Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Monica Lindgren Petersson (fotograf Hans Lindgren)

Monica Lindgren Petersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har lång erfarenhet av politiska uppdrag och har representerat Vänsterpartiet i Uppsala kommun sedan 1994. Jag är för närvarande ledamot i Uppsala Konsert och Kongress AB:s styrelse och ersättare i sjukhusstyrelsen i region Uppsala län. Jag är också ledamot i distriktsstyrelsen i Vänsterpartiet i Uppsala län.

Presentera dig själv

Jag brinner för rättvisa och jämlikhet. Vi behöver ta tillbaka kontrollen från de vinstdrivande bolagen över skolan, sjukvård och omsorgen. De ökande klyftorna i samhället, den psykiska ohälsan och klimatfrågorna är viktiga för mig. Alla människors möjlighet att både ta del av och utöva kultur och skapande behöver garanteras. Jag är gift.

Vad har du för yrke?

Nybliven pensionär, f.d. strateg på omsorgsförvaltningen i Uppsala kommun.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Ulla Andersson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterpartiet bör ingå i en regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Om valresultatet kommer att avspegla opinionsundersökningar så kommer även Centerpartiet att vara en del i regeringsunderlaget.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Monica Lindgren Petersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Extra viktig Skolan ska styras utifrån barnens bästa inte utifrån aktieägarnas krav på vinst

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Extra viktig Kärnkraften är en dyr energikälla som tar lång tid att bygga. Den producerar ett avfall som samhället ska ansvara för under hundratals år. Brytningen av uran är orsakar miljöskador och kan ge skador för livet hos dem som arbetar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Extra viktig Polisen ska bara visitera vid misstanke om brott

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Vänsterpartiet är inte emot hushållsnära tjänster men vi är emot att de ska skattesubventioneras. Behoven inom sjukvård, äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta är mycket viktigare

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Extra viktig Sverige har möjlighet att hjälpa människor som svälter och att barn ska få gå i skolan

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Extra viktig Vänsterpartiet har länge krävt mer insyn i de medel som kungahuset får. Behoven inom sjukvården är viktigare.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Hus med höga taxeringsvärden skulle kunna betala en statlig fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Extra viktig Det är bra om fler privata aktörer finansiera kultursatsningar. Den statliga finansieringen innebär däremot att alla människor kan få del av kulturen och i alla delar av Sverige.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Vi vill underlätta för etablering av nya vindkraftverk utan att minska på kraven om en rättssäker prövning. En kommun bör vara skyldig att ta ställning för eller emot vindkraft på ett visst markområde eller vattenområde.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Det behövs andra åtgärder för att komma tillrätta med att människor är utan pengar. Det behövs både långsiktiga åtgärder i Europa för att avskaffa fattigdom och akuta åtgärder för att ge värdighet att människor.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Att definiera sig som man eller kvinna passar inte för alla. Därför bör det införas ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Att dela lika på ansvaret för barn och hushållsarbete är en av de viktigaste frågorna när det gäller jämställdhet mellan föräldrarna. Idag är det ojämnt fördelat. Ett jämnare uttag skulle bl.a. leda till ökade inkomster, högre pension för kvinnorna och det är bra för barnen och relationen till föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Stora resurser används idag för lätta åkommor som snuva m.m. som borde gå till sjukvård för människor med svåra sjukdomar. Det är helt oacceptabelt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Permanenta uppehållstillstånd ger trygghet och är bättre för integrationen. Det gör att de kan börja planera, satsar på att lära sig svenska, utbilda sig och komma in i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Extra viktig Vänsterpartiet vill ha ett starkt försvar och ett samarbete med andra länder men Sverige ska ha en självständig säkerhets- och försvarspolitik. Medlemskap i Nato gör att vi riskerar att de placerar kärnvapen här och vi riskerar att dras in i krig.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: A-kassan har urholkats under mycket lång tid. De tillfälliga höjningarna är mycket bra men de räcker inte. Arbetslöshetsförsäkringen behöver upprustas för att ge fler löntagare inkomsttrygghet. Målet för Vänsterpartiet är 80 procent av löntagarna ska få 80 procent av sin tidigare lön.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Strandskyddet behöver värnas för att allmänheten ska få tillgång till stränderna och för att garantera den biologiska mångfalden. För att bidra till landsbygdsutveckling bör det i vissa fall vara möjligt att ge dispens.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Extra viktig Sverige behöver ett starkare försvar och civilförsvar. Det är viktigt att upprustningen inte leder till nedskärningar i välfärden. Därför kan det bli aktuellt med skattehöjningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Extra viktig Det är viktigt för demokratin att det finns en bred public service. Det ska inte vara nödvändigt att betala dyra abonnemang eller titta på reklamfinansierad kanaler för att få tillgång till nyheter, underhållning och utbildning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Vänsterpartiet har länge drivit på för att det inte ska säljas nya bilar som drivs med bensin eller diesel från 2025. Äldre bilar påverkas inte av detta. Det krävs kraftiga satsningar på kollektivtrafik och ladd-stolpar för att det ska vara möjligt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Extra viktig Barn lär sig inte mer för att de får betyg när de är så unga. Det skapar bara stress och utslagning. Det är mycket bättre med en tydlig uppföljning av hur det går i skolan än med ett betyg. Vänsterpartiet vill att betyg ska sättas från sjunde klass.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Skatteutjämningssystemet behöver ses över så att det blir mer rättvist. Det är inte rimligt att glesbygdskommuner får betala mycket högre kommunalskatt än rika kommuner som ligger nära storstäder samtidigt som de har sämre tillgång till samhällsservice.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Det är inte rimligt med bara böter för ett så allvarligt brott. Vänsterpartiet var först med att driva att det ska kunna straffas med fängelse för att köpa sexuella tjänster. Det innebär också att polisen kommer att prioritera dessa brott mer.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Marknadshyror innebär bara ännu mer höjda hyror och ännu mer ojämlik och segregerad bostadsmarknad. Det finns det flera exempel på vad som händer i våra grannländer Danmark och Finland. Vänsterpartiet stoppade förslaget på marknadshyror och vi kommer att fortsätta att se till att sådana förslag inte blir verklighet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Vi måste bygga ny järnväg för att det är brist på kapacitet. Upprustning och satsningar på befintlig järnväg måste också göras. Det behövs för klimatet och det kommer att bli århundradets järnvägsinvestering och det kommer att skapa många nya jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Staten behöver ta ett större ansvar för att säkerställa en jämlik vård i hela landet och större ansvar för att finansiera sjukvården i Sverige. En centralisering av ansvaret är dock inte rätt väg att gå.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Karensavdraget leder till att människor går till jobbet när de är sjuka. Avdraget drabbar mest personer som jobbar nära andra människor och mest i arbetaryrken.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Extra viktig Det finns redan stora möjligheter idag för arbetsgivare att säga upp anställda, inte minst genom de försämringar av LAS som riksdagen nyligen beslutat om. De försämringarna var Vänsterpartiet som enda parti emot eftersom vi vill ha trygga jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Det ska vara höga miljökrav och krav på ekonomisk säkerhet hos gruvbolagen så att de kan ta hand om effekterna av brytningen. Under förutsättning att högt ställda miljökrav ställs och inflytande garanteras för lokalbefolkning och urfolk ser vi därutöver inga nackdelar med att administrativa förenklingar sker där så är möjligt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Vi står upp för asylrätten, vilket innebär att vi ska ta emot asylsökande och pröva deras ansökningar på ett rättssäkert sätt. Samtliga EU-länder måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Dagens möjligheter att använda preventiva tvångsmedel bör begränsas till de allra grövsta brotten. Användning av hemliga tvångsmedel ska som huvudregel kräva att det finns brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Det behöver satsningar på sjukvården, skolan, äldreomsorgen och kollektivtrafiken. Efter fler årtionden av skattesänkningar som har inneburit att klyftorna har ökat kraftigt i Sverige så behöver skattepolitiken läggas om. Antalet miljardärer har ökat med 60 procent sedan 2019. Skatter behöver höjas och en avtrappning av jobbskatteavdragen på höga månadsinkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monica Lindgren Petersson: Vi vill skydda 30 procent av skogsmarken för att värna den biologiska mångfalden. Våra sista naturskogar bör ges långsiktigt skydd från avverkning och kalhyggesbruket bör fasas ut

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Monica Lindgren Peterssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning