Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lillemor Hejdegard

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har tidigare arbetat många år inom sjukvården och vård och omsorg är viktiga områden som måste förändras och förbättras och det kommer jag att arbeta för.

Presentera dig själv

Gift, har två bonusbarn och fyra bonusbarnbarn. Tycker om att arbeta i trädgården och umgås med våra vänner. Sitter i styrelsen för Östergötlands museum och i Patientnämnden. Två uppdrag som jag tycker är mycket intressanta.

Vad har du för yrke?

Pensionerad Lönechef från Linköpings- och Norrköpings kommuner

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Martin Luther King

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag önskar att det politiska styret ska bestå av personer som har egen erfarenhet från praktiskt arbete inom vård och omsorg.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lillemor Hejdegard

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Lillemor Hejdegard: Extra viktig Alla pengar ska gå till undervisning, personal och elever

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Lillemor Hejdegard: Vi behöver alla slag av fossilfri energi

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Lillemor Hejdegard: Extra viktig Ger "vita" arbetstillfällen och möjlighet till hjälp för människor i alla åldrar

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Lillemor Hejdegard: Extra viktig Vi ska bidra till medmänniskor med behov

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Lillemor Hejdegard: Extra viktig De gör ett bra representativt jobb för Sverige

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Lillemor Hejdegard: Extra viktig Vi behöver kunna köra bil och kollektivtrafiken är inte utbyggd i hela landet. Skatten slår orättvist hårt mot landsbygden.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Lillemor Hejdegard: Extra viktig Just nu kan en sådan skatt innebära att alla inte har råd att behålla sina fastigheter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Lillemor Hejdegard: Det kan behövas tillfälliga höjningar men låt dem då vara tillfälliga

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Lillemor Hejdegard: Måste kunna bestämmas från kommun till kommun. Underlätta för kommuner i norra Sverige.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Lillemor Hejdegard: Undersöka om det kan finansiera på annat sätt, t.ex. noggrannare kontroll av utbetalning av bidrag och subventioner. Tänk byggbranchen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Lillemor Hejdegard: Eftersom vi inte vet hur man ska ta hand om uttjänta batterier och eftersom jag inte vill att sällsynta jordartsmetaller ska brytas i t.ex. Vätterns närhet...

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Lillemor Hejdegard: Det viktigaste är att nuvarande banor renoveras och byggs ut. Höghastighetsbiljetter kommer att bli mycket dyra.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Lillemor Hejdegard: Arbetstagare kan hamna på fel plats och visa brist på ansvar. Ska om möjligt efter samförstånd beredas andra arbetsuppgifter

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

OBS
Lillemor Hejdegard har hoppat över denna fråga

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

OBS
Lillemor Hejdegard har hoppat över denna fråga

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

OBS
Lillemor Hejdegard har hoppat över denna fråga

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

OBS
Lillemor Hejdegard har hoppat över denna fråga

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Lillemor Hejdegard har hoppat över denna fråga