Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Blomquist

Svar i valkompassen

:

Anna Blomquist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Anna Blomquist: Tiggeri ska kunna förbjudas enligt den kommunala ordningsstadgan på vissa platser. Vi behöver via EU sätta press på länder vars medborgare kommer hit och tigger, så människor inte behöver tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

OBS
Anna Blomquist har hoppat över denna fråga

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Anna Blomquist: Extra viktig Föräldrar är kapabla och bättre än staten på att själva bestämma över vad som passar just den familjen bäst.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

OBS
Anna Blomquist har hoppat över denna fråga

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Anna Blomquist: Extra viktig Kommuner ska få större möjlighet att påverka hur utvecklingen runt sjöar och vattendrag ska se ut.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Anna Blomquist: Betyg ska ges från årskurs 6.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

OBS
Anna Blomquist har hoppat över denna fråga

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Anna Blomquist: Extra viktig Vi behöver satsa på våra befintliga vägar. Vi ska inte behöva sänka hastigheten på vägarna för att underhållet inte skötts efter ordning.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

OBS
Anna Blomquist har hoppat över denna fråga

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

OBS
Anna Blomquist har hoppat över denna fråga

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Blomquists val:

  • Lag och ordning
  • Sjukvården
  • Äldreomsorg