välbeställda personer.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Vi behöver hjälpa till att minska klyftan mellan fattiga och rika. Man kan använda biståndet till sjukvård och miljöarbete t ex.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Kungen har en stor egen förmögenhet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Miljön måste komma i första hand. De höjda drivmedelspriserna har inte påverkat kollektivåkandet det minsta. Jag åker alltid buss och tåg, så jag vet att antalet passagerare har inte ökat. Alltså verkar folk ha råd med det höjda priset.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Sverige är ett skatteparadis! Vi har ingen arvsskatt, fastighetsskatt eller förmögenhetsskatt. Dessutom låg aktiebeskattning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Kulturen får gärna villkorslöst stöttas av privata aktörer. Men, denna fråga ligger nära yttrandefriheten. Om SD får makten blir det konstcensur. "Entartete kunst" tror jag att deras förebilder i Nazi-tyskland kallade det. I veckan var jag i Borås och kunde åter se "Pinochio"- statyn där. Den är riktigt mysig och höjer stämningen! Och sånt liv det var om den, innan den kom på plats!!!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Det är så patetiskt att höra stockholmare i skärgården gnälla över att deras vy och natur blir förstörd av havsbaserade vindkraftverk. Jag bor tre km från ett kärnkraftverk. Inte är det vackert precis! Jag tycker dock att man måste ta viss hänsyn till rennäringen i Norrland.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Det har förekommit så mycket kriminalitet i samband med tiggeriet. EU bör påverka Rumänien och Bulgarien att ta hand om sina egna medborgare och bekämpa fattigdomen. Det är ovärdigt EU att människor ska behöva tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Traditionellt har kvinnor tagit hand om barnen, men det är viktigt att fäderna får vara delaktiga i barnens omvårdnad. Bra för alla parter.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Här har vi åter en kassako för det privata näringslivet! Detta system stjäl skattemedel från den offentliga sjukvården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Uppehållstillstånd måste prövas individuellt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Folket har inte fått säga till om något i detta ärende. Sosarna svek sina väljare och sin egen kongress!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Människor som blir arbetslösa måste kunna försörja sig tills de får ett nytt arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Allmänheten måste ha tillträde till vatten även på landet. Detta är en viktig demokratifråga. Alla har rätt till naturen, inte bara de rika.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Försvaret måste vara finanserat av skattemedel. Sen kan man diskutera hur mycket pengar försvaret ska få. Just nu har krigshetsarna vind i ryggen tyvärr.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Public sevrice är jätteviktigt! Får inte lämnas till privata sektorn, då blir det bara tramsiga och slätstrukna program. Dessutom finns det en fara att vi får ett "Fox news" även i Sverige.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Stora satsningar måste ske för att folk ska åka kollektivt. Sänkta biljettpriser är en morot! Miljön måste vara viktigare än privat bilåkande!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Barnen är för små. Ett dåligt betyg kan dämpa barns lust att lära sig och upptäcka nytt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Det måste råda liknande förhållanden i hela landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Män måste ta ansvar för sin sexualitet. Att köpa en annan människa är på alla sätt omoraliskt. Många män blir tyvärr påverkade av porrsurfande, där gränserna hela tiden töjs för vad som ger mest upphetsning. Männen måste erbjudas hjälp för att komma ifrån sitt sexmissbruk.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig En bra bostad är en mänsklig rättighet! Det måste gälla alla, inte bara dem med tjockast plånbok.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Svår fråga. Kanske för att konkurrera ut flyget. Men, det bör ske en förbättring på den vanliga pendeltågtrafiken.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Svår att säga vad som är bäst med regional eller statlig sjukvård. I nuläget borde staten ta ett övergripande ansvar för att sjukvården ska ha samma resurser i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Svårt att veta vad som är bäst. Om man har småbarn på förskola, kanske man bör slippa karensdagen. Vid situationer som nu vid pandemin, ska man inte ha karensdag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Man ska inte urholka arbetsrätten! Viktig demokratifråga.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Miljöfrågan måste komma först! Man måste ta hänsyn till rennäringen. Återvinning av metaller måste bli mer effektiv.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lena Måvholm: Asylsökandes rätt att få en fristad får inte inskränkas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lena Måvholm: Utan brottsmisstanke bör man inte övervaka någon.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Inkomsterna måste jämnas ut och då får man göra det genom skatteuttag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lena Måvholm: Extra viktig Finns det skog kvar i Sverige? ca 10% tror jag att jag hört, men är osäker på siffran. "Skogarna" är plantager. Förra året avverkades "skog"på min granntomt. Borta är rådjur, ekorrar och korpar. Otroligt sorgligt! Man måste återskapa riktiga skogar. Inte tillåta snabbväxande fräd som inte tillhör vår naturliga flora. Flora och fauna måste går före vinstintressen!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lena Måvholms val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården