Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Thomas Ledenvik (fotograf null)

Thomas Ledenvik

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag tillhör ett parti med bästa politiken. Jag är ganska lyhörd och lyssnar på konstruktiv kritik. Det har jag nog från fotbollen där det krävdes för att bli bättre. Därifrån har jag också mitt mantra: Laget före jaget.

Presentera dig själv

68 år, gift i 45 år med Lena, har 5 barn, 5 barnbarn och hund. Fd idrottsman som spelar golf och fiskar samt är en naturmänniska.

Vad har du för yrke?

Pensionär men jobbat som logistiker hela livet. Har tjänstgjort som nämndeman

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Ebba är bäst.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Alliansen M, KD och L. Måste vi så med stöd av SD

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Thomas Ledenvik

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Friskolorna är mycket bättre på att sköta ekonomin. Skulle kommunerna ta över skulle det bli dyrare. I min kommun har vi flera friskolor som får mindre ersättning än de kommunala, ändå måste vi skuta till mer pengar till de kommunala.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Den har blivit mycket säkrare. Dessutom är den mycket mer miljövänlig än tex importerad kolkraft. Att bara satsa på vindkraft gör att elen blir mycket dyrare eftersom vi inte klarar av att producera tillräckligt själva.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Thomas Ledenvik har hoppat över denna fråga

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Ett avskaffande skulle få väldigt stora konsekvenser för företagen. Det är speciellt viktigt när vi nu är på väg in i en lågkonjunktur.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Vi har råd att stödja länder som behöver hjälp. Däremot behöver vi se över om de som idag får stöd ska ha det i framtiden. Terrorister ska inte ha något stöd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Kungahuset är en utmärkt representant för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Det har blivit för dyrt att resa i Sverige. Ta bort reduktionsplikten. Nettoutsläppet har inte minskat pga att bilarna drar mycket mer.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Vi har redan alldeles för höga skatter i Sverige. Varför ska jag skatta för något jag köpt för redan skattade pengar. Det gör bara att produktiviteten i landet minskar pga att vi inte har råd att köpa produkter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Då faller ju självbestämmandet.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Med de lagar vi har i Sverige om försörjningsstöd så behöver man inte tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Antingen är man man eller kvinna fysiskt. Att man känner sig som något annat har ingenting med saken att göra.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Förutsättningarna ser helt olika ut från familj till familj. Familjen vet själv vad som är bäst för dem.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: I dessa tider är det viktigt att ha allierade som hjälper oss vid ett ev. angrepp.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Då blir det: Varför ska jag jobba när jag får pengar ändå.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Kommunerna måste själva få bestämma om hur det påverkar naturen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: De går ofta utanför sitt uppdrag. Sen tycker jag att det bara behövs en nyhetsredaktion i SVT. De behöver inte konkurrera med sig själva när det finns andra konkurrenter.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Det kan man inte besluta innan man har ett bra alternativ. Elbilar är inget bättre miljöalternativdet saknas alternativ i både framställande och avveckling av batterierna.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Det behövs för både motivation och vetskap om hur jag ligger till.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Det motiverar inga kommuner till att utvecklas och bli bättre.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Det måste som nu avgöras från fall till fall.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Det kostar alldeles för mycket för en alldeles för liten del av befolkningen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Det borde vara en självklarhet att vi ska få samma vård oavsett var vi bor i landet. Varför ska vi ha kvar ett system från 1862 när tex både Norge och Danmark ändrat sitt med framgång.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Då kommer vi dit igen att det inte lönar sig att arbeta.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Ledenvik: Det får inte bli för lätt. Det måste finnas vissa regler som gör att arbetsgivaren inte avskedar obekväma personer hur lätt som helst.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Thomas Ledenvik har hoppat över denna fråga

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thomas Ledenvik: Vi ska ta emot flyktingar men inte andra som bara vill få det bättre.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thomas Ledenvik: En känslig fråga men när det gäller att komma till rätta med kriminalitet måste vi underlätta för dem.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thomas Ledenvik: Samma procentsats för alla upp till ett visst belopp. Sedan lite högre för alla upp till nästa belopp osv.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Thomas Ledenvik har hoppat över denna fråga

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Thomas Ledenviks val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Sysselsättning