Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Aase Jönsson (fotograf null)

Aase Jönsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är av den uppfattning att alla har något att bidraga med. Jag är innovativ, ser lösningar istället för låsningar. Lovar aldrig mer än jag kan hålla.

Presentera dig själv

65+ kommunpolitiker sedan 1996 jag känner ett stort ansvar för mina medmänniskor. Ärlig och lösningsfokuserad.

Vad har du för yrke?

Administratör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ebba Busch/Angela Merkel

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

KD, M, L med stöd av SD

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Aase Jönsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Aase Jönsson: Extra viktig Den eventuella vinsten ska stanna i verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Aase Jönsson: Extra viktig VI ser hur elpriserna har rusat upp sedan man stängt ner fungerande kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Aase Jönsson: Extra viktig Den våldspiral vi är inne i kan inte fortsätta.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Aase Jönsson: Extra viktig Landsbygden ska leva.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Aase Jönsson: Extra viktig Pensionärer som sitter i sina hus ska inte behöva flytta för att man inte har råd till skatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Aase Jönsson: Extra viktig Det kommunala självstyret.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Aase Jönsson: VI kan inte förbjuda fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Aase Jönsson: Ser inget behov av detta.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Aase Jönsson: Extra viktig Familjer ser olika ut det är inte staten som ska bestämma vem ska vara hemma med barnen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Aase Jönsson: Extra viktig Vi kan inte fortsätta med detta. Det är både ett svek mot de som kommer hit vi har inget att erbjuda mer än bidragsberoende.

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Aase Jönsson: Vi har tillräcklig hög skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Aase Jönsson: Public service sköter inte sitt uppdrag idag. Public service ska vara objektiv.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Aase Jönsson: Finns ingen verklighetsförankring.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Aase Jönsson: Man ska inte kunna köpa någons kropp utan att straffas

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Aase Jönsson: Satsa på befintligt järnväg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Aase Jönsson: Extra viktig Samma vård var du än bor.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Aase Jönsson: Skyddsbehövande ska kunna få asyl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Aase Jönsson har hoppat över denna fråga