Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Vibs Sohlberg (fotograf Slussens Pensionat)

Vibs Sohlberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en orädd person som håller fokus på de viktiga frågorna.

Presentera dig själv

Jag drivs av ett rättvisepatos, där jag ser ökande klyftor mellan människor som orsaken till ett allt skörare samhälle. Jag vill också se ett radikalt grepp för att hejda klimat- och miljökatastrofen som rycker allt närmare.

Vad har du för yrke?

Egen företagare, hotell- och restaurang.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En socialdemokratisk regering med stöd av Vänsterpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Vibs Sohlberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Extra viktig Som enda land i hela världen tillåter Sverige att skattepengar som ska gå till elevers undervisning istället delas ut till aktieägare. Marknadsskolor måste bort.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Extra viktig Det finns ingen säker plan för slutförvaring. Kärnkraften är dyr och olönsam och kräver subventioner. Finns inget intresse från marknaden att bygga nya kärnkraftverk. Och om så vore skulle det ta alldeles för lång tid för att svara upp mot behovet av fossilfri el nu.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Extra viktig Mer poliser i brottsutsatta områden är bra. Men de ska skapa förtroendefulla relationer i områdena.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Extra viktig Bidrag till dem med bäst inkomster - varför då? Vi har dessutom sett en bransch växa fram med flera led av underleverantörer där de som utför jobben är underbetalda och har osäkra anställningar. Utnyttjade helt enkelt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Extra viktig Solidaritet och hjälp i form av internationellt bistånd är ett ansvar en europeisk välfärdsstat som Sverige självklart har råd med. Skam vore annars.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Extra viktig Vi måste sänka utsläppen. Det är bråttom och nödvändigt. Kompensation till landsbygd, företag och privatpersoner måste ske på annat sätt. Transporter måste läggas om från väg till räls.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Extra viktig En privatfinansierad kultur innebär en utarmad kultur som inte skulle vara tillgänglig för alla. Kultur måste stöttas, de smala projekten måste få bidrag och människor i alla delar av landet ska ha rätt till ett mångsidigt kulturutbud.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Extra viktig Jag skulle vilja se en statlig plan för placering av vindkraft, där många olika aspekter och intressen vägs in. Där kommuners åsikter beaktas men inte blir veto.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Dumheter!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Det är viktigt att fortsätta mot ett jämlikt samhälle där män och kvinnor tar lika ansvar för barnen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Extra viktig De människor som kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd är viktiga för landet och skapar ett ekonomiskt värde. Självklart ska de känna trygghet i att permanent kunna stanna här.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Extra viktig Absolut inte. Vi ska stå alliansfria och framför allt inte ingå i en kärnvapenpakt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Tillgängligheten till naturen ska inte begränsas. Strandskyddet är viktigt framför allt för attraktiva kust- och sjölägen där tillgängligheten kan hotas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Ska försvaret rustas upp får det inte ske på bekostnad av andra, för välfärden, viktiga områden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Public service ska ha ett brett uppdrag. Högt och lågt, smalt och brett ska finnas för alla tittare och lyssnare som föredrar reklamfria sändningar.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Extra viktig Nu måste omställningen ske snabbt!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Extra viktig Betyg förbättrar inte resultaten i skolan. Det gör däremot mer personal i skolan och mer tid för lärarna att undervisa.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Rättvist!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: En bra markering av nolltolerans av mäns utnyttjande av kvinnor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Extra viktig Marknadshyror är alltid ett dåligt förslag. Idag är hyrorna på tok för höga överlag.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Extra viktig Tåget måste ersätta flyg och bli ett bättre alternativ.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: En människa måste ha råd att vara sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Det måste finnas en strikt form där anställningstryggheten väger tyngst.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vibs Sohlberg: Extra viktig Gruvnäringen måste underställas krav från natur- och lokala samhällsintressen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Vibs Sohlberg: Extra viktig Sverige ska vara ett land som tar emot människor på flykt. De behöver oss och vi behöver dem.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Vibs Sohlberg: Extra viktig Inkomstklyftorna i Sverige har ökat dramatiskt. Högre beskattning innebär en utjämning.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Vibs Sohlberg: Extra viktig Hela skogsbruket måste förändras. Mer skog måste skyddas för bevarande av mångfald i miljön. Avverkningen av skog måste förändras, nya metoder och ny teknik behöver bli regel.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Vibs Sohlbergs val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning