Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mohibul Ezdani Khan (fotograf Mohibul Ezdani khan)

Mohibul Ezdani Khan

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har en lång erfarenhet inom region samt kommunalt politiskt arbete som ger mig bra insikt på hur riksdagsbeslut påverkar det regionala och lokala planet. Min mångåriga fackliga erfarenhet ger mig en bra förståelse på hur arbetsmarknadspolitik  påverkar arbetarklassen. Personer som jag har en stark facklig bakgrund och verkligen förstår hur arbetsmarknadspolitiken påverkar.

Presentera dig själv

Jag arbetar idag stationsvärd på MTR. För mig har det alltid varit viktigt att våga stå upp för de som inte kan. Det blev väldigt naturligt för mig att fortsätta mitt politiska engagemang i Sverige. Vilket ledde till att jag gick med i Vänsterpartiet 1996. Vänsterpartiet för mig har alltid varit de som värnar om de mest utsatta människorna i vårt samhälle.

Vad har du för yrke?

Stationsvärd

I vilket land är du född?

Bangladesh

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det viktigare är att vänsterpartiet får igenom sin egen politik i första hand. Sedan får vi anpassa oss hur det ser ut efter valet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mohibul Ezdani Khan

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Mohibul Ezdani Khan har hoppat över denna fråga