Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jonny Andersson (fotograf Eget foto)

Jonny Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag har ett stort solidariskt tänk, vill att samhället utvecklas mot ett jämlikare och rättvisare samhälle. Tycker att utvecklingen gått åt fel håll under för lång tid

Presentera dig själv

Pensionär före detta en lång bakgrund inom järnvägsbranschen, lång facklig erfarenhet

Vad har du för yrke?

Pensionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jonas Sjöstedt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Röd majoritet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jonny Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Jonny Andersson: Extra viktig Dyr källa och inte förnybar, kommer att drabba kommande generationer

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Jonny Andersson: Känns rättsosäkert

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Jonny Andersson: Extra viktig Dyr subvention, pengarna skulle göra mer nytta inom skola, vård och omsorg

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Jonny Andersson: Vi skall inte minska på vår solidaritet med behövande

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Jonny Andersson: Är för ett demokratiskt statsskick

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Jonny Andersson: Alla måste få tillgång till kultur

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Jonny Andersson: Tror det behövs en bättre process och tidigare

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Jonny Andersson: Extra viktig utifrån jämställdhet viktigt att båda föräldrarna är hemma och en jämlik fördelning av ledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Jonny Andersson: Extra viktig Viktigare med resurser till primärvården

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Jonny Andersson: Extra viktig Man måste se det som en försäkring och inte en allmosa

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Jonny Andersson: Bättre med uppföljning och samtal

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Jonny Andersson: Extra viktig Varför skall dom som bor i fattiga glesbygdskommuner betala högre skatt, alla behöver en fungerande samhällsservice

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Jonny Andersson: Extra viktig Måste satsa på all spårbunden trafik, och även rusta upp befintliga banor

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Jonny Andersson: Extra viktig Karensdagen slår ojämlikt beroende på yrke

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Jonny Andersson: Extra viktig Som gammal facklig så tycker jag att man borde förbättra anställningstryggheten istället för att luckra upp den

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Jonny Andersson: Extra viktig Skatt efter bärkraft

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Jonny Andersson har hoppat över denna fråga