Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mats Sjölin (fotograf null)

Mats Sjölin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Väljarna ska rösta på Vänsterpartiet om man prioriterar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Där samhällsklyftorna minskar, där välfärden värnas och inte urholkas av privata vinstintressen och där det finns en solidaritet med utsatta grupper.

Presentera dig själv

Jag är gift och har två vuxna barn och sedan många år ordförande i Vänsterpartiet Trelleborg. Jag har ett brett politiskt intresse, men ser klimathotet, växande samhällsklyftor och tilltagande rasism som centrala frågor att engagera sig kring. Jag sänder närradio för att uppmärksamma det positiva med mångfald och allas lika värde och jag är också ordförande i IFK Trelleborg Friidrott.

Vad har du för yrke?

Jag arbetar deltid som ekonom med kollektivtrafik och är i övrigt pensionär.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att det ska vara ett rödgrönt styre där frågan om långsiktig hållbarhet blir central och där politiken syftar till att minska samhällsklyftorna. Jag vill att Vänsterpartiet ingår i den kommande regeringen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mats Sjölin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Extra viktig Resurser till skolan ska stanna och användas i skolan och fördelas efter behov.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Kärnkraften är dyr och osäker. Satsa istället på förnybar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Det skulle minska förtroendet för polisen och öka segregationen. Alla ska vara lika inför lagen, ett sådant system skulle drabba oskyldiga.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Att subventionera hushållsnära tjänster är ett slöseri med skattepengar. Pengar som skulle kunna användas till vård och omsorg utifrån behov.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Behovet av bistånd har inte minskat. Sverige har råd med solidaritet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: De pengar som går till kungahuset skulle göra större nytta inom vård, skola, omsorg istället.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Vi behöver ställa om för att möta klimathotet, då är det helt fel väg att sänka skatten på bensin och diesel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Fastighetsskatten bör höjas, i första hand för fastigheter med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Privata aktörer får gärna ge bidrag till kulturen. Men för att få ett brett kulturutbud behövs offentligt stöd. Det ger också en helt annan trygghet och långsiktighet för kulturutövarna. Kultur ska inte vara beroende av privat stöd.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: En utbyggd vindkraft behövs. Kommunerna bör kunna lämna besked tidigare i processen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Man kan inte förbjuda fattigdom, den måste avskaffas på annat sätt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: De som varken ser sig som kvinna eller man måste också kunna definiera sig.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Att ansvaret för barn och hem delas lika är viktigt för jämställdheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Privata nätläkare dränerar vården på pengar. Vård ska ges efter behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Permanenta uppehållstillstånd ger en trygghet och ger bättre möjligheter till integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Extra viktig Sverige bör fortsatt vara alliansfritt. Det ger större trygghet och minskar risken att vi dras in i krig. Det ger oss också större möjlighet att, på det internationella planet, kunna arbeta för fred, t ex som fredsmäklare i olika situationer.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en inkomstförsäkring. Ersättningen har urholkats tidigare, därför behöver den tillfälliga höjningen permanentas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Strandskyddet är viktigt för att värna allemansrätten. I glesbygden kan det dock vara rimligt att i vissa fall göra undantag för att utveckla landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Försvaret kommer att behöva förstärkas, inte minst med tanke på den hotbild som vi nu är med och skapa när vi tyvärr går in i NATO. Förstärkningar måste finansieras och om det inte sker med höjd skatt måste det ske nedskärningar inom andra områden. Ett stärkt försvar gör inte att andra behov minskar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Public service behövs som garant för yttrandefrihet och demokrati. Samt för att ge ett brett utbud av information, nyheter, idrott och underhållning för den som inte har råd med dyra abonnemang.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: En viktig åtgärd i omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Betyg i tidig ålder leder till utslagning, inte till ökade kunskaper. Det är bättre med tydlig och mer nyanserad uppföljning. Betyg ska tidigast finnas från årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Utjämningssystemet behöver ses över för att utjämna klyftorna mellan kommuner med hög respektive låg skattekraft.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Man ska inte kunna köpa sig fri från allvarliga brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Extra viktig Marknadshyror leder till högre hyror och en mer ojämlik bostadsmarknad, med mer segregation och ojämlikhet i dess spår. Det som framförallt behövs är bostäder med hyror som ungdomar kan klara av att betala.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Höghastighetståg behövs för att få den överflyttning från flyg till tåg som är en nödvändig del i omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Det är bra om staten tar ett större ansvar för sjukvården för att garantera en jämlik vård och för att hindra borgerligt styrda regioner från att göra stora nedskärningar. Däremot anser jag inte att sjukvården ska förstatligas.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Den som är sjuk ska kunna stanna hemma utan att drabbas ekonomiskt. Karensavdraget drabbar ojämnt. Till exempel slår det mot dem som arbetar inom vård eller andra serviceyrken där det inte är möjligt att arbeta lite halvkrasslig hemifrån.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Extra viktig Anställningstryggheten ska förbättras, inte försämras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Sjölin: Miljökraven ska vara mycket höga och lokalbefolkningen ska ha stort inflyttande.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Sjölin: Extra viktig Sverige ska stå upp för asylrätten.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Sjölin: Hemlig avlyssning ska endast användas när det finns brottsmisstanke och för de grövsta brotten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Sjölin: En stark välfärd med en fungerande vård, skola och omsorg kräver mer resurser och behöver finansieras. Flera decenniers skattesänkningar har lett till växande klyftor. Detta behöver läkas och återställas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Sjölin: 30 procent av skogen bör skyddas för att värna den biologiska mångfalden. De sista naturskogarna bör få långsiktigt skydd från avverkning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mats Sjölins val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning