Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jörgen Kalmendal

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill värna om människan genom att staten garanterar din välfärd. Staten ska sköta infrastruktur och mycket av de andra ska du som medborgare själv kunna välja. Familjen ska ha en betydande påverkan på alla samhällsområden. Du ska alltid som medborgare kunna känna dig säker öppen och trygg.

Presentera dig själv

Jag är den vänligt drivande person som sätter människovärdet före penningavärdet. Det kostar att att ha en bra välfärd och vi ska alla hjälpas åt att få det. Mina hjärtefrågor är människans lika rätt till samhällets resurser och då särskilt familjens. De som byggt Sverige ska kunna vara stolta över det som lämnas till kommande generation.

Vad har du för yrke?

Diakon i Svenska kyrkan

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Dag Hammarskjöld

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en borgerlig regering med majoritet i riksdagen

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Jörgen Kalmendal

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Om vi ska ha privata alternativ i välfärden är det en förutsättning att det ska kunna löna sig

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Den enda just nu fungerande hållbara elförsörjningen i Sverige

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Extra viktig Vi måste få en ordning i vårt samhälle där människor ska kunna känna sig säkra öppna och trygga. Polisen behöver detta för att kunna verka i områden med risk för hög kriminalitet

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Skälet till RUT och ROT är ju att få människor att kunna försörja sig på egen hand och att minska den svarta marknaden som tidigare var mycket stor i de områden som omfattas av dessa skattereduceringar

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Vi ska vara solidariska med andra i kriser och katastrofer

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Vi har valt i Sverige att ha kvar monarkin och då ska vi också ge förutsättningar för detta

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Extra viktig Det har blivit ohållbart särskilt för lantbruk och skogsbruk men även andra transportörer att klara sin budget. Det leder till ökade priser på livsmedel och andra varor vilket medför en skenande inflation. För de som bor på landsbygden utan kommunala färdmedel är detta redan en katastrof

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Inns inga som helst skäl till detta

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Alla som vill ska kunna bidra till kultur i dess breda bemärkelse. Det behöver nödvändigtvis inte bara vara finkulturen vi pratar om

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Att undanröja medborgarnas möjlighet att påverka sin omgivning är början på en sluttande väg ut ur demokratin

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Vi har länge arbetat i den välfärd vi skapat att ingen ska behöva tigga. Att tigga kan vara frestande för den som vill ha snabba pengar, men skapar en svart välfärd och diakoni

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Det finns väl egentligen inget som ger bättre förutsättningar för ett juridiskt tredje kön. Däremot kan var och en i den egna sociala kontexten agera utifrån egna begär och behov

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Det är familjen som bäst kan avgöra hur den ledigheten ska tas ut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Extra viktig Det finns oerhört många som snabbt blir behandlade i sin oro och i sina symtom denna väg. Vårdköerna skulle bli så mycket längre om de inte fanns. Risken är att annars blir de mest besuttna som kan använda denna tjänst

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: När människor åtnjutit det skydd de kan få från sin situation ska regeln vara att de ska återvända när skyddsbehovet inte längre finns som flykting. I arbetskraftsinvandring prövas uppehållstillstånd med regelbundenhet tills man blir svensk medborgare

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Det har vi varit under lång tid utom den sista rejäla garantin och med underskrift

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Det är idag för många som hellre avstår arbete om de kan få annan ersättning

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Ja, det är idag helt omöjligt att få bygglov om det rinner en bäck på tomten. Det borde uppluckras och prövas för varje tillståndsansökan

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Det är den enda förutsättningen om vi inte ska omfördela från andra samhällssektorer. Idag finns knappast de möjligheterna i en sådan omfattning som riksdagen vill höja anslagen till Försvaret

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Public service ska ge det som behövs enligt nuvarande uppdrag och inte utökas till andra arenor.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Det är helt enkelt inte genomförbart

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Utformningen och processen med betyg ärr viktig del av återkoppling mot elever och ansvarstagande för lärare och föräldrar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Idag blir det ganska konstiga fördelningar av dessa skatteinkomster. Men det klart att hela nationen ska få dela på det som hela nationen tar in i skatt

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Vadå minst? har vi ytterligare skärpning av straff?

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Redan idag är det svårt för människor att med vanliga inkomster kunna bo i nyproducerade fastigheter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Finns inga skäl till att bygga ut detta. Börja upprusta det vi har istället. Att åka i 250 km/h eller 200 km/h ger minimal tidsvinst

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Extra viktig Idag har regionerna en enorm overhead-överbyggnad på sjukvården. Det är näst intill omöjligt att få vård utanför sin egen region och då blir det alldeles för dyrt

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Resultatet under pandemin med minskad sjukfrånvaro i vanliga virussjukdomar minskade drastiskt genom minskad smitta. Om alla stannar hemma vid sjukdom skulle samhällsvinsterna bli stora

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Det går ganska enkelt redan att säga upp personal. Ibland får man köpa ut den anställde men det kan vara ett sätt att inte lämna någon på bar backe

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Kalmendal: Sverige har idag ett av de strängaste regelverken för gruvdrift. Men vi borde se till att det blir mer inhemskt drivande

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jörgen Kalmendal: Vi ska naturligtvis ta emot dem som har skyddsbehov som flyktingar. Men om vi kan se att personerna redan rest genom EU borde de återsändas till den första nationen de passerade

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jörgen Kalmendal: Utan brottsmisstanke finns inte skäl att öka övervakningen. Däremot ska det bli mindre krångligt när sådan misstanke uppstår

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jörgen Kalmendal: Vi borde avskaffa den högsta skattenivån på höga inkomster i Sverige

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jörgen Kalmendal: Vi har en bra skogsbrukspolitik och produktion som ökar skogsmassan varje år

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Jörgen Kalmendal har hoppat över denna fråga