Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Björn Lekedal (fotograf )

Björn Lekedal

Varför ska väljarna rösta på dig?

Min drivkraft är att kunna påverka och skapa förutsättningar för Lantsbyggsfrågor och tekniska frågor inom bredband och digitalisering och dess möjligheter. Ogillar när myndigher inte följer regeringsbeslut och formligen kör över medborgare och länsstyrelser anser att något måste göras åt detta. Anser också att vi bör reformera landstingen till en statlig vårdförmedling

Presentera dig själv

jag är en glad och framåt äldre man som prioriterar trygghet och familj, arbetar som bredbandsamordare och IT samordnare och har en teknisk bakgrund. Som person är jag som en vanlig människa med normala värderingari allmänhet och tycker det är för dyra drivmedlespriser och matpriser denna sommar. Är också intresserad av naturen och även skogen som jag försöker vistas i när jag kan.

Vad har du för yrke?

IT Samordnare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderater Kristdemokrater Liberaler med stöd av SD

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Björn Lekedal

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Begränsning av vinstuttag till ett max tak för skolverksamhet bör införas men viktigt att bevara fria val för föräldrar och barn att kunna välja skola men säkerställa att skolorna leverererar rätt kvalite och följer skolverkets regler

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Extra viktig El kostnaden har utvecklats till en instabil marknad och blivit kostsam både för medborgarna och industrin samt lantbruken. Vi kommer att behöva mer energi och behovet är en stabil energi i vårt omställnings resa. Att bygga mer beroende av vind ger mer intermitent energi som måste balanseras upp med stabil energi i vårt elsystem som ska fungerar 24 timmar om dynget oavsätt väder

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Extra viktig Utvecklingen av kriminalitet och våld på flera plan i sammhället har skapat en stor otrygghet och mycket tragiska händelser i ett ökande tempo och antal. Att alla kan bli visiterade är nog ett pris som vi får acceptera för attt skapa möjligheten att kriminella blir upptäkt i tid med otillåtna saker och det minskar nog antal vapen och kriminella inom det området

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Många behöver få ihop sitt livspussel och det ger sysselsättningar som annars kan öka bidrags beroende om det inte finns sysselsättning

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Vi behöver se över vart vi ger bidrag och till vilka så det går till. Hjälp till självhjälp Vi behöver balansera bistånd efter förmåga och se över gemensamma åtgärder med andra länder och EU

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Hovet ger bra markandsföring av sverige och industin och i många länder så görs affärer och relationer byggs på högsta nivån och jag tror den traditionen är värd att bevara

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Extra viktig Reduktionsplikten skall vara lika inom EU och inte som idag då vi har dubbla inblandningen. Jordbruk och transporter har ökade kostnader som de måste ta ut på konsumenterna. Vi driver på inflationen med dessa höga priser. Finns bara ett ord. SÄNK

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Driver på hyror och ökar kostnader för fastighetsägare

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Flera källor till inkomster är bra och med tanke på musikaler som säljer för fulla hus mm så finns möjligheten, men vi får inte tappa utbudet och den bredd som vi har idag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Extra viktig Vem sanerar miljön när anläggningen är slut sedan alla investerare från utlandet dragit när byggnads bidragen är förbrukade.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Ingen ska behöva tigga i Sverige utan vi har socialnät och andra arbetsmöjligheter som borde gå före tiggeri även om förutsättningarna inte är lika för alla och det förekommer rent utnyttjade av människor

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: tror att vi skall vara rädda om de roller vi har. Hen har inte gett så bra resultat

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Extra viktig Livspusselet behöver föräldrar själva kunna planera och välja hur de fördelar dagar mellan sig

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Extra viktig Ökade kostnader för primärvården är inte bra och den personliga kontakten bör eftersträvas. Men nätläkare är ett kompliment men skall inte användas inom äldre omsorgen där personlig kontakt är vikigt

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd skall bara ges till de som vill komma in i sammhället och har försörjning eller aktivt söker och rimligt är nog tre år om man skall hinna lära sig svenska och sammhällskunskap

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Extra viktig Ensam kan vi vara starka men tillsammans lyfter vi berg

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: De arbetslösa hamnar nog inte så ofta självmant i arbetslöshet och inflation ökar så även omkostnader för dem

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Extra viktig Sverige har många vattendrag och sjöar och många kommuner behöver kunna erbjuda mindre än 100m kanske bör regleras att lämna 10m från strand och vattendrag för fri passage

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Tror vi kommer långt med omfördelning av resurser, men då behöver vi prioritera om vart vi lägger pengarna

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Tror att den bredd av utbud som finns bör bevaras, men regelverket för ansvar bör ses över så att källkritik används i större omfattning

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Extra viktig Vi är inte där ännu i vår omställning så landet stannar om vi genomför detta

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Bör användas med omdömme och endast som underlag för stöd som kanske kommer fram via betyg för då måste det ju mätas av någonstans på vägen hur eleverna ligger till

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Extra viktig Hela landet skall fungera och då är detta ett verktyg att öka jämligheten

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Extra viktig Sex ska vara frivilligt och ingen ska behöva sälja sin egen kropp för sitt uppehälle

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Vi behöver ha en fri hyressättning men samtidigt så behövs rimliga hyror inte minst för våra ungdommar ska ha råd att flytta ut till lägenheterna

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Extra viktig Bygga ut Dubbelspår först i landet så kan vi öka trafiken och lägga över transporter på tåg för miljöriktig satsning

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Extra viktig Vi har ett kösamhälle och en olik sjukvård och det skall inte bero på vilket postnummer man bor på om vi kommer få hjälp i tid eller ej. En statlig vårdförmedling som Norge och våra grannar redan har är ett första steg i den reformering som behövs och sedan kan sjukvården drivas av proffision och inte av politiker och delas upp i 6 områden i stället för 21 regioner som skapades för över 100 år

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Tror inte det behövs när arbetgivaren kan begära in intyg från första dagen

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Undantag förhandlas redan idag så ser inte behovet av den förändringen för redan idag finns arbetsbrist som verktyg

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Lekedal: Tror det viktigt att utreda konsekvenser för miljön och området omkring samt verksamheter men inte i överdrift

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Björn Lekedal: Extra viktig Vi redan idag mer än vi lyckats ta hand om och det måste vara så att vi klarar av att ta hand om asylflyktingar så de kommer in i sammhället

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Björn Lekedal: Extra viktig Vi har ett närmast ett krisläge inom landet när det gäller kriminalitet så det har ju visat sig att metoden gett bra resultat men då har polisen fått uppgifter från utlandet. och de ska använda filter så har vi inga konstigheter för oss så är det ingen fara

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Björn Lekedal: Skatt är inte allt och om vi vill ha arbeten till sverige så behövs många av dessa höginkomsttagare

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Björn Lekedal: Extra viktig Vi har snart för mycket natuvårdsområden och skogen är en viktig industri för Sverige och för privata skogsägare är det viktigt att få vårda och sköta sin egen skog utan för stora begränsningar

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Björn Lekedals val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården