Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lillemor Fritioff

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill värna om den vanliga människan och anser det är viktigt att alla får bra möjligheter att ska sig ett bra liv. Åt var och en efter behov från var och en efter förmåga! Ansvar och delaktighet för alla. Klyftorna i samhället skapar problem!

Presentera dig själv

Någorlunda allmänbildad. Har empati för de som inte är lika lyckligt lottade som jag i livet men ställer ändå krav på att alla ska göra sitt bästa.

Vad har du för yrke?

Pensionerat tågklarerare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En klar vänstermajoritet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lillemor Fritioff

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Extra viktig Skattepengarna ska gå till barnens bästa. Bra utbildning för lärarna och bra anställningsvillkor! Vinster hör inte hemma här. Däremot är det ok om en grupp föräldrar och lärare går samman och startar/tar över en skola men där pengarna återinvesteras i skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Så länge man inte löst problemet med slutförvaring av bränslet måste det ersättas av förnyelsebar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Polisen ska ha möjlighet att visitera alla som kan misstänkas ha med brottslighet att göra.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Extra viktig De flesta som får RUTavdrag idag är redan välbeställda. De pengarna ska i stället gå till vård, skola och omsorg samt andra viktigare områden

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Däremot ska man vara noga med så att inte biståndet korrumperar. Det ska gå till de som behöver hjälp inte till diktaturer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: De gör ett bra PR-jobb för Sverige men förmögenheten inom familjen är tillräckligt stor för att kunna bekosta deras privata levnad.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Priset är ett incitament till att tänka på hur man reser. Åk kollektivt när du kan och bil när du måste. Om man jämför priset på drivmedel idag och för 50 år sedan så är det inte dyrare idag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Lillemor Fritioff har hoppat över denna fråga

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Lillemor Fritioff har hoppat över denna fråga

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Militären ska inte heller kunna stoppa vindkraft

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Man kan ju införa tillståndsplikt. MEN det bästa är att ta bort klyftorna i samhället/alla länder så att tiggeri inte behövs.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Var och en ska ha rätt att bli bekräftad för den man känner sig.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Det går trögt med att papporna tar sitt ansvar för barnen så det är viktigt att fördela föräldraledigheten men att man också kan söka dispens av vissa anledningar. Det viktiga är vad som är bäst för barnen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Extra viktig Självklart! Men man måste också trimma upp den offentliga vården till att möta medborgarnas behov. Nätläkare är bra i vissa fall och skönt för patienten att slippa åka långa sträckor för en kort konsultation.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Men ett uppehållstillstånd skall också kunna prövas vid grov brottslighet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Extra viktig Hotet ska inte trappas upp i världen. Lägg ner all krigsindustri.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Viktigt med ett fångstnät för alla

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Om det finns möjlighet för allmänheten att vistas sjönära enligt Allemansrätten så kan strandskyddet vara flexibelt. Man ska alltså inte med sin tomt få stänga av till sjön.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Sluta skjut!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Extra viktig De bör i stället ha ett större ansvar för objektivitet

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Först måste elförsörjningen tryggas

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Extra viktig Bort med betyg i Grundskolan

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Extra viktig Alla kommuner har olika förutsättningar. Urbaniseringen har pågått alldeles för länge och idag har man stor möjlighet att förlägga arbetsplatser överallt i Sverige. Staten borde vara en föregångare.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Extra viktig Bostadskostnaderna ska i stället sänkas rätt över. Värna Allmännyttan och förbjud utförsäljning av vårt gemensamma bostadsbestånd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Extra viktig Rusta i stället upp befintliga banor och utöka spårkapaciteten med flera spår. Eventuellt kan nya sträckningar behövas.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Lika vård för alla. Inga skattepengar ska gå till privatsjukvård och inga förturer med hjälp av privata försäkringar. Lika för alla!

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Vid upprepade sjukskrivningar kan arbetsgivaren begära läkarintyg.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Extra viktig Det är redan idag lätt att säga upp anställda.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lillemor Fritioff: Våra mineraltillgångar tillhör vårt land och skall värnas om. Tillhör Staten och dess medborgare.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lillemor Fritioff: Migrationsverket ska bli snabbare att fatta besluten. Max 6 månader Uppehållstillstånden kan prövas efter 5 och 10 år Inte fel med språkkrav och kunskaper om hur samhället fungerar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lillemor Fritioff: Åt var och en efter behov från var och en efter förmåga. Självklart har alla ett krav på sig att bidra till vårt samhälle. Inför båtskatt! Återinför kapital och arvsskatt!

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Lillemor Fritioff har hoppat över denna fråga