Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Margaretha Löfgren

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill utjämna orättvisor som finns i samhället. Jag tror att vi måste förkorta arbetstiden så att de som jobbar orkar med. Jag vill e mera resurser till skolan och förebyggande hälsovård. Även om folkhälsan är god så finns det stora skillnader mellan tex. glesbygd och storstad, lågavlönade mot högavlönade

Presentera dig själv

Jag är pensionär sedan något år tillbaka, tror på ett rättvist samhälle där vi ska behandlas lika oavsett vem vi är. Jag är gift och har fyra barn med min make och ett antal barnbarn. Jag gillar att cykla och det är tur för kollektivtrafiken är inte som den borde,

Vad har du för yrke?

Har arbetat som områdeschef inom äldreomsorg, handläggare inom trafikfrågor

I vilket land är du född?

SVerige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Mahatma Gandi,

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I riksdagen samarbete med S och MP. I regionen likandant. I den egna kommunen är det svårare då troligtvis flera partier måste samarbeta för att få majoritet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Margaretha Löfgren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Extra viktig Friskolorna skapar en ojämlik skola i förlängningen påverkar det samhället i stort. -ju fler friskolor ju större segregation i samhället.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Extra viktig Dåligt för både människor och miljö, vi måste satsa på förnyelsebar energi , sol och vindkraft som inte har en negativ påverkan på klimatet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Margaretha Löfgren har hoppat över denna fråga

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Extra viktig Rutavdraget har inte medfört att fler fått s.k. vita jobb. De flesta som utnyttjar detta avdrag är personer som har råd att betala vad tjänsterna kostar. Skattemedlen ska användas ansvarsfullt till ex vård, omsorg, skola, inte till privatpersoner som använder bidraget till egen vinning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Margaretha Löfgren har hoppat över denna fråga

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Finns det fortfarande behov av ett kungahus?

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Extra viktig Svårt. Bränslepriserna måste sänkas i alla fall i gles och landsbygd där kollektivtrafik saknas. I storstadsområden där det finns utbyggd kollektivtrafik ska inte bränslepriset sänkas. Om inte bränslepriserna kan sänkas måste reseavdragen göras om till fördel för gles och landsbygd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Margaretha Löfgren har hoppat över denna fråga

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Beror på. Det verkar som kommunerna söderut användeer sitt veto till att stoppa vindkraften och tycker att vindkraften ska byggas i norrland. Bygg fler vindkraftverk söderut.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Margaretha Löfgren har hoppat över denna fråga

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Alla människor har rätt till in egen könsidentitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Extra viktig Om föräldrarna delar på ansvaret över barn och hem så ökar också jämställdheten i samhället inte bara i den egna familjen. Ett mer jämställt uttag gör att papporna också tar större ansvar när barnen blir sjuka. Kontakten mellan pappor och barn blir bättre om föräldraförsäkringen delas mellan föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Extra viktig Vård och omsorg ska bekostas av allmänna medel och drivas utan vinstsyfte i egen regi, det vill säga det allmänna/ offentliga, där vård ska ges efter behov. Nätläkarna dränerar den offentliga vården och kostar samhället årligen åtskilliga miljarder.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Motivationen för de som får tidsbegränsat uppehållstillstånd att lära sig svenska, seder och bruk torde vara lägre än de som får ett permanent tillstånd. Att bli en del av det svenska samhället blir så mycket lättare med permanenta tillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Extra viktig Sverige ska vara alliansfritt. Vi ska inte skicka våra söner och döttrar ut i krig.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Kostnaderna i samhället ökar, allt från mat, el, varor, boende och det blir allt svårare att försörja sig på låg A-kassa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Extra viktig Strandskyddet behövs för att ALLA ska få tillgång till sjöar och vattendrag.Strandskyddet värnar om allemansrätten och den biologiska mångfalden. Naturen är viktig för oss alla och den måste vi ta ansvar över.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Försvaret har nedmonterats under många år och behöver upprustas, men det innebär inte att vi ska gå med i NATO.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Extra viktig Public Service är Radio och TV i allmänhetens tjänst som bekostas av skattemedel. Medborgarna få då tillgång till opartisk och mångsidig information inom flera områden. De kommersiella kanalerna växer i antal och det behövs en motvikt till detta, varvid public Service fyller sin funktion väl.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: En ny eldriven bil kostar oerhört mycket, alla har inte råd . Många på landsbygden är helt beroende av sina bilar , men har inte ekonomi att köpa el driven bil. Det finns inte tillräckligt med laddstolpar för kommande behov. Bygg ut laddstolpar, köp in bensin och dieslbilar till ett bra pris, då kanske kunderna på glesbygden har möjlighet att köpa en elbil

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Nja, Lärare som ger betyg i årskurs 4 upplever att eleverna anstränger sig men men en 10-åring har svårt att förstå värdet av betyget. De flesta skolor och kommuner har inte infört betyg från årskurs 4. Betygsättande innebär också ökad arbetsbörda för lärarna.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Extra viktig För att behålla samhällsservice till alla måste skatteinkomsterna fördelas på annat sätt. Kommuner med färre invånare än 10.000 personer borde få ökade skattemedel för att samhällsservicen ska fungera.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Ja. Det innebär att böter tas bort och straffet blir fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Extra viktig Om marknaden får fria händer att sätta hyror innebär det endast högre kostnader för hyresgästerna. Bostadsmarknaden blir än mer ojämlik, personer med lägre inkomster bor i ett område och personer med högre inkomster bor på ett annat. Ökad seglation alltså.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: En sak i taget. Se till att Botniabanan blir klar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Extra viktig Sjukvården ska vara jämlik över hela landet och lösningen är inte att staten tar över. Däremot måste staten ge förutsättningar till regionerna klarar av sitt uppdrag.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Att vara sjuk och gå till jobbet är inte en bra lösning. Är man sjuk då ska man vara hemma och karensdagen ska då finnas kvar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Extra viktig Arbetsvillkoren och arbetstryggheten ska förstärkas, inte försämras. Det är tillräckligt enkelt att säga upp anställda i dag så ytterligare förenklingar behövs inte.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margaretha Löfgren: Extra viktig Ska tilstånd ges måste miljökraven vara höga och bolagen ska ha god ekonomi och kunna "rätta till" om det blivit fel. lokalbefolkningen måste också få yttra sig i frågan.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Margaretha Löfgren: Extra viktig Asylrätten ska värnas. folk som söker skydd från krig och förföljelse måste få en fristad.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Margaretha Löfgren: Det måste finnas brottsmisstanke om avlyssning ska få användas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Margaretha Löfgren: Skatt ska betalas efter förmåga, den som har hög inkomst ska kunna avstå mer än den som har låg inkomst.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Margaretha Löfgren: Extra viktig Sverige bör följa FN:s rekommendationer o att bevara 30%av skogen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Margaretha Löfgrens val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning