Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elisabeth Winsjansen

Svar i valkompassen

:

Elisabeth Winsjansen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Elisabeth Winsjansen: Extra viktig Vinst behövs för utveckling och hög kvalitet på verksamheten

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Elisabeth Winsjansen: Extra viktig Vi har större behov av el än det som produceras idag.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Elisabeth Winsjansen: En åtgärd för att stoppa kriminaliteten.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Elisabeth Winsjansen: Ger fler arbetstillfällen. Kan avlasta hårt arbetande med ex städhjälp.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Elisabeth Winsjansen: Vi har möjlighet att ge stöd till andra länder som har behov.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Elisabeth Winsjansen: Vi behöver kungahuset i Sverige

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Elisabeth Winsjansen: Extra viktig Tänk på alla som behöver diesel till sina arbetsfordon ex bönderna och de som har lång väg till jobbet.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Elisabeth Winsjansen: Extra viktig Stimulera ist till vindkraftsbygge

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Elisabeth Winsjansen: Behövs kontroller av nätläsare men Valfrihet är viktig.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Elisabeth Winsjansen: Tas av de som tjänar mest

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Elisabeth Winsjansen: Extra viktig Jämlik vård i hela landet

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elisabeth Winsjansens val:

  • Sjukvården
  • Skola och utbildning
  • Äldreomsorg