Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gertrud Ingelman (fotograf null)

Gertrud Ingelman

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag kommer att arbeta för en klimatomställning med rättviseperspektiv och för ökad trygghet genom förbättrad vård, skola och omsorg, mot marknadshyror och för förbättrade villkor för de som är anställda, arbetslösa eller sjuka. För ökad solidaritet med de som behöver det mest.

Presentera dig själv

Miljö- och klimatengagerad Vänsterpartist som också brinner för ett rättvisare samhälle.

Vad har du för yrke?

Pensionär med låg pension.

I vilket land är du född?

Sweden

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

De många som kämpar tillsammans

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

V, MP, S

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Gertrud Ingelman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Polisen ska bara visitera om det finns konkret brottsmisstanke. Oskyldiga kan drabbas och förtroendet för polisen minskar så att det blir svårare att bekämpa brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Det är slöseri med skattemedel och orättvist att de som själva inte har råd med RUT ska bekosta detta för de som har råd. Bättre använda pengarna till fler anställda inom vård och omsorg.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Fossila utsläpp åste minska snabbt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Fastighetsskatten slår orättvist idag. De med hus som har höga taxeringsvärden behöver betala mer men inte övriga.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Kultur ska finnas över hela landet och göras tillgänglig även för de som inte har höga inkomster. Privata får gärna stötta som komplement.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Vi ska underlätta för vindkraft men det måste prövas rättsäkert med omsorg om människors hälsa och miljön.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Vi ska inte kriminalisera fattigdom. Det behövs långsiktiga åtgärder i Europa och akuta åtgärder för drabbade i svår situation.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Det är viktig frihetsreform för de som inte definierar sig som man eller kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Det är viktigt att dela lika på föräldraledigheten för att öka jämlikheten och förbättra kvinnors nuvarande och framtida ekonomi. DEt är positivt för barnen att ha stark relation till båda föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Sjukvården behöver mer resurser och privata nätläkare dränerar vården på resurser som skulle behövas för de med störst behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Ger trygghet och framtidstro och underlättar integration, utbildning och anställning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Sverige bör bevara alliansfriheten som minskar risken att vi dras in i krig. Vi vill ha starkt försvar och samarbeta med andra länder men inte binda upp oss i kärnvapenalliansen Nato eller ge upp viktiga utrikespolitiska ständpunkter.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Strandskyddet behövs för att allmänheten ska ha tillgång till stränder och för den biologiska mångfalden. För landsbygdsutveckling kan vissa strandnära områden få dispens i viss utsträckning.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Satsningar på försvaret kan inte tas genom minskade resurser till vård, skola omsorg eller försämrad trygghet för arbetslösa och sjuka.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: För demokratin och tillgång till information är det viktigt med bred radio- tv i allmänhetens tjänst.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: vänsterpartiet har länge drivit på för ett förbud mot nybilsförsäljning av bilar som drivs med fossila bränslen. Vi vill också göra massiva satsningar på kollektivtrafik och utbyggnad av laddinfrastruktur så att människor har alternativ.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Som lärare vet jag att tidiga betyg bara stressar de elever som har svårare att lära sig. De tappar motivationen när betygen inte blir så bra och slutar ofta anstränga sig och fler slås ut. Vi vill att betyg ska sättas från årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Vi vill ha översyn av skatteutjämningssystemet så att det blir mer omfördelande och rättvist. Idag betalar boende i glesbygdskommuner ofta mer i kommunalskatt trots att tillgången på samhällsservice ofta utarmas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Det är inte rimligt att köpa sig fri från allvarliga brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Marknadshyror leder bara till höjda hyror och mer ojämlik bostadsmarknad. Vi stoppade marknadshyror och ser att de skulle öka orättvisor och segregation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Vi behöver bygga ny järnväg eftersom det är kapacitetsbrist idag. De behövs för klimatet och de skapar jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Vi vill inte förstatliga sjukvården men staten behöver ta större ansvar för att säkerställa mer jämlik vård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Karensavdraget leder till skadlig sjuknärvaro och ökar smittspridning. Det slår orättvist mot olika yrkesgrupper.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Vi i Vänsterpartiet vill förbättra anställningstryggheten, inte försämra den.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gertrud Ingelman: Det ska vara höga miljökrav och krav på att gruvbolagen har ekonomisk säkerhet för att hantera effekterna av brytningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gertrud Ingelman: Vänsterpartiet står upp för asylrätten. Asylsökande ska tas emot och ansökningar prövas på rättssäkert sätt. Samtliga EU-länder behöver ta ett samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gertrud Ingelman: Det ska finnas brottsmisstanke och användas vid de grövsta brotten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gertrud Ingelman: Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som skapar trygghet så att alla har bra sjukvård, skola, ädreomsorg och pensioner. Klyftorna ökar i Sverige genom skattesänkningar som urholkar välfärden och ökar skillnader i realinkomst.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gertrud Ingelman: Vänsterpartiet vill skydda 30 procent av skogsmarken för att värna biologisk mångfald och minska växthusgaser. Kalhyggesbruket bör fasas ut och de sista naturskogarna ges långsiktigt skydd.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Gertrud Ingelmans val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning