Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mohamed Nuur (fotograf null)

Mohamed Nuur

Varför ska väljarna rösta på dig?

För jag väljer alltid väljarna och medborgarna före parti och partipolitik. En fras som är urvattnat dock har jag lyckats med i 8 år i mitt område så omöjligt är det inte.

Presentera dig själv

Gift Två söner 30 år

Vad har du för yrke?

Pedagog , VD

I vilket land är du född?

Somalia

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela , Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill utan tveka att det är dags att Vänsterpartiet ska ingå i regeringen. Så S/V/MP/C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mindre än 1 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mohamed Nuur

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Mohamed Nuur: Skolan är en av våra institutioner som ingen bör tjäna pengar på.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Mohamed Nuur: Extra viktig Polisen har redan tillräckliga metoder i sin verktygslåda och denna förslag kommer bara försvåra för polisen att få den lokala förtroendet från medborgare som de ska skydda och ge trygghet till.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Mohamed Nuur: Extra viktig Sverige har alltid varit känd för solidaritet och minska biståndet säger mycket om hur vår samtid har blivit mycket mer egoistisk.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Mohamed Nuur: Kungshuset må fortsätta existera dock behöver de finansera sig själva genom att arbeta istället att gå på bidrag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Mohamed Nuur: Det är viktigt att man tänker på klimatet dock så är det människor i vår samhälle som idag har klump i magen när de ska tanka sin bil för att göra sitt arbete eller gå till sitt arbete och det är inte alla som har samma förutsättningar som storstäderna där det finns bussar och tåg.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Mohamed Nuur: Det som de privata aktörer finansierar brukar medborgare få bakslag genom att man betalar höga priser i biljetter eller tillträdde. De är hjärtlig välkomna att finansiera i vår gemensamma kultur utan att ha baktanke att gå i vinst endast.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Mohamed Nuur: Det är inte individen som är fattig som samhället ska bekämpa utan fattigdomen är det politiken och politikerna bör bekämpa.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mohamed Nuurs val:

  • Lag och ordning
  • Skola och utbildning
  • Sysselsättning