Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ingela Svensson (fotograf null)

Ingela Svensson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill se ett samhälle som är harmoniskt , med lika möjligheter för alla och framför allt i balans. För detta försöker jag ha en överblick och ett konsekvensanalytiskt tänkande, och se helheten. Samhället måste ta tillbaka ansvaret för välfärden om samhället ska fungera. Skola, vård, omsorg, bostadsförsörjning, rättssystem, försvar, infrastruktur, jobb, och miljön, är ett allmänt ansvar.

Presentera dig själv

Pensioneras åklagare, 67 år bor i en mindre stad. Är intresserad av konst och kultur privat, men också i politiken. Ledamot av kommunfullmäktige och ersättare i kultur och fritidsnämnden. Vill se ett rättvist samhälle för alla, värna kulturens betydelse för samhällets och människors utveckling.

Vad har du för yrke?

Pensionär, fd åklagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nooshi Dadgostar just nu iaf

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S+MP+V, och om det krävs C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ingela Svensson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Skattepengarna ska användas till skolor och till elevernas undervisning, inte till vinster i bolag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Vi kan aldrig garantera säkerheten. Särskilt vad gäller förvaringen av utbränt kärnbränsle. Vi ska tillvarata solenergi, vind och vattenenergi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Det bidrar inte till att skapa trygghet, eftersom de som utsätts för visitationer kommer att bli än mer fientligt inställda till polisen och samhället. Vi måste ha med oss dem som skapar otrygghet, inte stöta ut dem mer.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Vi ska inte subventionera välbärgade människors konsumtion med skattepengar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Framtidens fordon drivs av el.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Det är viktigt att all kultur får finnas., inte bara kommersiellt lönsam kultur. Kulturen är viktig för samhällets utveckling, människors förståelse av samhället och av varandra.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Vindkraft är ett nationellt intresse som inte får störas av att vissa tycker att deras utsikt blir ful,. Samtidigt måste hänsyn tas till naturestetik, djur och växtliv, men det ska finnas regler om detta som en statlig myndighet tvingas följa

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Fullständigt verklighetsfrämmande och rasistiskt. Vem ska avgöra vad det är som är tiggeri? Det finns många andra former än personer som sitter utanför ICA med utsträckt hand.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Viktigt för jämlikheten att båda föräldrarna tar ut föräldraledighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig De tar pengar från primärvården

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Ingen kan integreras i ett samhälle som man inte vet om man får vara kvar i. Det motverkar integrationen, obegripligt att ha en sådan regel när man klagar på att integrationen inte fungerat som den borde.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Det ökar inte säkerheten, det gör istället att instabiliteten ökar. Sverige har haft en respekterad roll som diplomatiska förhandlare och konfliktlösare, den rollen kan omöjligt vara kvar om vi är medlemmar i NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Strandskyddet är en viktig del av allemansrätten som vi i övrigt aktar så högt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Allsidighet, saklighet och pålitlighet måste garanteras i nyhetsförmedlingen, samma sak i förmedlingen av underhållning och dokumentära program.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Ska vi lyckas rädda planeten måste detta och även mycket mer drastiska åtgärder omedelbart vidtas. Snart är det för sent.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Det finns vetenskapligt stöd för att detta är till nackdel för elevernas lärande.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Samma kommunala service måste finnas i hela landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Att män utnyttjar utsatta kvinnor för sex är en horribel företeelse. Dessutom kan det nog ha en tydlig avskräckande effekt eftersom många i övrigt samhällsanpassade män gör detta, män som skulle drabbas hårt av ett färngelsestraff Det kan hjälpa till att skapa en moral att det är ett förkastligt brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Att människor har en dräglig bostad som man har råd att bio i är ett samhällsansvar och en rättighet som ska tillkomma alla. Därför kan vi inte överlåta åt marknaden att bestämma priset och tillgången.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Ska vi minska bilismen och koldioxidutsläppen, och dessutom minska flygandet behöver vi höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Lågavlönade människor tvingas att gå till jobbet av ekonomiska skäl för att de är sjuka när karensdagen finns. Ytterligare en del av den ekonomiska ojämlikheten som måste tas bort!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Ytterligare något som skulle främja ojämlikheten, samhället som helhet mår inte bra av mer ojämlikhet. Att människor har trygga anställningar gör samhället tryggare och gör balansen på arbetsmarknaden bättre för alla, arbetstagare och arbetsgivare. Det främjar också landets ekonomi, inte tvärtom som många tycks tro.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig En gruva är ett stort ingrepp i naturen som påverkar många och mycket. Människor, ekologi djur och natur. Det är viktigt att det finns en allsidig och pålitlig prövning innan tilltstånd ges.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Det är helt enkelt vår plikt som människor att hjälpa medmänniskor i nöd.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ingela Svensson: Extra viktig Svår fråga, men så långe vi har en fungerande demokrati och en domtolsprövning innan avlyssningen kopplas in så anser jag att detta är tillräckligt rättssäkert. Men om landet skulle drabbas av ett odemokratisk styrskick, korruption eller liknande är det mycket riskabelt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ingela Svensson: Saknar egentligen tillräcklig kunskap om detta, men kan ändå säga att kalhyggen är skadligt, och att den biologiska mångfalden måste skyddas. Men frågan är viktig.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ingela Svenssons val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning