Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Figge Bergquist (fotograf null)

Figge Bergquist

Presentera dig själv

Uppvuxen i Huddinge, bor i Tomelilla sedan 1992. Utbildad journalist, egen företagare sedan ca 1988. Gift, tre pojkar.

Vad har du för yrke?

Egen verksamhet inom foto och juridik.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterstyre med stor andel vänsterpartister i regeringen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Figge Bergquist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Extra viktig Att privatisera skolan var från början en galen idé, att plocka ut vinster på privata skolor är absurt och provocerande.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Extra viktig I debatten glömmer man ofta bort de långsiktiga effekterna av kärnkraft. Dessa är långt mycket värre än de kortsiktiga man har från fossila bränslen den korta tid de har kvar att användas innan miljövänlig energi tar över helt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Polisen har redan idag långtgående lagliga möjligheter att trakassera och provocera. Att ytterligare spä på dessa tror jag blir kontraproduktivt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: RUT-avdraget är egentligen till stor del ett bidrag till de besuttna. De få låginkomsttagare som kan ha nytta av det kan få den nyttan tillgodosedd på andra sätt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Extra viktig Sverige är ett av världens rikaste länder. Vi har en lång tradition att bistå länder som har stora behov, och vi ska fortsätta med det i samma omfattning eller mer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Den eventuella nytta kungahuset gör för Sverige globalt skulle vi kunna uppnå avsevärt billigare med andra medel. Monarkin är obsolet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: En generell skattesänkning på bensin och diesel ger fel signaler i dessa tider när vi måste sänka användningar av fossila energislag massivt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: En rättvis och progressiv fastighetsskatt, som inte drabbar de med låg inkomst, skulle ge ett bra tillskott i statkassan.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Kultur är ett samhälleligt ansvar och ska finansieras i första hand med skattemedel.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Extra viktig Fossilfria energislag bör vara en statsangelägenhet och helt beslutas på miljömässiga grunder.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Extra viktig Förbud av det slaget stället till mer bekymmer än de förbättrar något.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Det skulle sannolikt leda till en tillbakagång i jämställdheten med ett större ledighetsuttag för kvinnor.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Extra viktig Behöver inte motiveras, det är en självklarhet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Tillfälliga uppehållstillstånd leder till en onödig osäkerhet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Alliansfrihet är av större värde än medlemskap i en krigsorganisation.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Ett avskaffat strandskydd gynnar främst förmögna, och missgynnar alla som vill kunna ha en fri natur nära hav och sjöar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Strunta i Nato så klarar vi oss med det försvar som finns.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Extra viktig Public service är viktig för det fria, obundna, neutrala mediautbudet och uppdraget ska vara så brett som möjligt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Utfasningen av fossila bränslen måste skyndas på så mycket det går

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Det finns bättre alternativ än skriftliga betyg för att mäta kunskapen hos elever. Inga skriftliga betyg alls är att föredra.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: I alla kommuner gör man sitt bästa för att ge medborgarna den service och de levnadsvillkor de har rätt till, men kommunerna har av olika anledningar skilda förutsättningar att göra detta. Därför måste denna utjämning ske i större utsträckning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Detta skulle innebära kraftigt höjda hyror i nybyggda hyreshus, vilket motverkar möjligheten för unga att ta sig in på bostadsmarknaden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Extra viktig Vi måste komma ifrån det miljövidriga flygandet, höghastighetståg är ett led i detta.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Extra viktig Det är tydligt att privata intressen inte klarar av att sköta sjukvården på ett bra sätt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Jag saknar motivering till att den infördes över huvud taget.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Det är redan för lätt att sparka människor.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Figge Bergquist: Det måste vara svårt att få dessa tillstånd, och det är viktigt att den lokala opinionen har mer att säga till om.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Figge Bergquist: Det säger sig själv; söker man asyl är man i ett utsatt läge och asylskälen måste utredas skyndsamt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Figge Bergquist: De betalar för lite idag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Figge Bergquists val:

 • Sjukvården
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg