Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tommy Olsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är ärlig och pålitlig och står för det jag lovat (om jag kan)

Presentera dig själv

Har arbetat politiskt i vår kommun under många år Frågor som intresserar mig är: Näringslivsfrågor, Samhällsbyggnadsfrågor. samt Skola och Utbildning.

Vad har du för yrke?

Egen företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson KD

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en ny borgerlig regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Tommy Olsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Extra viktig När man driver ett företag, ex. en friskola så måste man tillåta en vinst i företaget då kan man också klara av om man gör ett el flera förlustår. Jag kan tänka mig att maximera ev. vinstuttag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Extra viktig För att klara omställningen till el så behöver vi mycket mer elproduktion. Därför behöver vi -vattenkraft, -vindkraft, -solkraft och också -kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: För att komma till rätta med ökad brottslighet och gängkriminalitet så får man inte backa med åtgärder som kan förhindra el försvåra kriminalitet i alla former.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Extra viktig RUT- och ROT-avdrag är mycket bra. Stimulerar till fler arbetsåtgärder, skapar fler arbeten och motverkar svartjobb.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Ökade investeringar i bl.a. militärgrenarna för vårt ev. Nato-medlemmsskap, så kan man bli tvungen att, åtminstone tillfälligt, minska på de internationella bidragen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Kungahuset representerar Sverige på ett utsökt sätt som ingen annan kan göra lika bra. Slotten och övrigt som de stödjer och underhåller är till nytta för allmänheten och vilar också på en lång tradition. Kungen har ju heller ingen politisk makt utan den är ju endast formell.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Extra viktig Om man bor i glesbygd, dvs utanför centrum i städerna, så är man mer el mindre tvungen att köra bil då öv. kommunikationer saknas. Därför är de höga bensinpriserna orättvisa, då de som har möjlighet att åka kollektivt inte behöver tänka på drivmedelspriserna. Dessutom är skatterna högre än vad själva drivmedlet kostar. Helt fel tycker jag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Ytterligare skatt som drabbar den enskilde.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Bra förslag! Då blir kulturen konkurrensutsatt vilket förhoppningsvis leder till större utbud och bättre kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Extra viktig Alltför ofta har kommunerna nyttjat sin vetorätt och stoppat vindkraftsbyggen trots att vindbruksplanerna har följts. Alla vill ha mer el men inte i vår kommun! Framtagna vindbruksplaner ska gälla och följas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Svårt att stoppa när fattiga människor inte kan försörja sig. Dock ska de tiggare som är med i "tiggarligor" stoppas om det går.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Vi är skapade till man och kvinna och något annat existerar egentligen inte.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Extra viktig Föräldrarna är de som bäst vet hur deras tid utnyttjas och vem som de själva tycker ska ta hand om sina barn.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Tommy Olsson har hoppat över denna fråga

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: De människor som söker asyl ska få det om de har det behovet, ex. flyr krig, förföljelse för religion el etnicitet etc. De som flyr bara för att få det bättre ska utvisas om de inta har asylskäl.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Vi behöver samarbeta för att stärka vår säkerhet. Nato är just fredsbevarande.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: För dom som måste utnyttja A-kassa är det bra. Det måste dock löna sig att arbeta. Arbete måste ge mer än vad bidragen gör.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Extra viktig Det är ett bra förslag som gör att kommuner kan erbjuda fina tomter vid lägen som är attraktiva och gör att familjer kan välja att flytta från städer och större tätorter ut på landsbygden vilket är bra för alla om man kan få fler att bygga och flytta.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Vi har redan tillräckligt höga skatter, - världens högsta faktiskt. Tveksam till att höja skatten men det kan ju bli så att vi blir tvungna att höja den någonstans, för att klara av 2%-målet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Det är bra om Public Service har ett brett uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Man kan aldrig tvinga fram teknik och människors val. När elbilar, gasbilar och ev andra drivmedels-bilar finns framme till konkurrenskraftiga priser så kommer de gamla förbränningsmotorerna att försvinna mer el mindre av sig själv.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Bra för då vet eleverna hur de ligger till i de olika ämnena redan från årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Det är bra med den modell som vi har idag. En bärande tanke i den svenska skattepolitiken är att de rika betalar mer än de fattiga.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Tveksamt om fängelse är rätt väg att gå för sexköp. Vi har f.n. inte de fängelseplatserna heller.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Det är bra om marknaden sätter hyrorna, tillgång och efterfrågan har ofta varit ett bra sätt att styra vad det ska kosta. Maxtak kan diskuteras.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Höghastighetståg är en mycket kostsam investering som bara gynnar de som ska till och från de stora städerna, och som bara har några få stopp om ens det. Satsar hellre på dubbelspår och snabbgående tåg med betydligt fler stopp.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Det skulle vara bättre om man hade staten som huvudman och då kunde skrota landstingen/regionerna. Det skulle ge mer rättvis vård lika över hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Alla försäkringar bör ha någon sorts självrisk. De personer som av olika skäl har ofta och återkommande sjukdagar bör kunna få ett läkarintyg som gör att de slipper karensdag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Man måste som företagare/arbetsgivare kunna säga upp personal när det krävs för att kunna vara konkurrenskraftig el undvika konkurs vid förändrade förhållanden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tommy Olsson: Det är bra att man måste ha grundliga och noggranna undersökningar innan man beviljar gruvtillstånd. Det är bra som vi har det nu.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tommy Olsson: De som har riktiga asylskäl ska få stanna och övriga ska avvisas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tommy Olsson: Om man genom avlyssning och övervakning kan förhindra el förebygga brottslig verksamhet så tycker jag att man kan få lite större befogenheter att göra det.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tommy Olsson: Vi har mycket höga skatter idag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tommy Olsson: Skogen har redan ett gott skydd. Man måste anmäla om man ska utföra skogsåtgärder som ska godkännas av skogsstyrelsen, Vi har oftast en skogsbruksplan som ger oss info om hur skogen ska brukas, och det är ofta infört licenser och premier om vi sköter vår skog på ett bra och hållbart sätt. Vi har också många Nationalparker och andra områden som av olika skäl är skyddade och fredade.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tommy Olssons val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning