Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tomas Gustafsson (fotograf Tomas Gustafsson)

Tomas Gustafsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

De ska rösta på mig för att jag är förankrad i verkligheten med min politiska gärning. Det är de människor som är mer mer utsatta som är de som jag vill representera. Alla ska minst en chans i sina liv att skapa ett värdigt liv.

Presentera dig själv

En ganska vanlig man som är född i en småstad och nu bor i en större stad i södra Sverige. Jag har fru och tre vuxna barn och fem barnbarn. Har varit politiskt verksam sedan början av sjuttiotalet. I mitt yrkesliv har jag arbetat med människor och då funnit att alla behöver få en möjlighet att skapa sig ett värdigt liv,

Vad har du för yrke?

Pensionär, utbildad socionom och samtalsterapeut.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

CH Hermansson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Vänsterpartiet ska ha ett betydande inflytande i politiken och landets utveckling.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Tomas Gustafsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig Fel focus på skolans uppdrag. Dränerar kommunerna på resurser.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig Finns ingen anledning då det finns gott om el i Sverige. Avfallsfrågan är inte löst. Tar lång tid att bygga. Omodern teknik. Finns andra åtgärder att göra för energiförsörjningen som är bättre och mer angelägna att förverkliga.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Tomas Gustafsson: Vad menas med brottsutsatta områden. Vilken typ av brott?

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Tomas Gustafsson: Detta bidrag gynnar främst de som redan kan betala fullt pris för dessa tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Tomas Gustafsson: Dåligt för vår svenska identitet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Tomas Gustafsson: gammal historisk rest, men vad är alternativet?

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Tomas Gustafsson: Hotar miljön.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig Då denna skatt inte finns idag tycker jag att man kan hitta ett sätt att forma en skatt som beskattar progressivt

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig det gynnar inte en fri kultur

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig Idag verkar det att vissa kommuner stoppar vindkraft på rent okynne

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Tomas Gustafsson: Slår mot de mest utsatta.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig De tömmer landstingen på pengar och andra resuser.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig Av humanistiska skäl.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Tomas Gustafsson: vi har haft ett förhållningssätt som tjänat oss väl i många år. Varför ändra det som fungerar?

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig En trygghetsfråga

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig Tycker att den frågan kan till och med skärpas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig vad skulle vara alternativet?

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig ska tjäna som motvikt till det kommersiella.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig Allt för klimatet

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig betygen tjänar inget syfte, och kan vara direkt skadliga för barnen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig Viktigt för att hela Sverige ska leva.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig Det är redan idag omotiverat dyrt att bo i hyresrätt. Uselt förslag.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig Jag uppskattar all fungerande tågtrafik. Allt för miljön.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Tomas Gustafsson: Folkhälsan är en nationell angelägenhet.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig Ekonomiska problem gör inte medborgarna friskare,

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig Ingen behöver mer otrygghet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig Varför då? Det är ett stort ingrepp i en byggd och ska hanteras med varsam hand.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Tomas Gustafsson: Vi ska vara en fristad för utsatta människor, det är en del av vår identitet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig Det är ett hot mot demokratin och den personliga integriteten . Skapar otrygghet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig och det ska gälla alla inkomster inte bara löneinkomster. Avkastning på kapital t,ex

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig Idag sker ren rovdrift på vissa delar. Viktigt att skydda levande biotoper istället för att ha trädplantager.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tomas Gustafssons val:

  • Energipolitik
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat

Så svarar Tomas Gustafsson: Extra viktig Allt handlar om vår framtid. Vi måste ha en bild av en hoppfull framtid.