Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Stephen Jerand (fotograf Via KD)

Stephen Jerand

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag står för trygghet och ansvarstagande i allt jag befattar mig med. Målmedveten med höga krav på mig själv att förvalta det förtroende jag får. Har en stark vilja att bidra till ett bättre samhälle, ett tryggt och säkert samhälle. Mina hjärta frågor förutom lag och ordning är äldreomsorg och sjukvård.

Presentera dig själv

Uppväxt under trygga förhållanden med mycket omsorg och kärlek. Har starka värdegrunder och stark känsla för rättvisa. Utifrån 43 år som polis har jag en erfarenhet av livet både från den ljusa och mörka sidan. Bra social kompetens och anser att dialog är viktigt för att nå samsyn! Värnar min familj, viktig i mitt liv. Ser möjligheter istället för problem!

Vad har du för yrke?

FD länspolismästare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson/ KD

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att en borgerlig regering styr landet!

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Stephen Jerand

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: Det är OK med en rimlig vinstutdelning, utifrån att verksamheten följs upp och håller en hög nivå.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: För att klara kommande behov av energi, räcker det inte med typ vindkraft mm. Dagens kärnkraftverk är säkrare och har en högre verkningsgrad.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: Extra viktig Polisen måste ha rätt verktyg för att komma till rätta med en skenade brottslighet!

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: RUT-avdraget inom rimliga nivåer är OK!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: Sverige har egna interna problembilder som måste hanteras först, viktigt för att säkerställa en stark ekonomi innan man kan öka biståndet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: INgen stor fråga för mig, vi har ett kungahus som också måste bidra till en effektivare hantering av sina medel.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: Extra viktig Nuvarande drivmedelspriser är helt orimliga, mycket beroende på en totalt orimlig reduktionsplikt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: En höjning av skatten drabbar medborgarna negativt!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: Känns helt naturligt att även privata aktörer bidrar!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: Jag anser att den kommunala veto möjligheten ska fortsätta gälla.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: Ingen ska behöva tigga i Sverige, vi har en socialtjänstlag som ger stöd. Tiggeri bidrar även till människohandel.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: Föräldrar måste få ansvaret att själva bestämma sitt familjeliv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: Staten ska ta ansvaret över sjukvården och säkerställa att medborgarna för den vård man behöver med kort väntetid.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: Mycket dåligt förslag, tillfälliga uppehållstillstånd är rimligare då t ex den sökande begår brott, då kan tillståndet återkallas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: Sverige skulle för länge sedan ha sökt medlemsskap, allt för att vara en del i en stark försvarsallians!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: Det måste bli lättare att bygga attraktiva boenden i landsbygden, allt för att öka inflyttningen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: Den enda vägen för att rusta upp försvaret, är med skattemedel!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: Viktigt med Public service, viktigt för medborgarna!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: Saknar helt logik!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: Att få betyg är viktigt, att få sina kunskaper bedömda!

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: Helt rätt att skärpa straffet till minst fängelse, allt för att stoppa denna handel med människor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: En komplex fråga, alltför höga hyror skapar fler hyresbidrag. Viktigt att alla människor har möjligheten att få en bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: Satsa hellre pengarna på att bygga ut tvärförbindelserna i landet för att öka möjligheten till transporter.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: 21 regioner har misslyckats, våren är för orättvis!

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: EN översyn av lagen om anställningsskydd är rimlig!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stephen Jerand: Jag kan tycka att det är bra med en sträv prövning för att ge dessa tillstånd. Många viktiga aspekter att ta hänsyn till!

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stephen Jerand: Den svenska migrationspolitiken har mycket att önska, till det en i stora delar misslyckad integration. Asyl till Sverige ska sökas från hemlandet, i de fall det är möjligt!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stephen Jerand: Brottsbekämpning kräver nya verktyg.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Stephen Jerands val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Äldreomsorg